Artikkelikuva

Chambercast: Miten organisaation kannattaa asettaa tavoitteensa ja mitata tuloksia, Kirsti Kehusmaa?

Johdon konsultti ja johtamisen valmentaja Kirsti Kehusmaa on tuottaja Taina Parviaisen vieraana Kirjakulman jaksossa, jossa keskustellaan merkityksellisistä tavoitteista ja mittareista työyhteisön johtamisessa.

Keskustelussa käydään läpi kirjan kolmea pääteemaa, jotka ovat organisaation strategian laatiminen, arvot ja johtaminen ja joihin Kehusmaa on perustanut oman työnsä johtajana ja johtamisen kehittäjänä.

Kehusmaa taustoittaa haastattelussa, mitkä tavoitejohtamismallit hän on omalla urallaan kokenut toimiviksi ja mitkä seikat kannattaa pitää mielessä, kun asettaa tavoitteita tai valitsee sopivaa mallia omalle organisaatiolleen. Lisäksi jaksossa pohditaan henkilöstön motivointiin ja palkitsemiseen liittyviä asioita. Haastattelun lopussa puhutaan siitä, miten vastuullisuusteema voi muuttaa organisaatioiden tavoiteasetantaa ja mitä yrityksissä on hyvä pitää mielessä, kun etätyö muuttaa työkulttuuria ja vie ihmiset kauemmas toisistaan.

Merkitykselliset tavoitteet ja mittarit työyhteisön johtamiseen

Merkitykselliset tavoitteet ja mittarit työyhteisön johtamiseen -teos auttaa arvioimaan, millaiset tavoitteet ja mittarit ovat merkityksellisiä erilaisissa organisaatioissa, tiimeissä ja yksilön tasolla. Kirja kuvaa, miten strategisia tavoitteita viedään käytäntöön hankkeiden, toimenpiteiden, johtamisen, mittaamisen, palautteen ja palkitsemisen kautta.

Tutustu kirjaan KauppakamariKaupassa

Lue myös

Asumisen laatu ja asuntosuunnittelu keskiössä alue- ja asuntoasiain valiokunnassa

Miten asumisen laatuun vaikuttavat sääntelyn asettamat reunaehdot, kuten esimerkiksi asuntotyyppijakauman ohjaaminen tai yksityiskohtaiset kaavamääräykset? Näihin...

Vastuullinen digiajan johtaja pitää tiiminsä osaamisen ajan tasalla

  Kauppakamarin luottamushenkilöt kokoontuivat Koskenrantaan saamaan oivalluksia digiajan johtamiseen. Alustajina toimivat tekoälyn matkalähettiläs Antti Merilehto...

Miksi aikuisen ihmisen on niin vaikea oppia (tai haluta oppia) uutta?

Aikuisten ongelma on se, että ei haluta oppia uutta tai halutaan oppia vain sellaista, joka...