Artikkelikuva

Helsingin seudun työllisyysaste ja työtuntien määrät kasvaneet nopeasti

Helsingin seudun työllisyysaste vuonna 2018 oli 74,2 % ja työttömyysaste 7,1 %. Yli 85 %:n työllisuusaste saavutettiin 40–54-vuotiaiden ikäryhmässä. Eniten työllisyysaste nousi 60–64-vuotiailla. Työsuhteet ovat pääasiassa jatkuvia ja kokoaikaisia, selviää Helsingin seudun kauppakamarin Toimialakatsauksesta 1/2019.

Työvoiman kysyntä jatkuu vahvana suhdanneodotusten lievästä heikkenemisestä huolimatta. Tehtyjen työtuntien määrä on kasvanut työllisyyttäkin enemmän. Tämä kertoo siitä, että yritykset paikkaavat työvoiman rekrytointivaikeuksia henkilöstön lisätyötunneilla, Helsingin seudun kauppakamarin johtaja Markku Lahtinen sanoo.

Kaiken kaikkiaan työllisyys on kasvanut Helsingin seudulla vuosina 2016–2018 keskimäärin 1,7 %. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 työlliseen työvoimaan kuuluvien määrä kasvoi 17 900 henkilöllä, mikä on enemmän kuin kertaakaan 2000–luvulla. Osa-aikatyötä tekevien palkansaajien osuus on 14 %, taso on pysynyt samana koko 2010–luvun.

Yritysten kilpailukyvyn varmistaminen edellyttää tulevaisuudessa työllisyysasteen nostamista yli 75 % tason kaikissa työntekijäryhmissä. Muiden Pohjoismaiden kasvukeskusten työllisyysasteet ylittävät jo nyt monin paikoin 80 % tason.

– Helsingin seudulla ollaan lähellä rakenteellisen työttömyyden tilannetta. Uutta osaavaa työvoimaa on liian vähän tarjolla. Uudelta hallitukselta tarvitaan päätöksiä, joilla työnteon verokiilaa pienennetään, lisätään työnvoiman kotimaista ja ulkomaista liikkuvuutta, laajennetaan paikallista sopimista ja panostetaan jatkuvaan oppimiseen, Lahtinen toteaa.

Liiketoiminnan kehitys vahvaa kaikilla päätoimialoilla

Helsingin seudun tuotannon kasvu vuoden takaiseen verrattuna jatkui vahvana viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tuotanto kasvoi loka–joulukuussa 4 %.

Jalostusaloista liikevaihto kasvoi vahvasti sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Palvelualoista liikevaihto kasvoi selvästi liike-elämän palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kaupassa ja logistiikassa. Ainoastaan kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liikevaihto kääntyi lievään laskuun.

Helsingin seutu on maan suurin ja kansainvälisin yrityskeskittymä. Seudulla tuotetaan 37 % Suomen bruttokansantuotteesta ja siellä sijaitsee 32 % maan työpaikoista, mikä on yli 800 000 työpaikkaa. Työllistävimmät päätoimialat ovat palvelut liike-elämälle (130 000 työpaikkaa), kauppa (106 000) ja teollisuus (73 000).

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 | 2019

Helsingin seudun työllisyysaste ja työtuntien määrät kasvaneet nopeasti 1Työvoiman kysyntä jatkuu vahvana suhdanneodotusten lievästä heikkenemisestä huolimatta.

Lue toimialakatsaus

Lue myös

Syksyllä käynnistyvällä opiskelijakilpailulla haetaan uusia ideoita ydinkeskustan tulevaisuuteen

Helsingin ydinkeskustasta ja sen tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua. Keskustaa haastetaan monin...

Toimitusjohtajalta: Helsingin seudun erityistarpeet ansaitsevat huomion hallitusohjelmassa

Helsingin seudulla sekä mahdollisuudet että monet haasteet ovat moninkertaiset. Helsingin seudun...

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.