Hyvä omistaja osaa tavoiteluotauksen

Omistajan tärkein tehtävä on asettaa optimaalinen tavoite suhteessa yrityksen suorituskykyyn ja toisaalta omistajan omaan riskin kantohalukkuuteen. Tavoitteen asetanta itsessään onkin taito, jota voi ja toisaalta pitää opetella.

Tavoitteiden asetanta on omistamisen tärkein taito. Yritys ilman tavoitteita on kuin navigaattori ilman määränpäätä – jokainen tuuli on sekä vastainen että myötäinen. Koska hallitus on omistajien edustaja, pitää kaikkien hallituksen jäsenien ymmärtää omistajan asettamat tavoitteet ja riskistaso.

Strategiaprosessissa hallitus varmistaa, että yrityksen toiminta vastaa omistajan asettamiin tavoitteisiin optimaalisella riskitasolla.

Ilman toimivaa ketjua käy kuin Monthy Pythonin sketsissä, jossa juoksijat spurttaavat lähtölaukauksen jälkeen kaikki eri suuntiin.

Tavoiteluotauksella yhteiset, omistajatahtoa toteuttavat tavoitteet

Tavoitteet pitää olla samalla konkreettisia, tarpeeksi haastavia, mutta samalla realistisia – saavutettavissa olevia. Tavoitteiden asettaminen korkealle tuottaa parempia lopputuloksia, mutta liian korkealle asetetut tavoitteet eivät motivoi. Ne myös kasvattavat hallituksen kokemaa riskiä epäonnistua. Koska kukaan ei halua epäonnistua, voi hallituksella olla houkutus asettaa tavoitteet liian matalalle.

Tavoiteasetanta ei ole kertaratkaisu vaan prosessi iteraatiokierroksineen.

Useiden vuosikymmenien kokemuksella yrityksen liikkeenjohdosta on kirkastanut minulle sen, että tavoitteenasetanta on yksi johtajuuden perustaidoista. Hyvä johtaminen puolestaan on aina vuorovaikutusta. Hyvä uutinen on se, että jokainen voi oppia nämä taidot.

Tehokkain tavoiteasetanta ei ole riman asettamista tietylle tasolle, asetti sen sitten hallitus tai johto, vaan prosessi. Kuinka hassua olisikaan, jos korkeushypyssä asetettaisiin rima tietylle tasolle ja kaikki ylittäneet olisivat voittajia? Fiksuin prosessi korkeushypyssä on aloittaa alhaisesta korkeudesta ja nostaa rimaa pikkuhiljaa. Voittaja on korkeimmalta yli hypännyt urheilija.

Mikä olisi tehokkain tapa asettaa yrityksen tavoitteet?

Tavoiteluotaus on Ratkaisutoimisto Seedissä kehitetty prosessi, jossa yritykselle asetetaan eri tasoisia tavoitteita ja haetaan toteutusten päälinjauksia sekä keskeisiä riskejä kullekin tavoitetasolle pääsemiseksi. Oikein johdettuna tavoiteluotaus luo tietoa, jonka pohjalta hallituksen on merkittävästi helpompi asettaa motivoiva tavoite, jolla riskitaso on omistajille sopiva.

Tavoiteluotaus sitouttaa tavoitteisiin ja laajemmin omistajatahtoon niin hallituksen jäsenet kuin toimivan johdonkin. Yhteinen työskentely johtaa tässäkin yhteistyöhön.

Tavoiteluotaus-prosessi vaatii toimiakseen kaikille osallistujilta riittävän tiedon yrityksen tilanteesta ja markkinoista. Vähintään tulee ymmärtää henkilöstön ja asiakkaiden kilpailuedut sekä yrityksen muutoskyky liiketoiminta-alueittain.

 

Tavoitteen asetannan TOP 3


  1. Yrityksen tavoitteet ja riskiprofiili sekä reunaehdot perustuvat omistajatahtoon.

  2. Tavoite on asetettu prosessin, ei määräämisen kautta.
    Tässä hallituksen ja johdon yhteinen tavoiteluotaus voi olla toimiva työkalu.


  3. Hyvät tavoitteet ovat kunnianhimoisia, saavutettavia ja seurattavia.

Hyvä omistaja osaa tavoiteluotauksen 1

Lue myös:

Kesätyöseteli vantaalaisille nuorille

Arvoltaan 300 euron kesäseteli jaetaan vuonna 2020 jokaiselle 9.-luokkalaiselle sekä lisäksi tuhannelle nuorelle, jotka ovat syntyneet vuosina 2002–2005. Jokainen vantaalainen...
Edellinen artikkeli Chamber Talent Boost luo kansainvälisen osaamisen ekosysteemiä Seuraava artikkeli Ideologiat syrjään keskustan liikenneratkaisuissa