Artikkelikuva

Ammatillisen koulutuksen reformi vietävä kunnialla maaliin

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan reilu vuosi sitten, ja sen tavoitteena on vastata jatkossa yritysten tarpeisiin entistä nopeammin ja joustavammin.

Reformin etenemistä on seurattava tarkasti ja yritysten ääntä on kuunneltava herkällä korvalla, jotta tarvittavat korjausliikkeet voidaan toteuttaa sujuvasti ja nopeasti, korostaa vaikuttamistyön asiantuntija Riikka Vataja.

Muutos on tarpeellinen ja tervetullut, mutta myös mittaluokaltaan massiivinen ja selvää on, että sen toimeenpano vie aikansa.

Reformin vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan vasta viiveellä. Vaikka uudistuksen toimeenpanolle on annettava aikaa, on ratkaisuja osaavan työvoiman tarpeisiin vastaamiseksi etsittävä jatkuvasti, Vataja korostaa.

Vatajan mukaan yksi mahdollinen ratkaisu on oppisopimuskoulutuksen tekeminen nykyistä houkuttelevammaksi. Käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi oppisopimusopiskelijan palkkauksen sitomista osaamistasoon.

Oppisopimuskoulutuksen nykyistä laajempi hyödyntäminen palvelisi myös jatkuvan oppimisen periaatetta.

Vataja muistuttaa, että reformin onnistuminen edellyttää oppilaitoksilta ja yrityksiltä tiivistä yhteistyötä. Jotta uudistuksesta saadaan kaikki mahdolliset tehot irti, tarvitsevat yritykset oppilaitoksilta vahvan tuen työelämässä tapahtuviin opintojaksoihin. Hyvistä esimerkeistä ja onnistumisista kannattaa pitää meteliä, jotta niistä voivat oppia ja hyötyä muutkin.

Keskeinen merkitys työvoiman saatavuudelle on myös ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuudella, joka on viime vuosien ajan ollut laskusuunnassa. Tulevalla hallituskaudella on varmistettava, että ammatillisen koulutuksen resursointi on riittävällä tasolla vetovoimaisuuden turvaamiseksi.

 

Riikka VatajaAmmatillisen koulutuksen reformi vietävä kunnialla maaliin

Riikka Vataja siirtyi Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön asiantuntijaksi tammikuussa.

Hänen vastuullaan on osaaminen ja kasvupalvelut. Aikaisemmin Vataja on työskennellyt muun muassa elinkeinopoliittisena asiantuntijana Sivistystyönantajissa sekä hankeasiantuntijana työ- ja elinkeinoministeriössä.

 

 

 


Lue myös:

Kauppakamarit: Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus

Kauppakamarit: Oppisopimuksessa otettava käyttöön palkkaporrastus

Lue myös

Blogi: Rahoitusuudistus jäihin ja paukut ammatillisen koulutuksen työelämäyhteyden kehittämiseen

Nykyinen rahoitusjärjestelmä kannustaa oppilaitoksia siihen, että opiskelijat ikään ja taustaan katsomatta...

Lausunto: luonnos hallituksen esitykseksi toisen asteen koulutuksen kehittämishankkeeseen liittyvistä säädösmuutoksista

Hallituksen esitys perustuu Marinin hallituksen koulutuspoliittisen selonteon toimenpide-ehdotuksiin, joita on työstetty...

Ennakointikamari korostaa osaajapulan ratkaisemisessa yhteistyötä

Uusimaa tarvitsee siis monia akuutteja toimia koronapandemian vaikutuksista selviämiseen. Alueella toimiva laajan toimijaverkoston muodostama Ennakointikamari...