Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja, neuvontapalvelut

Viikon kysymys: Kuka voi valittaa julkisesta hankinnasta ja milloin se kannattaa?

Juristimme ja muut asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Vastaus:

Pääsääntö on, että julkisessa hankinnassa valituksen voi tehdä vain, jos on osallistunut tarjouskilpailuun. Suorahankinnassa – kun hankinta on tehty ilman tarjouskilpailua – riittää, että valittaja osoittaa olevansa alalla toimiva tarjoaja. Lisäksi oikeuskäytännössä on vahvistettu, että alalla toimiva yhtiö voi valittaa tarjouspyynnön syrjivyydestä, vaikka ei ole osallistunut tarjouskilpailuun. Tällöin valitus on syytä jättää ennen tarjousajan päättymistä.

Ennen valituksen tekemistä markkinaoikeuteen on syytä arvioida menestymisen mahdollisuuksia. Kannattaa kiinnittää huomiota siihen mikä vaikutus oletetulla hankintayksikön virheellä on ollut tarjoajan asemaan tai hankinnan lopputulokseen. Valitus ei yleensä menesty jos hankintaprosessissa tehty virhe ei ole vaikuttanut hankinnan lopputulokseen.

Marko Silen
johtaja
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Viikon kysymys: loman pitäminen lyhennettynä työaikana

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Sähkökatkosta voi koitua kallis jälkilasku

Ei vara venettä kaada, muistuttaa vanha kansanviisaus. Se tuntui olevan pätevä yleisohje myös Helsingin seudun kauppakamarin webinaarissa...

Työaikalakiin ja työsopimuslakiin tulevat muutokset koskien 55 vuotta täyttäneitä työntekijöitä

Tässä artikkelissa kerron muutosturvaan ja osa-aikatyöhön liittyvistä muutoksista, joista säädetään työsopimuslaissa...