Artikkelikuva

Huomioita hallitusohjelmaan kirjatuista harmaan talouden vastaisista toimista

Uusi hallitusohjelma tarttuu harmaan talouden torjuntaan laajasti ja yksityiskohtaisesti.

Hallitusohjelman liitteessä 4 on lueteltu parikymmentä harmaan talouden torjuntaa edistävää toimenpide-ehdotusta, joiden toteuttamiseen vaalikauden aikana on varattu 20 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

Hallitusohjelmaan kirjatut asiat muodostavat seuraavan harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaohjelman rungon.

Selvitettävien asioiden määrä on melko suuri, mutta osasta on tutkimustietoa toimenpiteiden pohjaksi. Ainakin jakamistalouden alustoista ja fiskaalisista kassa­järjestelmistä on jo olemassa selvityksiä.

Yhtenä toimenpiteenä ehdotetaan selvitettävän mahdollisuutta arvonlisäveroilmoitusten tieto­sisällön laajentamisesta

Esityksen mukainen laajennus johtaisi nykyilmoitukseen verrattuna huomattavasti tarkempaan erittelyyn, joka toteutuakseen edellyttää taloushallinnon auto­matisoinnin lisäämistä ja jonkinlaista siirtymä­aikaa. Arvonlisäveroilmoituksilla annettuja tietoja hyödynnetään jo nykyisin osana muiden tieto­virtojen analysointia, ovathan nuo tiedot käytettävissä jo kohdekuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä, eli paljon nopeammin kuin tuloverotuksen veroilmoitustiedot.

Tiedontarpeen kasvu

Tiedontarpeen kasvua voi hyvin perustella petos­rakenteiden monimutkaistumisella, lyhyen elinkaaren yhtiöiden käytöllä, uusiokäyttö- ja velankerryttäjäyhtiöillä sekä petollisen toiminnan nopeudella. Olennainen osa verovalvontaa on myös eri viranomaisten keskinäisen tietojenvaihdon lisääminen ja nopeuttaminen, tämäkin toimenpide on hyvästä syystä mainittu hallitus­ohjelman liitteessä 4.

Harmaan talouden torjuminen ja tehostettu valvonta

Yritysten taloushallinnon kehittyminen kohti täydellistä automatisointia ottamalla käyttöön rakenteisessa muodossa oleva sähköinen kuitti ja lasku parantaa mahdollisuuksia torjua harmaata taloutta ja tehostaa valvontaa. Mitä kaikkea tähän toimenpiteeseen sisältyykään, tuoko se mukanaan transaktiokohtaisen arvonlisäveroilmoittamisen sekä käteistoimialoille tyyppihyväksyttyjen fiskaalisten kassajärjestelmien käyttöpakon ja myynti­tapahtumatietojen siirtämisen suoraan verohal­linnolle, vai tarvittaessa peräti reaaliai­kaisen pääsyn yrityksen kirjanpitoaineistoon? Myös alustapalvelujen tiedot haluttaisiin vertailutietoina suoraan verohallinnolle mutta jääkö hyöty vähäiseksi, jos tiedot maksutapahtumista eivät kuitenkaan liiku alustapalvelun tarjoajan kautta.

Hallitusohjelman liitteen 4 toimenpiteille on perusteltu tarve verovajeen vähentämiseksi ja niillä tähdätään viranomaisten tiedonsaantimahdollisuuksien lisäämiseen ja sanktioiden kiristämiseen, mutta samalla ne kuitenkin lisäävät verovelvollisten ilmoitusvelvoitteita.

Mika Olli
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Kasvu-uraa etsimässä

Hallituksen kehysriihessä päätettiin kasvua tukevista toimista, kirjoittaa Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtaja Pia Pakarinen.

Esitys hallitusohjelmaan: Kiihdyttämöpalvelu auttamaan yrityksiä tavoittamaan kansainväliset opiskelijat

Helsingin seudun kauppakamari ehdottaa hallitusohjelmaan kansainvälisille opiskelijoille sekä yrityksille ja oppilaitoksille...

Mielipidekirjoitus: metropolipolitiikka hallitusohjelmaan

Metropolialueelle on laadittava kasvua vauhdittava toimenpideohjelma, jolla vahvistetaan koko Suomen menestystä.