Marko Silen on johtaja Helsingin seudun kauppakamarissa. Neuvontapalvelut.

Neuvontapalvelut: Venäjän kauppapakotteiden kiertämisestä

Kauppakamarin neuvonnassa on viime kuukausina yritysten kanssa käyty läpi tilanteita, joissa on ollut epäily Venäjän kauppapakotteiden kiertämisestä. Usein epäillyt tilanteet ovat koskeneet kolmansista maista (IVY-maat) tulleita tilauksia tai tiedusteluja uusilta asiakkailta.

Ulkoministeriö on kesällä tehnyt laajan ohjeistuksen yrityksille tunnistamaan tilanteita joissa kyse voi olla pakotteiden kiertämisestä Ohjeita yrityksille pakotteiden kiertämisen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi – Ulkoministeriö um.fi. Tässä artikkelissa käydään läpi UM:n ohjeistusta.

Suomen vienti IVY-maihin on kasvanut voimakkaasti

Esimerkiksi erilaisten sotateknologiassa käytettävien elektronisten komponenttien ja niiden valmistamiseen tarvittavien laitteiden (niin sanottu high priority battlefield items) vienti EU:sta Venäjälle on loppunut pakotteiden myötä. Samanaikaisesti näiden tavaroiden vienti sekä EU:sta IVY-maihin että IVY-maista Venäjälle on kuitenkin kasvanut voimakkaasti. Hyökkäyssodan alkamisen jälkeen EU:n näiden tavaroiden IVY-maihin kasvaneen viennin arvo vastaa noin 8:a prosenttia ennen sotaa Venäjälle suuntautuneesta viennistä. Eräissä yksittäisissä tavaroissa osuus on kuitenkin huomattavasti suurempi, jopa 80 prosenttia. Riskit ovat suuria etenkin rajavaltioiden kohdalla. Sodan alkamisen jälkeen Suomen osuus EU:n näiden tavaroiden viennistä IVY-maihin on lähes kolminkertaistunut. (UM 14.7.2023)

Venäjän pakotteiden kiertäminen on rikos

Yritysten tulisi tunnistaa pakotteiden kiertämistapaukset ja raportoida niistä viranomaisille. Pakotelainsäädännön rikkominen on kriminalisoitu rikoslaissa. Viranomaisilla on useita työkaluja pakotteiden kiertämiseen puuttumiseen. Pakotteita voidaan kohdistaa myös pakotteita kiertäviin tai kiertämisessä avustaviin tahoihin.

Pakoteasetukset ovat Euroopan unionin jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä.

Mitä yrityksen tulisi tietää asiakkaastaan?

Mahdollisen pakotteiden kiertämisen riskianalyysin tulisi olla osa yrityksen tavanomaista asiakkaan tuntemismenettelyä (KYC). Menettelyssä tulisi vastata muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

Onko tuotteesi/palvelusi pakotteiden kohteena?

Onko liikekumppanisi pakotelistalla tai onko se pakotteiden kohteena olevan osapuolen omistuksessa tai määräysvallassa?

Onko liikekumppanisi yhteydessä esimerkiksi Venäjän puolustusalaan liittyviin yhteisöihin tai yhteisöihin, joiden epäillään tai tiedetään kauppaavan pakotteiden kohteena olevia tavaroita ja teknologioita Venäjälle?

Onko liikekumppanisi osakkeenomistaja, hallintoelimen (johtokunnan, hallintoneuvoston tms.) jäsen tai joku johtajatason työntekijä (esim. toimitusjohtaja, talousjohtaja) yhteydessä yhteisöihin, jotka liittyvät esimerkiksi Venäjän korkeisiin virkamiehiin / poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin, Venäjän puolustusalaan tai yhteisöihin, joiden epäillään tai tiedetään kauppaavan tavaroita ja teknologioita Venäjälle?

Mikä on suunniteltu liiketoimi ja onko siinä pakotteiden kiertämisen riskiä? Onko tapauksessa mitään varoitusmerkkejä herättäviä ominaisuuksia (jäljempänä luettelo mahdollisista varoitusmerkeistä)?

Kuka on loppukäyttäjä? Onko loppukäyttäjätodistus saatavissa? – Huomioithan, että loppukäyttäjätodistuksia voidaan väärentää.

Kuka on maksaja? Mitä pankkia maksaja tulee käyttämään?

Onko liikesopimuksessasi lauseke pakotteiden kiertämisestä ja vastuusta?

Katso Helsingin seudun kauppakamarin kooste Ukrainan tilanne ja Venäjä-rajoitteet.

Varoitusmerkit Venäjään tai
kolmanteen maahan liittyvissä liiketoimissa

Vientiyrityksen tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin kaupan käynnissään:

  • Vienti ohjataan uudelleen kolmansiin maihin jotka käyvät kauppaa Venäjän kanssa
  • Uusi liikekumppani kolmannessa maassa tai vasta perustettu/ostettu yhtiö
  • Liikekumppanilla on sama osoite kuin kymmenillä eri yhtiöillä
  • Omistus- tai johtamisjärjestelyjen monimutkaisuus ja vaikeus saada tietoja yrityksen johdolta
  • Monimutkaiset maksujärjestelyt tai maksut kolmansille tahoille
  • Liikekumppani on tavarakuljetukseen keskittyvät yritys tai välittäjä
    (näitä on käytetty pakotteiden kiertämiseen).


Marko Silen
johtaja
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin. Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme lomakkeen kautta.

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Lomakausi on jälleen alkamassa

Vuosiloman ansainta Vuosilomalain perusteella työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden 1.4.–31.3. aikana enintään 30 päivää vuosilomaa ja siitä 24 ensimmäistä...

Neuvontapalvelut: Käytännön hyötyä EU:sta – rajat ylittäviä digipalveluja yrityksille

EU pyrkii digitalisoimaan julkishallintoa EU-alueen kilpailukyvyn parantamiseksi. EU:n digitaalinen palveluväylä Your...

Neuvontapalvelut: Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot

Maailman tilanne muuttuu koko ajan. Kaikilla yrityksillä ja perheillä ei mene taloudellisesti hyvin. Jäävätkö laskunne maksamatta?