Artikkelikuva

Vauhtia työlupiin!

Viime vaalikaudella enemmistö kansanedustajista allekirjoitti eduskunta-aloitteen, jonka mukaan ETA-alueen ulkopuolelta maahan tulevan työvoiman saatavuusharkinnasta tulee luopua. Asiaa ei kuitenkaan otettu nykyisen hallituksen ohjelmaan. Sen sijaan työlupien käsittelyä luvattiin helpottaa. Tälläkin tiellä päästäisiin eteenpäin, jos teot vastaisivat puheita.

Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu työlupien käsittely keskimäärin yhden kuukauden ajassa. Tavoite on työvoimaa tarvitsevien yritysten kannalta oikea, mutta toistaiseksi sen saavuttamisessa ei ole edetty. Käsittelyajat ovat pikemminkin kasvaneet kuin lyhentyneet. On aivan järjetöntä, että yritykset eivät voi perustaa tuottavia työpaikkoja siksi, että hallinto ei pysty käsittelemään työvoima-asioita riittävän nopeasti.

Yritysten kipeästi tarvitsemien erityisasiantuntijoiden työ- ja oleskelulupien saaminen on osoittautunut käsittämättömän vaikeaksi. Näistä osaajista käydään kovaa kansainvälistä kilpailua eikä heidän kyykyttämisensä jopa yli puolen vuoden mittaisiksi venyvillä käsittelyajoilla mitenkään paranna suomalaisyritysten vetovoimaa. Erityisasiantuntijoiden lupahallinnon vaikeudet rasittavat muun muassa peliteollisuuden ja it-alan toimintaa.

Helsingin seudulla kyse on kuitenkin paljon erityisasiantuntijoita laajemmasta ongelmasta.

Monet alat ovat täysin riippuvaisia ulkomailta tulevasta työvoimasta.

Esimerkiksi kiiinteistöpalveluissa, kuljetusalalla ja rakentamisessa monet työt jäisivät tekemättä ilman ulkomaisten osaajien panosta. Useilla palvelualoilla, esimerkiksi kaupan, hoito- ja ravitsemisalalla ollaan lähestymässä samaa tilannetta.

Ulkomailta Suomeen tulevan työvoiman lupa-asioiden käsittely on pitkittynyt erityisesti Maahanmuuttovirasto Migrissä. Migri on etsinyt apua käsittelyruuhkiinsa tekoälyn käyttöön ottamisesta päätöksenteossa, mutta nämä suunnitelmat ovat tyssänneet eduskunnassa perustuslakivaliokunnan vastustukseen. Tähän juridisen puhdasoppisuuden ja hallinnon tehokkuuden ristiriitaan täytyy löytää selkeä ja nykyaikainen ratkaisu.

Uudenmaan TE-toimisto käsittelee työlupa-asiat nykyään erittäin nopeasti. International House Helsinki on myös hyvin toimiva esimerkki useiden hallinnonalojen palveluiden menestyksekkäästä kokoamista samaan kokonaisuuteen. Näitä esimerkkejä pitäisi kyetä monistamaan koko maahan ja kaikkiin viranomaisiin.

Palveluprosesseja pystytään kyllä julkisella sektorillakin kehittämään, kun siihen löytyy tahtoa ja poliittista tukea.

Jotta yhden kuukauden käsittelyaikatavoitteeseen päästään, tulee palveluprosessien tehostamisen lisäksi arvioida ulkomaalaislain muutostarpeita, yksinkertaistaa saatavuusharkintakäytäntöjä sekä käynnistää työlupa-asioiden siirto Migristä työ- ja elinkeinoministeriöön.

Lue myös:

Kauppakamari 4/2019

Artikkeli on julkaistu myös 10.12.2019 ilmestyneessä printtilehdessä.

Lue myös

Tavoitteena monimuotoinen ja yhdenvertainen työyhteisö – miten se tapahtuu? 

Kauppakamarilla toimii DEI-työryhmä, joka koostuu kahdesta johtoryhmän jäsenestä sekä neljästä työntekijästä. Työryhmää vedän minä, viestinnän...

Yritysten oppeja kansainvälisiin rekrytointeihin – Uusi Kauppakamarilehti on ilmestynyt

Poimintoja lehdestä: Kai Mykkänen: Sujuvasta luvituksesta lisävauhtia vihreään siirtymään  Hyvistä käytännöistä...

Podcast: Suomen ei pidä hakea metsien kestävälle käytölle vauhtia Brysselistä

Suomen metsäteollisuus pitää luokitusjärjestelmää periaatteessa hyvänä, mutta varoittaa liian yksityiskohtaisesta ohjaamisesta. – Meillä on hiilinieluista...