Artikkelikuva

Chamber Talent Boost luo kansainvälisen osaamisen ekosysteemiä

Työperäinen maahanmuutto ja kansainväliset osaajat ovat yhä tärkeämmässä roolissa, kun etsitään ratkaisuja yritysten osaajapulaan. Pääkaupunkiseudun kansainvälisen osaajatoiminnan ekosysteemin vahvistamiseksi ja keskeisten toimijoiden välisen yhteistyön tiivistämiseksi on käynnistetty alueen toimijoista koostuva ”Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina” -yhteishanke, jossa Helsingin seudun kauppakamari on mukana.

Helsingin seudun kauppakamarissa aloittanut Chamber Talent Boost luo Helsingin seudulle työnantajia ja kansainvälisiä osaajia yhdistävää yritys- ja työelämäpalvelujen kokonaisuutta. Se edistää yritysten kansainvälistymistä, osaajien työllistymistä sekä luo laajempia ja vahvempia verkostoja elinkeinoelämän, korkeakoulujen, kaupunkien, ja kansainvälisten osaajien välille, kertoo Chamber Talent Boostin projektipäällikkö Satu Salonen.

Chamber Talent Boost keskittyy erityisesti yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteyksien vahvistamiseen, yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen sekä International House Helsinki -palvelun työnantajaneuvonnan tuottamiseen ja kehittämiseen.

Uusi työkalu yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseksi

Yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseksi kauppakamari kehittää yhteistyössä Business Finlandin kanssa yrityksille suunnatun työkalun, jonka avulla yritys voi kartoittaa oman organisaationsa valmiuksia rekrytoida kansainvälistä työvoimaa.

Työkalu antaa tietoa siitä, millaisia yrityksen käytännöt ja organisaatiokulttuuri ovat, ja mihin suuntaan niitä, osaamista ja prosesseja, kannattaa kehittää, jotta yritys olisi valmiimpi rekrytoimaan kansainvälistä työvoimaa.

Osana yritysten valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia ja kansainvälistymisvalmiuksien tukemista järjestetään keväällä 2020 valtakunnallinen ”Menestyvä monikulttuurinen yritys” -kampanja, jonka avulla tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä yrityksiä ja organisaatioita.

– Lisäksi kampanja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kartoittaa omia valmiuksiaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, Salonen kertoo.

Mentorointi yritysten ja osaajien kohtaamisten edistäjänä

Vahvistaakseen yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteyksiä ja kohtaamisia, Chamber Talent Boost koordinoi poikkikulttuurista EntryPoint-mentorointiohjelmaa, joka on suunnattu yrityksille ja kansainvälisille opiskelijoille sekä vastavalmistuneille.

– Ohjelman tavoitteena on vahvistaa osallistujien ammatillisia verkostoja, poikkikulttuurisia vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, sekä luoda molempia osapuolia hyödyttävä vuorovaikutuksellinen mentorointisuhde, kertoo Chamber Talent Boostin Talent Expert Marina Ponomareva.

Ensimmäinen mentorointiohjelma alkaa tammikuussa 2020. Tavoitteena on järjestää 2–4 mentorointikokonaisuutta huhtikuuhun 2021 mennessä.

Mentorointiohjelman lisäksi järjestettävät matching- ja verkostoitumistilaisuudet vahvistavat yritysten ja kansainvälisten osaajien verkostoja ja luovat uusia kohtaamisia. Tilaisuuksissa luodaan yhteyksiä osaajia etsivien yritysten ja kansainvälisten osaajien välille helpolla ja tehokkaalla tavalla. Matching- ja verkostoitumistilaisuudet järjestetään tiiviissä yhteistyössä kaupunkien, korkeakoulujen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Ensimmäinen tilaisuus järjestetään 26.11.2019 ja se keskittyy erityisesti ICT- ja teknologialoihin.

Työnantajaneuvonta yritysten tukena

Chamber Talent Boostin yhtenä tavoitteena on tukea yritysten kyvykkyyttä rekrytoida kansainvälisiä osaajia. Osana tätä tavoitetta Chamber Talent Boost tuottaa työnantajille suunnattua maksutonta neuvonta- ja palveluohjausta kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä.

Työnantajien neuvontapalvelu ja palveluohjaus on osa International House Helsinki (IHH) -palvelua. Kauppakamarilla on aktiivinen rooli myös IHH-palvelun kehittämisessä ja laajentamisessa myös yksityisen ja kolmannen sektorin palveluihin.

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanke

Pääkaupunkiseudun kattavan hankkeen toteuttajina ovat kauppakamarin lisäksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanken Svenska Handelhögskolan, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki Business Hub Ltd Oy ja Helsinki Marketing Oy Ltd. Hanke rahoitetaan Talent Boost AIKO-rahoituksesta ja se kestää huhtikuun 2021 loppuun. Kauppakamarin osahankkeeseen osallistuvat lisäksi Tekniikan akateemiset TEK ja Uudenmaan liitto.


Lisätietoja:

Satu Salonen
projektipäällikkö,
Chamber Talent Boost
p. 050 3817176

Marina Ponomareva 
Talent Expert,
Chamber Talent Boost
p. 040 6753852

Joanna Ahokanto
Counselling Service Officer,
IHH-työnantajaneuvonta
p. 040 9225126

Lue myös

Listasimme kansainvälisen rekrytoinnin palveluja Helsingin seudulla – työnantaja, ota lista talteen!

Onnistu kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoinnissa -tapahtumassa esittelimme ratkaisuja rekrytointiin ja työyhteisöön integrointiin....

Kansainvälinen rekrytointi -webinaarisarja alkaa 25.9.2023

Webinaarisarjassa syvennytään kansainvälisten työntekijöiden palkkaamiseen ja työperusteisiin oleskelulupiin, pankkipalveluihin sekä yritysten kokemuksiin julkisten palvelujen tuesta kansainvälisessä rekrytoinnissa. Webinaarisarja on tarkoitettu...

Talentgate ja kauppakamari kouluttavat uusia osaajia rekrytoivan koulutusohjelman kautta

Talentgate ja Helsingin seudun kauppakamari käynnistivät näitä haasteita ratkomaan rekrytoivan Digitalisaatio kansainvälistymisessä F.E.C. -koulutusohjelman, jonka...