Tuulivoimaa ja kestävää kehitystä.

Vastaa kyselyyn yksityisen sektorin suhteesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Maailmanlaajuisessa kyselytutkimuksessa selvitetään, miten SDG-tavoitteiden saavuttamista voidaan parhaiten vauhdittaa tulevina vuosina. Tulokset julkistetaan YK:n SDG Summit -huippukokouksessa syyskuussa 2023.

On tärkeää saada Suomesta vastauksia kattavasti, koska Pohjoismaisesta aineistosta tehdään myös raportti. Vastausaikaa on 2.6. asti.

Tutkimuksella varmistetaan, että liike-elämän näkökulmat otetaan huomioon Agenda 2030 -ohjelman puolivälipisteessä ja huippukokouksen lopputulemissa. Lisäksi samaa dataa käytetään tutkimaan tarkemmin pohjoismaisten yritysten suhdetta SDG-tavoitteisiin.

Useiden kansainvälisten selvitysten mukaan suomalaisten yritysten vastuullisuus on hyvällä tasolla verrattuna useimpiin muihin EU-maihin, vaikka paljon on vielä tehtävää, jotta pääsisimme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin.

On tosi tärkeää saada tietoa suomalaisyrityksistä myös kansainvälisiin tutkimuksiin. Näitä tutkimuksia saatetaan hyödyntää, kun EU-tasolla suunnitellaan uusia suosituksia ja lakeja.

Vastuullisuusasiantuntija Outi Toivanen-Visti,
Helsingin seudun kauppakamari

Tutkimuksen tulokset esitellään YK:n SDG Summit -huippukokouksessa syyskuussa 2023, kun maailman johtajat kokoontuvat arvioimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistymistä Agenda 2030 -ohjelman puolivälipisteessä.

Lisäksi tutkimuksen avulla voidaan varmistaa, että liike-elämän näkökulmat otetaan huomioon tässä kriittisessä vaiheessa ja huippukokouksen lopputulemissa.

UN Global Compact Suomen tuore Finnish Business and the SDGs -raportti tarkastelee suomalaisyritysten tuotteiden ja palveluiden vaikutuksia kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Vastaa kyselyyn 2.6. mennessä

Kyselyyn voivat vastata sekä UN Global Compactiin sitoutuneet että sitoutumattomat yritykset. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 15–20 minuuttia. Vastaukset ovat anonyymeja ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Vastaa kyselyyn Yksityisen sektorin suhteesta YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Lue lisää UN Global Compactin sivuilta


Lisätiedot ja kyselyyn liittyvä tekninen apu (englanniksi):

survey@unglobalcompact.org

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä UN Global Compactin, YK:n talous- ja sosiaaliasioiden osaston (DESA), World Business Council for Sustainable Developmentin (WBCSD), kansainvälisen kauppakamarin (ICC) ja kansainvälisen työnantajajärjestön (IOE) kanssa.

Lue myös

Rahoitusta tarjolla kestävän kehityksen innovaatioille

”Tulevaisuuden murroksessa pärjäävät vain sellaiset yritykset, jotka ovat kyvykkäistä innovoimaan ja muuttamaan liiketoimintamallinsa kestävän kehityksen mukaisiksi. Tähän...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Pääkaupunkieutu elää uusista osaajista

Suomen taloustaivaalle on koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä uinut synkkiä suhdannepilviä, jotka varjostavat myös pääkaupunkiseudun tulevaisuudennäkymiä. Aalto-yliopiston...