Inisson tehdas

Inission Lohja: Puskaradio auttaa löytämään ulkomaista työvoimaa

Lohjalainen sopimusvalmistaja panostaa tosissaan ulkomaisen henkilöstön perehdytykseen ja työviihtyvyyteen. Rekrytoinnissa toimii hyvin myös puskaradio.

Inission Lohja on Lohjalla toimiva elektroniikka- ja koneenrakennusteollisuuden sopimusvalmistaja, joka on jo pitkään täydentänyt työvoimatarpeitaan myös ulkomailta rekrytoiduilla osaajilla.

Yrityksen toimitusjohtaja Pekka Väyrynen sanoo, että noin 150 työntekijästä 10–15 prosenttia on muita kuin syntyperäisiä suomalaisia. He tekevät samoja töitä kuin kantasuomalaisetkin, esimerkiksi valmistavat elektroniikkaa käsityönä ja käyttävät levytyökoneita, särmäysrobotteja ja muita koneita.

”Ulkomaalaisia työntekijöitä on edennyt myös tiimien vetäjiksi. He vetävät työvuoroja – ja hyvin vetävätkin”, Väyrynen kiittelee.

Hyvä perehdytys kaikki kaikessa

Inission Lohja on saanut kansainvälistä työvoimaa muun muassa Filippiineiltä ja Thaimaasta sekä eri Afrikan ja Euroopan maista.

”Etenkin Aasiasta tulleilla on keskenään hyvät verkostot. Sosiaalisen median aikana yhteydenpito kotimaahan on helppoa ja samalla leviää tieto myös Suomessa tarjolla olevista työtilaisuuksista.”

”Ulkomaisten työntekijöiden löytämisessä puskaradio on hyvä kanava. TE-palvelujen kautta kansainvälisiä työntekijöitä ei ole löytynyt yhtä hyvin.”

Inission Lohjan operatiivinen johtaja Vesa Leppänen sanoo, että kaikki työntekijät ovat yrityksessä samalla viivalla kansalaisuudesta riippumatta.

”Meillä mennään suomalaisen lainsäädännön ja arvojen mukaisesti. Samalla otamme kuitenkin huomioon eri kulttuureista tulevien erityispiirteet ja uskonnot. Pyrimme muutenkin ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja heidän tarpeitaan. Ovathan kaikki kantasuomalaisetkin erilaisia.”

Ulkomaisen henkilöstön perehdytys on Leppäsen mielestä tehtävä erityisen huolellisesti, jotta uusi työntekijä pääsee tekemään töitä alusta lähtien turvallisesti, tuottavasti ja laadukkaasti.

”Puutteellinen kielitaito voi vaatia, että perehdyttämiseen on varattava tavanomaista enemmän aikaa. Paras tapa opastaa työtehtäviin on näyttää käytännössä, miten jokin asia tehdään.”

”Etenkin työturvallisuusasioissa on varmistettava, että työntekijä on varmasti ymmärtänyt asiat, Leppänen korostaa.”

Tiimi kuin maailma pienoiskoossa

Basri Ahmedov muutti Suomeen Bulgariasta runsaat 16 vuotta sitten. Inission Lohja on ollut hänelle ensimmäinen ja ainoa vakituinen työpaikka Suomessa.

”Maahan tullessani kielitaitoni oli niin heikko, että en osannut kuin muutaman sanan englantia ja suomea. Tämä yritys on antanut minulle paljon ja mahdollisuuden edetä uralla.”

Pekka Väyrynen, Basri Ahmedov ja Vesa Leppänen tutkivat Inission Lohjan työn laatua. (Kuva: Meeri Utti)

Pitkän työuransa aikana Ahmedov on tehnyt monipuolisesti erilaisia tuotannon töitä särmäyskoneiden käytöstä aina tuotantorobottien ohjelmointiin.

Hän toimii tällä hetkellä ”kymppinä” eli vuorovastaavana tehtaan särmäysosastolla. Hänen 8–9 hengen tiiminsä jäsenet ovat lähtöisin Afganistanista, Bulgariasta, Gambiasta, Irakista ja Suomesta.

