Neljä naista piirroskuvassa.

Naiset ja miehet tasapuolisesti edustettuina lähes puolella pörssiyhtiöiden hallituksista

Lähes puolella pörssiyhtiöiden hallituksista on nykyään tasapuolinen sukupuolijakauma ja noin 30 prosentissa pörssiyhtiöiden johtoryhmistä naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina. Tämä on hyvä luku, mutta parannettavaa vielä on, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. Näin Naistenpäivänä Kajala kuitenkin muistuttaa, että naisten osuuden kasvattaminen edellyttää monimuotoisuuden huomioon ottamista hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa ja johtoryhmän jäsenten rekrytointiprosesseissa.

Keskuskauppakamari on selvittänyt naisten määrän osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa jo vuosien ajan varsinaisissa yhtiökokouksissa nimettyjen hallitusten kokoonpanojen pohjalta. Kun tarkastellaan vuoden 2022 tilastoja ja kaikkia pörssiyhtiöitä, tavoitteen sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta täyttää jo lähes puolet yhtiöistä.

Tarkastelussa mukana olleista 130 pörssiyhtiöstä vain 16 olisi jäänyt kokonsa puolesta vuonna 2026 voimaan tulevan EU:n kiintiödirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Hieman yli puolet direktiivin soveltamisalaan kuuluvista yhtiöistä täyttää jo nykyisin direktiiviehdotuksen mukaisen tavoitteen naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa ja mahdollisessa hallintoneuvostossa.

”Suomessa naisjohtajuutta on edistetty menestyksekkäästi itsesääntelyn avulla. Sen rinnalla on yhä vahvemmin luotava ilmapiiriä, joka kannustaa naisia etenemään urallaan. Yrityksissä on tärkeää kiinnittää huomiota naisten urapolkuihin, jotta ne nykyistä useammin johtaisivat tukitoimintojen johtotehtävien sijaan kohti liiketoimintojen johtotehtäviä ja toimitusjohtajuutta”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Naispuolisten hallituksen jäsenten osuuden kasvun taustalla on muun muassa hallinnointikoodin suositus, jonka mukaan pörssiyhtiön hallitukseen on valittava molempia sukupuolia. Jos pörssiyhtiö ei noudata tätä suositusta, sen on perusteltava poikkeaminen julkisesti.

Lue lisää


Johtajuuden Naiskamari on pari kertaa vuodessa järjestettävä tilaisuus, joka tuo yhteen sekä nykyisiä vahvoja vaikuttajanaisia että sellaiseksi matkalla olevia. 

Haluatko mukaan, voit olla yhteydessä Saijaan!

Äikäs Saija
johtaja
050 492 5854
Espoon toimisto
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Toimitusjohtajalta: Matka yritysjohtoon alkaa jo koulutusvalinnoista

EU:n komissio kirittää yrityksiä tasa-arvon toteuttamiseen. Heinäkuuhun 2026 mennessä vähintään 40 prosenttia yli 250 hengen pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä on oltava naisia.

Vientijohtajakysely: Suomalaisyritykset poistuneet lähes kokonaan Venäjältä – yritykset yhä tietoisempia pakotteiden kiertämisyrityksistä

Suomalaisyritykset ovat reilussa puolessatoista vuodessa vetäytyneet Venäjältä lähes kokonaan. Kauppakamarien tuoreen...

Nyt on aika nostaa naisia johtoryhmiin

Keskuskauppakamari julkaisee kolme kertaa vuodessa naisjohtajakatsauksen, jossa tarkastellaan naisten osuuksia pörssiyhtiöiden jäsenistä. Seurantaa on tehty vuodesta 2011...