Artikkelikuva

Uusi velvoite yrityksille: omistajatiedot kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa omistajansa (niin sanotut tosiasialliset edunsaajat) kaupparekisteriin 1.7.2019 alkaen.

Tosiasiallinen edunsaaja on henkilö, joka omistaa yli 25 prosentin yhtiön osakkeista tai käyttää yli 25 prosentin äänivaltaa yhtiössä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta. Edunsaaja voi myös käyttää määräysvaltaa yhtiössä muulla perusteella, esimerkiksi jonkin sopimuksen perusteella.

Yritys voi ilmoittaa edunsaajatietonsa 1.7.2019 alkaen

Aikaa on vuosi, eli ilmoitus täytyy tehdä 1.7.2020 mennessä. Uusien yritysten velvollisuus ilmoittaa edunsaajat jatkuu tämän jälkeenkin, kuten myös velvollisuus ilmoittaa viipymättä muuttuneista tiedoista.

Osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy aina tehdä edunsaajailmoitus.
Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden täytyy tehdä ilmoitus silloin, kun edunsaajana on muu henkilö kuin yhtiömies.

Toiminimiyrittäjät, sivuliikkeet ja pörssiyhtiöt eivät tee ilmoitusta.

Asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden, yhdistysten, uskonnollisten yhdyskuntien ja säätiöiden ei myös tarvitse tehdä ilmoitusta.

Ilmoitus tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa. Ilmoitus on maksuton. Yhtiöiden tulee ilmoittaa edunsaajien henkilötiedot sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus. Ilmoitus täytyy tehdä myös siinä tapauksessa, että edunsaajia ei ole tai he eivät ole yhtiön tiedossa.

Yritysten velvollisuus ilmoittaa edunsaajansa perustuu rahanpesulakiin ja EU-direktiiveihin, jotka edellyttävät muun muassa pankkeja tuntemaan asiakkaansa.

Sama velvollisuus on kaikissa EU-maissa. Ruotsissa ja Virossa yritysten on jo täytynyt ilmoittaa edunsaajansa.

Mistä saat edunsaajatietoja?

Rekisteröidyt edunsaajatiedot ovat saatavissa PRH:n Virre-tietopalvelusta sopimusasiakkaille tai asiakirjatilauksena. PRH kehittää edunsaajista annettavaa tietopalvelua vaiheittain.

Ensi vaiheessa 1.7.2019 alkaen saatavilla on edunsaajaote, jossa on yksittäisen yrityksen edunsaajatiedot. Edunsaajaote on maksullinen.

 

Lue lisää edunsaajista

Patentti- ja rekisterihallitus /edunsaajat

 

Lue myös:

Vähimmäisosakepääoman vaatimus poistuu 1.7.2019

Vähimmäisosakepääoman vaatimus poistuu 1.7.2019

Lue myös

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Mitä jos osakeyhtiö poistetaan rekisteristä?

Osakeyhtiön toiminnan päättyminen Yhtiö voi lopettaa toimintansa käytännössä eli lakata harjoittamasta liiketoimintaa. Tällöin puhutaan usein niin sanotusta...

Työntekijän takaisin ottaminen

Tätä kutsutaan työnantajan takaisinottovelvoitteeksi, joka on syytä erottaa työsuhteen aikaisesta muun työn tarjoamisvelvoitteesta irtisanomisen välttämiseksi. Takaisinottovelvoitetta sovelletaan...