Artikkelikuva

Amisreformista hyötyä yrityksille

Ammatillisen koulutuksen kehittämis­tarpeet ovat jo pitkään olleet yritysten tiedossa. Vaikka meillä on kansainvälisesti verrattuna erinomainen koulujärjestelmä, on yritysten ollut usein vaikea saada osaavaa työvoimaa. Tilanne kärjistyy tulevien vuosien aikana, kun työvoiman tarve on koko maassa kasvamassa vuosittain 10 000 henkeä suuremmaksi kuin nuorisoikäluokat tuottavat.

Ensi Vuoden alusta voimaan tuleva ammatillisen koulutuksen reformi vastaa päälinjoiltaan yritysten toiveisiin. Amma­tillisen koulutuksen kokoaminen yhden lain alle ja työllistymisen tuominen oppilaitosten yhdeksi rahoitusperusteeksi antavat joustavat lähtökohdat vastata työelämän osaamistarpeisiin.

Tavoitteena on nopeuttaa opiskelijoiden pääsyä työelämään.

Jatkossakin yritykset itse päättävät, kuinka paljon oppimismahdollisuuksia opiskelijoille haluavat tarjota. Selvää on, että työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämiseen on paineita, mikä siirtää vastuuta koulutuksesta yrityksille. Yritysten on syytä valmistautua muutokseen hyvissä ajoin: oikein toimimalla koulutuksesta saa toimivan valmiiksi räätälöidyn rekrytointikanavan.

Tavoitteena on nopeuttaa opiskelijoiden pääsyä työelämään. Opiskelijat voivat jatkossa keskittyä puuttuvan osaamisen hankkimiseen, mikä lyhentää opiskelu­aikoja merkittävästi. Tutkinto-osia yhdistämällä on mahdollista joustavasti vastata sekä nuoren että olemassa olevan henkilöstön osaamistarpeisiin.

Helsingin seudulla ammatillisen koulutuksen vetovoima on viime vuosina ilahduttavasti parantunut, mutta ongelmana monilla aloilla on yhä suuri keskeyttämisten määrä. Entistä työelämälähtöisempi opiskelu parantaa varmasti opiskelun intensiteettiä, mutta vaatii paljon mukaan lähteviltä yrityksiltä. Yritysten on saatava
tähän toimintaan riittävä tuki oppilaitoksilta, jotta koulutus työpaikoilla onnistuisi myös käytännössä.

Kasvava maahanmuutto tuo uusia haasteita ammatilliseen koulutukseen. Ne on otettava alusta alkaen vakavasti huomioon koulutuksen järjestämisessä ja resursoinnissa. Ammatin oppiminen ja nopea siirtyminen työelämään ovat kaikkein tehokkainta kotouttamista.

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee todella tarpeeseen. Yritysten on syytä osallistua uudistuksen toteutukseen aktiivisesti ja hakea siitä hyötyä omiin rekry­tointeihinsa.

Lue myös

Haaga-Helia julkaisi Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -yritysoppaan

Tutkimusten mukaan isot yritykset hyötyvät tekoälyteknologioista eniten, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset kokevat tekoälyn...

Vastuullinen liiketoiminta parantaa kannattavuutta 

Kestävä kehitys, kuten vihreä siirtymä, sosiaalisesti vastuulliset liiketoimintatavat ja kiertotalouteen perustuvat tuotteet tuovat liiketaloudellista hyötyä. Itseasiassa kestävän...

Mitä markkinamahdollisuuksia Puola, Tšekki, Slovakia ja Unkari tarjoavat suomalaisille yrityksille?

Tšekin bruttokansantuote on noin puolet ja Slovakian yksi kolmasosa Suomen bruttokansan­tuotteesta....