Artikkelikuva

Yritysten verojalanjälki esiin

Yritysten verojalanjälki on paljon suurempi kuin yleensä kuvitellaan. Yritystoiminnan tuloksesta maksettavien yhteisöverotuottojen lisäksi yritykset osallistuvat hyvinvointiyhteiskunnan rahoi­tukseen tilittämällä arvonlisäveroja, valmiste­veroja, ympäristöveroja, ennakon­pidätyksiä palkoista ja osingoista, sosiaaliturva- ja eläke­maksuja sekä kiinteistöveroja. Niiden tuotot perustuvat yritystoiminnan menestykseen.

Kauppakamarit ovat nostaneet yritysten merkityksen esiin hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina. Viime vuonna Keskuskauppakamarin julkaisemasta Suuresta veroselvityksestä ilmeni, että yritykset maksoivat ja tilittivät erilaisia veroja lähes 44 miljardia euroa. Laskelmasta puuttuvat vielä eläkevakuutusmaksut, jotka nekin kerätään yritystoiminnan tuottamista tuloista.

Helsingin seudun kauppakamari on julkaissut li­säksi selvityksen Uudellamaalla toimivien yritysten tuottamasta verokertymästä. Selvityksen mukaan uusmaalaiset yritykset rahoittavat huomattavan osan koko maan julkisista menoista. Näin on sekä yritysten kotipaikkojen että toimipaikkojen sijainnin perusteella. Esimerkiksi koko maan ­yhteisöverotuotoista uusmaalaisten toimipaikkojen osuus on yli puolet.

Koko maan hyvinvointi perustuu menestyviin yrityksiin.

Yritysten verojalanjäljen avaaminen on tärkeää, jotta yritystoiminnan merkitys saataisiin oikeaan asemaan julkisessa keskustelussa ja poliittisessa päätöksenteossa. Koko maan hyvinvointi perustuu menestyviin yrityksiin, joiden toimintaedellytyksistä kannattaa pitää huolta. Kasvava yritystoiminta on eduksi koko yhteiskunnan rahoitukselle.

Myös yritysten kannattaa miettiä oman verojalanjälkensä avaamista. Näyttä­mällä oman toiminnan kaikki vaikutukset saa vastuullisuudelle aivan uutta sisältöä ja yritykselle ansaittua arvostusta. Tähän kauppakamarit tuottavat lähiaikoina toimivia malleja.

 

Lue myös

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Business Espoo –yrityspalveluverkoston EEPA-kilpailun Suomen finalistiksi

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinto (EEPA) jaetaan vuosittain menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille. Palkinto jaetaan SME Assembly...

Chamber Talent Boost luo kansainvälisen osaamisen ekosysteemiä

Helsingin seudun kauppakamarissa aloittanut Chamber Talent Boost luo Helsingin seudulle työnantajia ja kansainvälisiä osaajia yhdistävää...