Hyväksytty Advisory Board (HAB) -rekisteri

Pia-Maritta Puruskainen

Pia-Maritta Puruskainen

Liiketoimintakonsultti (MSc.Eng)

Milita Oy

Tuotantotalouden Diplomi-insinööri (MSc. Eng)

Kerava, Suomi
piamaritta.puruskainen@gmail.com
0407734489

englanti suomi

muut palvelut

digitaaliset palvelut palvelukehitys

Monipuolinen kokemus erilaisista rooleista organisaatiossa: Olen toiminut laatupäällikkönä, materiaalipäällikkönä, prosessin kehittäjänä, kouluttajana, (IT-) projektipäällikkönä sekä asiakkaan että toimittajan puolella, hankintatoimessa, henkilöstöpäällikkönä ja myyntipäällikkönä.

Toiminut eri toimialoilla kuten esimerkiksi konepajateollisuudessa, telakalla, sairaalassa, koulussa, kahviossa, leipomossa, telecom-alalla, energiayhtiössä, tukkukaupassa ja IT-alalla. Asiakkaiden kautta olen tutustunut julkiseen ja erityisesti kuntasektoriin.

Kokemusta erilaisista kehitystehtävistä, kuten muutosjohtaminen, prosessien kuvaaminen, organisaation tiimiyttäminen ja laatujärjestelmät.

Kokemusta eri IT-järjestelmien toteutusprojekteista: ERP, HRM, CRM, sähköinen asiointi, viestinvälitys, integraatiot, intranet ja verkkosivut.


https://www.linkedin.com/in/piamarittapuruskainenen-1a79297/