”Olemme kuin maailma pienoiskoossa. Monikulttuurisessa tiimissä on hyvä työskennellä. En ole huomannut eroa, ovatko työkaverit kantasuomalaisia tai jostakin muualta. Kaikki ovat meillä samaa tiimiä.”

Pienetkin asiat lisäävät motivaatiota

Inission Lohja on osa kansainvälistä Inission Groupia, jonka pääpaikka on Ruotsissa. Lohjan tehtaalla työkielet ovat suomi ja englanti.

Pekka Väyrysen mukaan tiimien kokoonpano rakennetaan niin, että riittävää kielitaitoa aina löytyy. Paremmin suomea tai englantia puhuvat työntekijät tukevat tarvittaessa työtovereitaan, joiden kielitaito ei ole vielä yhtä hyvällä tasolla.

Väyrysen mielestä on oleellista korostaa, että jokaisen työntekijän panos on yritykselle tärkeä.

”Ulkomaalaiset työntekijämme ovat myös aktiivisesti mukana erilaisissa kehityshankkeissa ja heitä pyydetään usein esittelemään vieraille uusimpia koneitamme. Tämä lisää motivaatiota ja omanarvontunnetta.”

Väyrysen mukaan työntekijät arvostavat pieniäkin asioita, joissa erilaiset kulttuurit ja uskonnot huomioidaan. Hyvä esimerkki on henkilöstöruokailu. Tarjolla on aina vaihtoehtoja myös niille, jotka eivät vaikkapa uskontonsa vuoksi syö possua.

”Myös työntekijöiden loma-aikojen suunnittelussa on syytä ottaa huomioon eri taustoista tulevien ihmisten tarpeet”, Väyrynen huomauttaa.

Siinä missä suomalaiset pitävät lomansa yleensä heinäkuussa, ulkomaalaiset haluavat usein ajoittaa vapaansa oman kotimaansa juhlapyhiin. Väyrysen mukaan eri ajankohtiin sattuvat lomatoiveet osuvat varsin mukavasti yrityksenkin kalenteriin, kun kaikki eivät halua olla vapailla samaan aikaan.

Eri kulttuureista johtuvista ristiriidoista Väyrynen ei ole kuullut, eikä niitä ole noussut esille yrityksen tekemissä työtyytyväisyyskyselyissäkään.

”Rasismia ja kaikenlaista syrjintää vastaan meillä on ehdoton nollatoleranssi. Tällaisiin tapauksiin puutumme heti. Epäasiallisesta käytöksestä voi tulla varoitus hyvinkin nopeasti.”

Read article in English Inission Lohja word of mouth helps in finding foreign personnel

Vauhtia kansainväliseen rekrytointiin

Tässä sarjassa nostamme esiin hyviä käytäntöjä ja oppeja yrityksistä ja organisaatioista, jotka investoivat organisaatioidensa kasvuun ja kilpailukykyyn rekrytoimalla kansainvälisiä osaajia. Haluamme kannustaa ja rohkaista suomalaisia yrityksiä ja yhteiskuntaa luomaan aidosti avointa, monimuotoista ja yhdenvertaista työkulttuuria.

Tule mukaan maksuttomaan webinaariin kansainvälisen rekrytoinnin maksuttomista palveluntarjoajista 29.1. klo 9. Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu mukaan täältä.

Lue myös

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaisesta työntekijästä säilytettävät asiakirjat

Tiedot tulee säilyttää siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Tietojen säilyttäminen asianmukaisesti helpottaa...

Mielipidekirjoitus: Tarvitsemme kipeästi ulkomaista työvoimaa

Työvoiman houkutteleminen Suomeen edellyttää myös meiltä joustoa, kuten englannin kielen käyttöä.

Toimitusjohtajalta: Hallitusohjelma lupaa Helsingin seudulle raideinvestointeja ja koulutuspaikkoja

Osaajapula on polttavin nimenomaan Helsingin seudulla. Hallitusohjelmassa pyritään työllisyyden nostamiseen vähintään...