Artikkelikuva

Innovatiivisuuden ja kannustavuuden suurlähettiläs

Espoon kuvataidekoulun rehtori Maritta Poijärvi vaikuttaa Helsingin seudun kauppakamarin klubeissa muita innostavalla tavalla erikoisosaamisellaan aiheista luovuus, innovatiivisuus ja intohimo.

Kuluvana vuonna 40 vuotta täyttävää Espoon kuvataidekoulua hän on johtanut alkaen vuodesta 2011.

– Kuvataidekoulu on kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos, ja vastaan koulun strategiasta, viestinnästä, suhdetoiminnasta, tiloista ja taloudesta, mutta myös oppilaiden, henkilöstön ja kurssiopettajien hyvinvoinnista, kertoo Poijärvi.

Kuvataidekoulussa on taiteen perusopetuksessa noin 1.400 oppilasta ja kurssi- ja kerhopuolella noin 6.000 oppilasta vuodessa. Henkilöstöön kuuluu 45 eri monialaista osaajaa, ja kurssiopettajien lukumäärä on noin 200 vuodessa.

– Toteutamme lakisääteistä taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja muotoilussa. Kyse on hajautetusta toiminnasta, sillä meillä on 12 toimipistettä ympäri Espoota, ja päätoimipiste on WeeGee-talolla Tapiolassa.

Kuvallisen ilmaisun kohdalla eräänä määritteenä on muun muassa henkinen kasvu taiteen avulla, mutta millaisten tekijöiden kautta taide sitten voisi koskettaa liike-elämää?

– Luovuus, innovatiivisuus sekä visuaalisuus ovat kaikille yrityksille tärkeitä asioita, jolloin esimerkiksi muotoilija voisi olla kehittämässä yrityksille visuaalista ilmettä ja erilaisia palveluprosesseja. Kauppakamarin toimitusjohtajaklubissa olen kuvittanut luentoaiheita lasten taideteoksilla ja valokuvilla, ja on ollut mukava huomata monien johtajien, joista useat ovat miehiä, ottavan lapsilta ja nuorilta vastaan uudenlaista viestiä ja inhimillistä näkökulmaa.

Osaavan johtajan työ on palvelua

Maritta Poijärvi kertoo johtajuuden tärkeisiin tehtäviin kuuluvan ratkaisukeskeisyyden ja arvostuksen osoittamisen.

– Ratkaisukeskeisyydessä ihmisten pitää nostaa esiin ongelmia, mutta myös pystyä osoittamaan ratkaisu ja aikataulu ongelman ratkaisemiseksi. Oman johtajuuden tärkein tehtävä on oivaltaa jonkun henkilön osaavuus, mutta myös osaamattomuus tiettyjä tehtäviä kohtaan, analysoi Poijärvi.

Työssään hän kertoo saaneensa palautetta siitä, jonka mukaan rehtorin halutaan olevan mukana oppilaitoksen arkipäivässä kaikin tavoin.

– Johtaja-ammatti on palveluammatti, sillä kaikkien kanssa tulisi olla läsnä, kuten työntekijöiden, oppilaiden vanhempien, isännöitsijöiden ja siivoojien. Sekin on hyvä tietää, että luovassa asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevät taiteilijat, arkkitehdit ja muotoilijat ovat innovatiivisia ja keskustelevia, mutta vahvat persoonat osaavat myös olla kriittisiä.

Kaikki kaikessa on kuitenkin henkilöstön hyvinvointiin panostaminen, motivoiminen ja saaminen mukaan toimintaan, myös palautteiden antajana.

– Olen madaltanut henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia, jolloin ihminen kokee tulleensa kuulluksi. Johtajan pitää johtaa yritystä strategian mukaisesti, mutta kuitenkin mennä henkilöstön keskelle. Näkyvällä paikalla oleva johtaja saattaa kokea pelkoa arvostelusta, mutta hänellä tulee olla kestävyyttä ottaa vastaan palautetta, sillä palautteessa on aina kehittämisen siemen, sanailee Poijärvi.

Toimitusjohtajaklubi on luottamusverkosto

Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajaklubin jäsenille Maritta Poijärvi on kertonut kokemuksistaan ja jakanut osaamistaan muun muassa yhdessä tekemisestä ja tiimityöhön sitouttamista.

– Toimitusjohtajille on tärkeää voida puhua luottamuksellisesti vaikeistakin asioista sellaisille ihmisille, joilla on samantyylisiä kokemuksia. Yksittäisenä aiheena klubin toimintaa rikastuttaa se, että mukana kohti yhdessä tekemistä ja työn iloa on ihmisiä eri tyylisiltä koulutustaustoilta ja työalueilta.

