Artikkelikuva

Esitys hallitusohjelmaan: Kiihdyttämöpalvelu auttamaan yrityksiä tavoittamaan kansainväliset opiskelijat

Kansainväliset opiskelijat ovat kasvun moottoreita, jotka on saatava nykyistä paremmin työllistymään suomalaisiin yrityksiin

Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa hallitusohjelmaan kansainvälisille opiskelijoille sekä yrityksille ja oppilaitoksille suunnattua kiihdyttämöpalvelua, jonka kautta kansainväliset opiskelijat kiinnittyvät työelämään ja yritykset löytävät työntekijöitä. Avoimen rajapinnan palvelu ylittää perinteiset viranomaisten hallintosiilot, sisältää tekoälyyn perustuvaa osaamisen tunnistamista sekä työkaluja osaamisen vertailuun ja validointiin.

“Kiihdyttämöpalvelua voitaisiin pilotoida opetus- ja kulttuuriministeriön, Helsingin seudun korkeakoulujen, pääkaupunkiseudun kaupunkien ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa. Onnistumisen edellytys on se, että palvelun jatkuviksi käyttäjiksi saadaan riittävän suuri joukko yrityksiä ja työnantajia”, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen kertoo.

Palvelu sisältäisi tarvittavat työkalut työnantajille ja oppilaitoksille työpaikkojen julkaisuun, osaamisen validointiin ja kandidaattien arviointiin. Palvelu hyödyntää tekoälyä suositeltaessa sopivia opiskelu- ja työmahdollisuuksia kansainvälisille opiskelijoille ja kandidaatteja työnantajille ja oppilaitoksille. Helsingin seudun kauppakamari on valmis ottamaan pilotissa koordinaattorin roolin.

Kauppakamarin arvion mukaan kysymys ei ole kymmenien miljoonien eurojen IT-hankkeesta, vaan olemassa olevien modernien digitaalisten alustojen hyödyntämisestä ja yhteistyöstä yli perinteisen hallinto- ja organisaatiorajojen.

“Kiihdyttämö on matalalla roikkuva hedelmä, joka on poimittavissa kahden vuoden pilotissa, jonka tulokset olisivat nopeasti hyödynnettävissä kaikkialla Suomessa. Alusta sopisi myös käytännön työkaluksi kansainvälisten osaajien houkutteluun esimerkiksi kansainvälisiin rekrytointitapahtumiin ja viennin edistämismatkoille”, Lahtinen toteaa.

Palvelu soveltuu pilotin jälkeen myös muiden kuin opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja työllistymisen edistämiseen. Palvelu voi toimia pilotointivaiheen jälkeen kansallisena ja kansainvälisenä kansainvälisen työvoiman markkinointi- ja työllistymiskanavana tarjoten käyttäjille monipuolista digitaalista sisältöä Suomen koulutusjärjestelmästä ja työelämän erityispiirteistä sekä työpaikoista. Palvelu olisi kustannustehokas ratkaisu uusien työllisyysalueiden vieraskielisen asiakaskunnan tarpeisiin vastaamisessa.

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijat tulee saada kiinnittymään koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin tehtäviin Suomessa toimiviin yrityksiin nykyistä paljon paremmin. Yksi merkittävä este on opiskelijoiden työllistymisille ovat liian ohuet yhteydet yrityksiin. Tätä haastetta on yritetty ratkaista erilaisilla hankkeilla ja palveluilla, mutta toistaiseksi tulokset ovat jääneet vaatimattomaksi ja paikallisiksi. Toinen este on se, että yritykset ja työnantajat eivät tavoita kansainvälisiä opiskelijoita riittävän isosta kanavasta.

“Kansainvälisten opiskelijoiden määrää ei voida kolminkertaistaa vuoteen 2030 mennessä, jos Suomi ei pysty suoriutumaan nykyistä paremmin opiskelijoiden houkuttelussa, työllistymisessä ja Suomeen kiinnittymisessä. Jos tässä onnistumme, vaikutukset ovat Suomen kansantalouden kasvulle merkittävät”, Lahtinen toteaa.


Helsingin seudun kauppakamarin hallitusohjelmatavoitteet

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Kasvu Openin Kasvupolku® ohjelmiin valittiin yli 200 yritystä

Kasvu Open on Suomen suurin yritysten kasvun sparraaja, jonka visiona on auttaa jokaista suomalaista kasvuhaluista...

Mielipidekirjoitus: metropolipolitiikka hallitusohjelmaan

Metropolialueelle on laadittava kasvua vauhdittava toimenpideohjelma, jolla vahvistetaan koko Suomen menestystä.