Helsinki Business College, HBC, harjoittelu, oppitopimus, HOK-Elanto

HOK-Elanto osallistuu oppilaitosyhteistyössä tulevaisuuden tekijöiden kasvamiseen

HOK-Elanto käynnistää jo toista yhteistyötä Business College Helsingin kanssa. Se ottaa noin 20 opiskelijaa koko syksyksi 2020 työharjoitteluun (=työpaikalla tapahtumaan oppimiseen) pääkaupunkiseudun Prismoihin ja Helsingin keskustan Herkkuun.

Ensimmäinen pilottikokeilu tehtiin syksyllä 2019. Tällöin 14 toisen vuoden peruskoulupohjaista merkonomiopiskelijaa oli koko syksyn Prisma Triplassa (ennen varsinaista harjoittelua perehdytys HOK-Elantoon pääkaupunkiseudun eri Prismoissa). Heistä 10 jatkoi harjoittelun päättyä HOK-Elannon työntekijöinä. Heistä kuudella on oppisopimus eli he suorittavat liiketoiminnan perustutkintonsa loppuun palkallista työtä tehden.

Harjoittelu on selkeästi myös rekrytointiväylä,
sanoo HOK-Elannon henkilöstön
kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen.
  • Osaltaan yhteistyön rakentamiseen vaikuttivat Business College Helsingin koulutuspoliittiset asiat. HOK-Elanto haluaa kantaa omaa vastuutaan nuorten työllistymisessä ja tukea oppilaitosta. Toisaalta harjoittelu on selkeästi myös rekrytointiväylä, sanoo HOK-Elannon henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen.
  • Nyt HOK-Elannon kanssa vuonna 2019 toteutettu yhteistyömalli on erinomainen esimerkki siitä, miten oppilaitokset pystyvät joustavasti tuottamaan pysyvää työvoimaa yrityksen henkilöstö- ja osaamistarpeet huomioiden ilman pitkiä ja kalliita rekrytointitoimenpiteitä. Olemme halukkaita laajentamaan tällaista ”suorahaku”-opiskelumallia myös muiden toimialojen yritysten kanssa, kuvailee Business College Helsingin asiakkuusjohtaja Vesa Jokela.

Harjoittelusta valmis työntekijä

Harjoittelun myötä opiskelija kasvaa hok-elantolaiseksi. Harjoittelun jälkeen hän on toisaalta vielä opiskelija, mutta toisaalta jo valmis hok-elantolainen – toisin kuin valmistunut opiskelija, jonka aloitettava uutena työntekijänä alusta. Harjoittelun käyttäminen rekrytointiväylänä on myös riskitön vaihtoehto: yrityksellä on 4 kuukautta aikaa tutustua opiskelijaan ja opiskelija voi tutustua alaan.

Tavallisen rekrytoinnin kautta saattaa olla, ettei valittu työntekijä ole sopiva tai ala ei olekaan häntä varten. Harjoittelun kautta säästetään resursseja.

Ensin pilottiryhmässä harjoittelussa, sitten jatko oppisopimuksella

Opiskelijat Elli Airio, Petrus Taipale ja Jenni Oinonen olivat syksyn 2019 pilottiryhmässä harjoittelussa Triplan Prismassa. He jatkavat nyt samassa paikassa oppisopimuksella. Kaikki suosittelevat muita opiskelijoita hakemaan uuteen ryhmään. Elli, Petrus ja Jenni ovat yhtä mieltä siitä, että he ovat oppineet arvostamaan enemmän kaupan työntekijöitä. – Olemme oppineet paljon, paljon enemmän kuin koulun penkillä. Olemme oppineet arvostamaan kaupan työntekijöitä.


Uuteen syksyn harjoitteluun opiskelijat hakevat harjoittelupaikkoja hakemuksella oppilaitoksen sisällä. Oppilaitos tekee esivalinnan opiskelijoista, jonka jälkeen HOK-Elannon edustajat haastattelevat valitsemansa kandidaatit.


Harjoittelu alkaa yhteisellä perehdytyksellä HOK-Elannon konttorilla. Nyt uudessa yhteistyössä opiskelijan harjoittelupaikka valitaan opiskelijan oman asuinpaikan mukaan. Opiskelija pääsee siis työskentelemään omassa lähi-Prismassaan. Kahden kuukauden jälkeen kaikille on kassaperehdytys.

 

Lue myös

Vantaan ratikka tuo palveluihin ison kasvusysäyksen – Alueelta juttu Kauppakamarilehti 3/2023

Vantaan pikaraitiotie otti toukokuussa ison askeleen eteenpäin, kun kaupunginvaltuusto vahvisti Mellunmäestä...

Työelämän syrjintäkiellot ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Jokaisen työnantajan on muistettava toiminnassaan työsopimuslain, yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain velvollisuudet toimia tasapuolisesti ja kohdella työntekijöitä syrjimättömästi.

Ennakoivan rekrytoinnin merkitys korostuu

Yhteistyö oppilaitosten kanssa ja ennakoiva rekrytointi ovat HOK-Elannolle entistä tärkeämpi keino löytää tekijöitä kauppoihin ja ravintoloihin tulevina vuosina.