Klubissa hän on päässyt myös hyödyntämään psykoterapeutin työssä ihmisistä omissa ammateissaan oppimia asioita.

– Psykoterapeuttina olen oppinut ryhmäytymisen merkityksen työelämässä esimerkiksi henkilöstön näkökulmasta. Olen päässyt tekemisiin niiden henkilöiden kanssa, jotka kokevat voivansa työssä pahoin. Koko henkilöstön tulisi olla toisistaan vastuussa ja ohjata hankalassa tilanteessa olevaa henkilöä eteenpäin, kuvailee Poijärvi.

Klubien toiminnassa hän osaa tehtävässään yhdistää ratkaisukeskeisyyden monellakin tavalla, kuten miten johtaja luo toiveikkuutta tulevaisuuteen työelämätaitojen avulla.

– Klubissa jokainen voi tuoda omalta työpaikaltaan esille jonkin ongelman, jota sitten käsitellään tavoitteiden kautta. Myös johtajan hyvinvointia kannattaa käsitellä, sillä jos johtaja ei voi hyvin, niin silloin eivät työntekijätkään.

”Kannustaa ihmisiä eteenpäin”

Maritta Poijärvi on edelleen mukana toimitusjohtajaklubissa, ja klubiin voi tulla mukaan non-stoppina.

– Tällä hetkellä miehiä on jäseninä naisia enemmän. Miehet voivat johtajana olla pidättyväisempiä kuin naiset, mutta toisaalta kenenkään ei tarvitse olla vaikeasti lähestyttävä ollakseen johtaja. Itse haluan olla johtajana nainen isolla kirjaimella, olla oma itseni, kuvailee Poijärvi.

Johtajuuteen voidaan kuitenkin liittää moninaisuuteen viittaavia määritteitä, kuten jämäkkyys ja tiukkuus, mutta myös uskallus mennä lähelle ihmisiä antamatta muiden rikkoa itseään.

– Klubissa olen nostanut esiin, että sekä koulu- että työmaailmassa ihmisiä saatetaan tasapäistää liikaa, vaikka esimerkiksi nuoria ihmisiä tulisi kannustaa enemmän eteenpäin kunkin omissa vahvuuksissa, ja meidän kaikkien tulisi oppia iloitsemaan toisen onnistumisesta.

Maritta Poijärvi voimaannuttaa itseään työtään ja klubitoimintaa varten perheen ja lasten, mutta myös lukemisen, taidenäyttelyiden, konserttien, teatteriesitysten, luonnon ja liikunnasta erityisesti tenniksen avulla.

–  Kun saan tennismailan käteeni, niin kaikki unohtuu. Olen tällä hetkellä valmennuksessa kolmatta vuotta, ja tennis tuo kuntoa, luo ihmissuhteita, ja valmentajat ohjaavat myös varttuneempaa pelaajaan kehittymään, sanailee Poijärvi, jonka viisaita ja näkemyksellisiä sanoja kannattaa tutkailla tarkkaan myös oman elämäntarkoituksen ja työelämän muutosten näkökulmista.

– Jokainen ihminen voisi arvostaa omaa polkuaan, ja kun ihminen löytää elämänsä tarkoituksen, niin ehkäpä masennusta ja työuupumista ei olisi niin paljon. Elämän polku voi myös olla polveileva, työelämän ei enää tarvitse olla yhtä janaa, ja elämää voisi rikastuttaa halki elämän kulttuurin ja taiteen keinoin.

 

Maritta Poijärvi

Innovatiivisuuden ja kannustavuuden suurlähettiläs

Rehtori, TaM, MSc, psykoterapeutti, työnohjaaja,
kouluttaja, (design/kuvataidekasvatus) (HHJ, HHJPJ)

Valokuva: Mallitoimisto Clamos Studio

 

 

Lue myös

Viikon kysymys: Milloin työntekijän matkustamiseen käyttämä aika on työaikaa?

Viikon kysymyksessä juristimme ja asiantuntijamme vastaavat usein kysyttyihin kysymyksiin.

Neuvontapalvelut: SVOPin palautuksiin selkeyttä!

Marraskuussa 2023 tulleessa uusimmassa ohjeessa (dnro VH/6707/00.01.00/2023) oli vihdoinkin mukana myös verohallinnon kannanotto koskien suunnattua varojenjakoa SVOPista...

Vihreä ti­lin­pää­tös ja vas­tuul­li­suus osana vihreää siirtymää

Laurea- ja LAB-ammattikorkeakoulut yhdessä tilitoimistojen kanssa keskittyvät tilitoimistojen palvelumallin uudistamiseen ja kehittämiseen.