Johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Budjettiriihen linjaukset unohtavat Uudenmaan

Hallituksen budjettiriihen linjaukset ohittavat koko maan talousveturina toimivan Uudenmaan tarpeet. Erityisesti hallituksen toimet osaavan työvoiman saatavuuden helpottamiseksi jäävät torsoiksi. Kauppakamari on huolissaan siitä, että korkeakoulujen aloituspaikkojen osalta Uusimaa jää yhä huomiotta, eivätkä toimet kansainvälisten osaajien työllistymiseksi ole riittäviä.

Uudellamaalla on toiselta asteelta valmistuvien nuorten lukumäärään nähden vähemmän korkeakoulujen aloituspaikkoja kuin muun maan korkeakouluissa, vaikka pula osaavasta työvoimasta on alueella vakava. Siitä huolimatta budjettiriihessä myönnetyt korkeakoulujen lisäaloituspaikat suunnataan itäiseen Suomeen ja alueella käynnistetään myös opintolainahyvityskokeilu.

”On käsittämätöntä, että Uudenmaan aluetta, jolla väestöennusteet ovat muusta Suomesta poiketen positiivisia, ei huomioida riittävällä tasolla koulutuksen resurssijaossa. Maan kaikista avoimista työpaikoista reilu kolmannes avautuu Uudellamaalla ja sen tulisi näkyä myös koulutustarjonnassa”, sanoo johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista.

Lahtisen mukaan hallitus on myös unohtanut, että ammatillisen koulutuksen tehtävä on tuottaa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. ”Nyt se nähdään lähinnä tapana toteuttaa oppivelvollisuusiän laajentaminen, vaikka ammatillisen koulutuksen opiskelijoista kaksi kolmasosaa on aikuisia”, Lahtinen jatkaa.

Yritysten alueelliset työperäisen maahanmuuton palvelut vaarassa Helsingin seudulla

Hallitus korostaa, että työperäisen maahanmuutto on keskeinen keino vastata lähiajan ja tulevaisuuden osaajapulaan. Budjettiesityksessä on paljon kannatettavia toimia, kuten kansainvälisten osaajien sijoittumisen tukeminen Suomeen muun muassa lisäämällä Talent Explorer -avustuksia.

”Talent Explorer kannustaa yrityksiä kansainvälisiin rekrytointeihin ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä tehostaa yrityksille suunnattua neuvontaa Work in Finland -palvelun kautta. Sen sijaan budjetti karsii järjenvastaisesti kasvukaupunkien Talent Hub -rahoitusta kolmesta miljoonasta yhteen miljoonaan”, Lahtinen linjaa.

“Käytännössä määrärahojen heikennys tarkoittaa Helsingin seudulla sitä, että nyt erinomaisesti yhden luukun periaatteella toimivan, valtion ja aluetoimijoiden yhteisen International House Helsinki -palvelun tulevaisuus on vaakalaudalla, vaikka palvelu on juuri sitä, mitä yritykset tarvitsevat joustavien asettautumis- ja työllistymisasioiden nopeaan hoitamiseen”, Lahtinen painottaa.


Markku Lahtinen
johtaja, vaikuttamistyö
Helsingin seudun kauppakamari


Osaaminen ja työelämä

Työvoiman saatavuus ja yritysten osaamisresurssien kehittäminen mahdollistavat kasvun.
Lue lisää

Rekrytointi ja työvoima

Haluatko tietää enemmän kansainväliseen työvoimaan liittyvistä kysymyksistä?
Lue lisää

Lue myös

Hallitusohjelmassa Helsingin seudulle myönteisiä merkkejä 

Hallitusohjelma Vahva ja välittävä Suomi sisältää lähes kaikki merkittävät painotukset, joita kauppakamariryhmä on nostanut esiin.

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Uudenmaan korkeakouluihin tarvitaan kipeästi lisää aloituspaikkoja

Helsingin seudun kauppakamarin koordinoima Ennakointikamari julkaisi helmikuussa 2022 selvityksen Korkeakoulujen aloituspaikat ja hakijat Uudellamaalla ja...