Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen seisoo ulkona kadulla osoitteessa Kalevankatu 12.

400 luottamushenkilöä antaa aikaansa elinkeinoelämän yhteiseksi hyväksi ja Helsingin seudun menestyksen edistämiseksi  

Helsingin seudun kauppakamarin luottamustoimintaa arvioitiin perusteellisesti viime vuonna. Kauppakamarin perusmissio - markkinatalouden edistäminen - ei ole sen 100-vuotisen historian aikana muuttunut, mutta maailma ympärillä on. Selvitystyön yhtenä lopputuloksena Helsingin seudun kauppakamarissa aloitti ensimmäinen englanninkielinen valiokunta, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtaja Markku Lahtinen blogissaan.    

Helsingin seudun kauppakamarissa sisällöt kumpuavat suoraan elinkeinoelämän parhailta asiantuntijoilta, jäsenyritysten edustajilta, mikä varmistaa sen, että teemat ovat ja ovat olleet tiukasti ajassa kiinni. Maankäyttöön, liikenteeseen, asumiseen, sääntelyn purkamiseen, investointeihin, verotukseen ja osaavaan työvoimaan liittyvät asiat ovat aina yrityksille ajankohtaisia.    

Luottamuselimissämme on 400 luottamushenkilöpaikkaa valtuuskunnassa, hallituksessa, valiokunnissa ja aluejohtokunnissa. Näiden lisäksi kauppakamarissa on joukko erilaisia yhteistyötyöryhmiä kuten työperäisen maahanmuuton yritysraati, Ennakointikamari ja Vantaan maankäyttöasioiden yhteistyöryhmä, joissa on mukana lähes 200 jäsentä.   

Melkoinen joukko jäsenyrityksiemme avainhenkilöitä, mukana myös julkisen sektorin päättäjiä ja asiantuntijoita, on valmis antamaan vuodesta toiseen osaamistaan ja aikaansa elinkeinoelämän, Suomen ja Helsingin seudun hyvinvoinnin edistämiseen täysin vapaaehtoispohjalta.  

Luottamushenkilöt ja heidän näkemyksensä ovat korvaamattomia – ilman heitä kauppakamarin uskottavuus ja samalla vaikuttamisen mahdollisuudet yritysten toimintaedellytyksiin olisivat vähäiset.         

Kauppakamarin perusmissio on yli sata vuotta ollut vapaan kaupan edistäminen. Kauppakamarit perustettiin painostamaan valtiota purkamaan säännöstelyä, vapauttamaan kaupan ja teollisuuden toimintaedellytyksiä ja rakentamaan ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen maailman markkinoille uusia yhteyksiä sekä tuottamaan ajankohtaista tietoa yritysten tilanteesta valtiolle ja päättäjille. Aika tutuilta teemoilta tuntuvat tässäkin hetkessä.  

Myös Helsingin seudun kauppakamarin luottamushenkilötoiminnan rakenteet ovat pysyneet melko vakiona sen perustamisesta. Valiokunnista viimeisin tulokas viime vuoteen saakka oli vuodelta 2009, kun yritysturvallisuusvaliokunta näki päivänvalon.  

Vuonna 2023 selvitimme luottamushenkilöiltämme heidän näkemyksiään työstään ja roolistaan kauppakamarissa. Olennaisin kysymys, vastaako luottamushenkilötoiminta kauppakamarin perustehtävän hoitamista, sai selkeän vahvistuksen. Luottamushenkilöiden tärkein yksittäinen motiivi osallistua kauppakamarin toimintaan on vaikuttaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin (Kuvio 1). Puheenjohtajien haastatteluissa tuli toistuvasti esiin se, että jäsenyys valiokunnassa on näköalapaikka, ja se on paikka, jossa voi riskittömästi oppia muiden yritysten kokemuksista johtamisen näkökulmasta.  

Kuvio 1. Asteikko: 1 = ei lainkaan tärkeä, 5 = erittäin tärkeä

Tyytyväisyys on suurta, mutta joitain välittömiä uudistuksia selvityksestä seurasi: 

Uusi Innovation and Growth Committee aloitti tammikuussa 2024 ICT-valiokunnan tilalla. Innovation and Growth Committee on Helsingin seudun kauppakamarin ensimmäinen englanninkielinen valiokunta. Valiokunnan tehtävä on auttaa yrityksiä kasvamaan uusien teknologioiden, viennin ja verkostoyhteistyön avulla.

Kauppakamariyksiköiden hallituksien nimitykset on yhtenäistetty ja ne ovat Itä-, Luoteis- ja Keski-Uudellamaalla luottamuseliminä toimivat aluejohtokunnat Espoon ja Vantaan tapaan.   

Luottamushenkilöille tuotetaan uudenlainen perehdytyspaketti, jota testataan ja kehitetään kevään 2024 aikana.   

Liity jäseneksi

Meitä on jo yli 7 000 – ja hyvästä syystä. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenenä saat monipuolisten jäsenetujen lisäksi koulutukset ja ammattikirjat sekä tieto- ja verkostoitumispalvelut jäsenetuhintaan.

Neuvontapalvelumme juristit ja muut asiantuntijat vastaavat kysymyksiisi nopeasti ja vaivattomasti – maksutta!

Haluatko olla mukana rakentamassa toimivampaa Helsingin seutua? Liittymällä mukaan Kauppakamariin liityt samalla vaikuttajayhteisöömme ja varmistat, että saat äänesi kuuluviin.

Jäsenedut | Helsingin seudun kauppakamari (chamber.fi)

Lue myös

VTT tekee onnistuneita rekrytointeja Suomessa asuvista ulkomaalaisista 

VTT hyödyntää rekrytoinneissaan Suomessa jo asuvia kansainvälisiä asiantuntijoita ja tutkinto-opiskelijoita. 

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...