Artikkelikuva

Vastaa ympäristöministeriön kyselyyn kuntien maapolitiikasta

Maankäyttö- ja rakennuslakia uudistetaan nelivuotisessa ympäristöministeriön hankkeessa. Uudistusta varten kerätään tietoa nykylain toimivuudesta ja tulevaisuuden tarpeista.

Ympäristöministeriö on avannut yrityksille suunnatun kyselyn kuntien maapolitiikasta. Maapolitiikan osa-alueita ovat muun muassa kunnan maanhankinta, maan lunastaminen, tonttien luovutus, yksityisen maan kaavoitus ja maankäyttösopimukset. Kyselyllä halutaan selvittää, miltä maapolitiikka näyttää yritysten näkökulmasta.

Vastaamalla kyselyyn autat selvittämään nykyisen lainsäädännön mahdollisia epäkohtia ja muutostarpeita.

 


Kysely on auki 15.8.2019 asti.


Linkki kyselyyn » 

Lue myös

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...