Riikka Vataja on Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija, osaaminen ja kasvupalvelut.

Yritykset tarvitsevat ammattiosaajia

Yrityksissä on kasvavaa huolta ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata yritysten ja työelämän tarpeisiin.

Yritysten osaajatarpeet ovat jälleen nopeassa kasvussa. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyritysten rekrytointitarve on kasvanut kevään aikana, ja samalla osaavan työvoiman saatavuus on vaikeutunut. Kun syyskuussa 2020 rekrytoinnin kasvua ennusti vain neljännes kauppakamarin yrityskyselyyn vastanneista, huhtikuussa 2021 yrityksistä lähes puolet ilmoitti voimakkaasta rekrytointitarpeen kasvusta seuraavien kuuden kuukauden aikana.

Yrityksissä on kasvavaa huolta ammatillisen koulutuksen kyvystä vastata yritysten ja työelämän tarpeisiin. Vuoden 2018 kyselyyn verrattuna tyytyväisyys ammatillisen koulutuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön on laskenut. Yritykset ovat huolissaan sekä työpaikalla tapahtuvalle oppimisjaksolle tulevien että jo valmistuneiden opiskelijoiden osaamistasosta. Haasteita on niin opiskelijoiden yleisissä työelämätaidoissa kuin ammatillisessa osaamisessakin. Monet yritykset kokevat jäävänsä yksin opiskelijoiden kanssa.

Ammatillisen koulutuksen rooli jatkuvan oppimisen käytännön toteuttajana ja osaajapulaan vastaajana on erittäin tärkeä. Yritysten ja oppilaitosten toimiva yhteistyö on jatkuvan oppimisen onnistumisen edellytys ja sitä varten tarvitaan tukea ja resursseja. Ammatillisen koulutuksen perustehtävä osaavan työvoiman tuottajana ei saa jäädä oppivelvollisuusiän pidentämisen jalkoihin.

Mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 4.6.2021

Lue myös:

Chambercast: Sujuvuutta ulkomaalaisten osaajien rekrytointiin

Chambercastin uusimmassa jaksossa käsitellään ulkomaalaisten osaajien rekrytointia. Tässä kokonaisuuden ensimmäisessä jaksossa käydään läpi missä juuri nyt TEM:ssä ja Migrissä mennään. Miksi työperäinen maahanmuutto ja sen lainsäädännön kehittäminen on erityisen tärkeää juuri nyt? Mikä on Lupa22-hanke tai kansallinen D-viisumi?
Edellinen artikkeli Helsingin sydän sykkii Seuraava artikkeli Vastaa ja vaikuta: Kysely yrityksenne tutkimus- ja kehittämistarpeista ja hankeideoista