Artikkelikuva

Chamber Talent Boost -projekti käynnistyi – yrityksille tukea kansainvälistymiseen

Työperäisen maahanmuuton ja kansainvälisten osaajien merkitys osana yritysten kohtaaman osaajapulan ratkaisua on entistä merkittävämpi. Helsingin seudun kauppakamarin kesäkuussa käynnistämä Chamber Talent Boost -projekti tukee yritysten valmiuksia tunnistaa ja löytää kansainvälistä osaamista sekä tehostaa kansainvälisten osaajien kiinnittymistä työmarkkinoille.

Chamber Talent Boost -projekti on osa pääkaupunkiseutualueen Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanketta.

Kauppakamarin projekti keskittyy erityisesti yritysten kansainvälistymisvalmiuksien tukemiseen, yritysten ja kansainvälisten osaajien yhteyksien vahvistamiseen, sekä International House Helsinki -palvelun työnantajaneuvonnan tuottamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on luoda Helsingin seudulle työnantajia ja kansainvälisiä osaajia yhdistävä yritys- ja työelämäpalvelujen kokonaisuus, joka edistää yritysten kansainvälistymistä, osaajien työllistymistä sekä luo laajempia ja vahvempia verkostoja korkeakoulujen, kaupunkien, kansainvälisten osaajien ja elinkeinoelämän välille.

– Projektin toimien kautta vahvistetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien välisiä yhteyksiä sekä tuetaan yritysten valmiuksia kansainvälisten osaajien rekrytointiin. Muun muassa mentoroinnin ja erilaisten matching-toimenpiteiden avulla vahvistetaan yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamista, ja sitä kautta tuetaan yritysten kasvua ja osaavan työvoiman saatavuutta, kertoo Chamber Talent Boost -projektin Talent Manager Satu Salonen.

Kauppakamari tukee yritysten valmiuksia rekrytoida kansainvälisiä osaajia tarjoamalla neuvontaa ja palveluohjausta ulkomaiseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä, sekä tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden kartoittaa oman organisaationsa valmiuksia monikulttuuriseen työyhteisöön.

– Järjestämme keväällä 2020 Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjan, jonka avulla yritykset voivat testauttaa oman organisaatiokulttuurinsa avoimuuden ja valmiuden rekrytoida ulkomaista työvoimaa. Kampanjan avulla tuodaan esiin onnistuneita yritys-caseja ja palkitaan monikulttuurisuudessa ja kansainvälistymisessä menestyneitä organisaatioita, sekä kannustetaan yrityksiä ja työnantajia kansainvälisten osaajien rekrytointiin, Salonen jatkaa.

 

 

 

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hanke

Pääkaupunkiseudun kattavan Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen toteuttajina ovat kauppakamarin lisäksi

  • Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit,
  • Aalto-yliopisto,
  • Helsingin yliopisto,
  • Hanken Svenska Handelhögskolan,
  • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu,
  • Laurea-ammattikorkeakoulu,
  • Metropolia Ammattikorkeakoulu,
  • Helsinki Business Hub Ltd Oy ja
  • Helsinki Marketing Oy Ltd.

Hanke rahoitetaan Talent Boost AIKO-rahoituksesta ja se kestää huhtikuun 2021 loppuun.
Kauppakamarin osahankkeeseen osallistuvat lisäksi Tekniikan akateemiset TEK ja Uudenmaan liitto.

Lue myös

KAUPPAKAMARI nyt kesäkuu 2020

KAUPPAKAMARI nyt – kesäkuu -lehti ei ilmesty painettuna tässä poikkeustilanteessa.

Löydä oma ammattikirjasi

Ajankohtaisia aiheita käsitellään esimerkiksi kirjanpidon käytännönläheisin vinkein, sosiaalisen median haltuunotto-opastuksin ja johtamisen haasteisiin vastaten. Kauppakamarin neuvonta-asiantuntijat julkaisevat...

Business Finlandin ja ELY-keskuksen koronarahoitukset yrityksille – mitä, miten ja milloin?

Business Finland ja ELY käsittelee kuitenkin kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet...