Ukrainan kriisi. Yhteistyömahdollisuudet Ukrainan kanssa.

Yrityksille päivittyvää tietoa Venäjän pakotteista

Kauppakamarit seuraavat Ukrainan tilannetta aktiivisesti. Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen painottaa, että kriisitilanteessa yritysten ajantasainen tiedonsaanti korostuu. Pakotteilla on merkittäviä vaikutuksia elinkeinoelämään ja suomalaisiin yrityksiin.

Venäjän tuomittava hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa monissa yrityksissä suurta epävarmuutta. Venäjälle asetetut pakotteet ja Venäjän mahdollisesti asettamat vastapakotteet vaikuttavat raskaasti monen yrityksen toimintaan.

– Pakotteet ovat välttämättömiä vakavassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, jossa nyt elämme. Yritysten liiketoimintaan voi kohdistua pakotteiden myötä haittavaikutuksia. Siitä huolimatta pakotteiden merkitys ymmärretään yrityksissä tässä sotatilanteessa hyvin, luonnehtii Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Tilanne muuttuu nopeasti ja muutokset saattavat synnyttää yrityksissä tietokatkoksia. Viimeisimmistä pakotteita ja niiden sisällöistä on hankala pysyä perillä. Kauppakamarit pyrkivät pitämään yritykset ajan tasalla. Pakarisen mukaan yritysten tulisikin nyt tarkastella kriittisesti pakotteiden vaikutuksia niiden toimitusketjuihin ja arvioida riippuvuuksiaan venäläisistä raaka-aineista. Vaikka Venäjän kaupan osuus Suomen tavaraviennistä on viime vuosikymmeninä pienentynyt noin viiteen prosenttiin, se on monilla aloilla edelleen merkittävä kauppakumppani

– Monella yrityksellä on Venäjällä tärkeitä kauppakumppaneita. On varmistettava yritysten ajantasainen tiedonsaanti, jotta yritykset voivat jatkaa liiketoimintaansa mahdollisimman sujuvasti olosuhteista huolimatta. Suomessa työskentelee runsaasti ukrainalaisia työntekijöitä, joiden perheiden tilanne on erittäin huolestuttava. Pyrimme kauppakamariryhmässä osoittamaan tukemme Ukrainalle kaikin mahdollisin tavoin, Pakarinen korostaa.

Kauppakamari kokoaa verkkosivuilleen jatkuvasti päivittyvää tietoa pakotteista, vastapakotteista ja niiden vaikutuksista yrityksiin. Ajankohtaista

Lue myös

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Neuvontapalvelut: Venäjän kauppapakotteiden kiertämisestä

Ulkoministeriö on kesällä tehnyt laajan ohjeistuksen yrityksille tunnistamaan tilanteita joissa kyse voi olla pakotteiden kiertämisestä...

Neuvontapalvelut: Pakotteiden kiertämisen estäminen tullut yhä keskeisemmäksi vientikaupassa

Euroopan unioni otti kuluvan vuoden helmikuun lopussa julkaistussa kymmenennessä Venäjän pakotepaketissaan...