Artikkelikuva

Helsingin seudun yritysten näkymät heikentyneet – Suhdannepulssin teemana toimitila- ja asuntorakentaminen

Helsingin seudun yritykset arvioivat seuraavan kolmen kuukauden suhdannenäkymät heikoiksi, käy ilmi Helsingin seudun kauppakamarin tekemästä Suhdannepulssi-kyselystä. Rakennusalan näkymät ovat muita aloja heikommat. Lue uusin Suhdannepulssi ja rakentamista käsittelevä teemajulkaisu.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 409 Helsingin seudun jäsenyritysten toimitusjohtajaa.

  1. Liikevaihdon kehitysnäkymä on vahva negatiivinen neutraali (2,7). Saldoluku on heikennyt elokuun tilanteesta merkittävästi (-21). 
  2. Toimialoista julkisissa palveluissa (3,3), palveluissa kotitalouksille (3,2) ja informaatiossa ja viestinnässä (3,3) liikevaihto kasvaa. Viestintä- ja informaatioalan odotukset ovat jopa vahvistuneet jonkin elokuuhun verrattuna.
  3. Kannattavuusarvio on pysynyt elokuuhun verrattuna samalla tasolla (2,7), mutta saldoluvulla mitattuna kannattavuus on heikentymässä (-28).
  4. Suhdannenäkymät kokonaisuudessaan ovat heikentyneet elokuusta hieman (2,6, saldoluku -30). ​
  5. Rakennusalalla korkeat korot ja tiukentunut rahapolitiikka ovat vähentäneet investointeja, samoin Helsingin seudun asuntorakentamisen pitkäaikainen suuri volyymi on pitänyt tarjonnan korkealla, mikä kuluttajien varovaisuuden lisääntyessä on johtanut matalasuhdanteeseen alalla. Avoimissa vastauksissa korjaus-, teollisuus- ja maarakentamisessa näkymät näyttävät olevan jonkin verran valoisammat. Alan epävarmuus on suurta ja tunnelma odottava, mutta varmaa on, että Helsingin seudun vahva väestönkasvu edellyttää myös tulevaisuudessa kasvavaa asuntorakentamista. 
Helsingin seudun yritysten näkemykset kolme kuukautta eteenpäin -graafi. Lähde: Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi joulukuu 2023.

Nostoja asunto- ja toimitilarakentamisesta

  • Asuntotuotanto nousi Helsingin seudulla viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen uudelle tasolle. Seudulla valmistuneiden asuntojen lukumäärä nousi viime vuosikymmenen alkupuolen noin 10 000 asunnosta/vuosi jälkimmäisen jakson yli 17 000 asuntoon.    
  • Vuoden 2023 kolmanteen neljännekseen ulottuvalla vuoden pituisella jaksolla asuinrakennuksia valmistui lähes 1,7 miljoonan kerrosneliömetrin edestä. Koko maassa valmistuneesta asuinrakennusten kerrosalasta 44 prosenttia sijaitsi Helsingin seudulla.
  • Asuinrakennuksille myönnettyjen rakennuslupien volyymi on romahtanut lähes puoleen vuoden 2021 huipputasosta.
  • Asuntotuotannon kasvu suuntautui Helsingin seudulla erityisesti kerrostalohankkeisiin.
Helsingin seudun asuntorakentaminen -graafi. Lähde Helsingin seudun kauppakamari Suhdannepulssi joulukuu 2023. (Kauppakamarin toimeksiannosta Kaupunkitutkimus Oy)

Lue koko Suhdannepulssi tästä

Lue Rakentaminen Helsingin seudulla -erityisteemajulkaisu tästä

Näin Suhdannepulssi tehtiin

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi-kyselyyn vastasi 409 Helsingin seudun jäsenyritysten toimitusjohtajaa. Kysely tehtiin aikavälillä 28.11.–5.12.2023. Helsingin seudun kauppakamarilla on noin 7 400 jäsenyritystä. Helsingin seudun kauppakamarin toiminta-alue kattaa 21 kuntaa Uudenmaan alueella.

Saldoluku on laskettu vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Saldoluku voi vaihdella +100:n ja -100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Rakentamisen erikoisteeman osuuden teki Helsingin seudun kauppakamarin toimeksiannosta Kaupunkitutkimus Oy.

Helsingin seudun kauppakamarin Suhdannepulssi toteutetaan kolme kertaa vuodessa. Vuoden 2023 teemat ovat olleet työllisyys (26.4.), väestö (30.8.) ja asunto- ja toimitilarakentaminen (12.12.).

Lue myös

Lausunto: Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos Viikinrannan-Lahdenväylän alueen kaavoitustarpeen taustalla on Helsingin viimeisin kokonaisyleiskaava Yleiskaava 2016, jonka korkein hallinto-oikeus...

Kauppakamarin uusi Suhdannepulssi tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan Helsingin seudulta

Minkälaiset näkymät yritysten suhdanteissa on tällä hetkellä? Entä miltä suhdanteet näyttävät kolmen kuukauden päästä? Helsingin...