Jatkoa yhteisöjen etäkokouksille.

Jatkoa tulossa yhteisöjen etäkokouksille (3.9.2020)

Hallitus esittää jatkoa väliaikaiselle laille, jolla yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokoukset voidaan järjestää turvallisesti etäyhteyksin ja valtuutettua käyttämällä koronaepidemian takia. Poikkeusten voimassaoloa jatketaan ensi vuoden kesäkuun loppuun. Huomattava on että poikkeus ei koska niin sanottuja tavallisia osakeyhtiöitä.

Ehdotuksen tarkoituksena on jatkaa nyt voimassa olevan väliaikaisen lain voimassaoloa siten, että pörssi- ja First North-listayhtiöt voivat järjestää yhtiökokouksen kokonaan etäyhteyksin kesäkuun 2021 loppuun asti. Osuuskunnat, yhdistykset ja eräät rahoitusalan yritykset voivat ehdotuksen mukaan sallia etäosallistumisen ja asiamiehen käytön vuosikokouksissaan niin ikään kesäkuun 2021 loppuun asti. Kokousten ajankohdan myöhentämiseen ei esitetä jatkoa.

Ehdotuksen mukaan uutta väliaikaista lakia sovellettaisiin kesäkuun 2021 loppuun mennessä järjestettäviin kokouksiin, joten myös ensi kevään kokousten sääntely olisi hyvissä ajoin tiedossa.

Myös tarvittavat sääntömuutokset voidaan valmistella kunkin osuuskunnan, yhdistyksen ja järjestön tarpeita vastaavasti ennen 2021 kevätkokousta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan lokakuun alussa. Väliaikainen sääntely on tällä hetkellä voimassa tämän vuoden syyskuun loppuun asti.

Muiden osakeyhtiöiden kuin pörssiyhtiöiden osalta kevään hallituksen esityksessä todettiin että käytännössä yhtiökokoukset voidaan yleensä järjestää terveydensuojeluvaatimukset huomioon ottaen yhtiön hallituksen päätöksellä voimassa olevan OYL:n sallimilla keinoilla eli valtuutusta ja etäosallistumista käyttämällä ja kokoustilajärjestelyillä taikka yksimielisten osakkeenomistajien päätöksellä kokonaan ilman kokousta (esimerkiksi pöytäkirjaa kierrättämällä).

Valtioneuvoston tiedote

Yhtiöiden ja osuuskuntien ja yhdistysten kokosten järjestämiselle etäyhteyksille ehdotetaan jatkoa

Lue myös

Neuvontapalvelut: Yhteenvetoa ja poimintoja yritysverotuksen viimeaikaisista muutoksista

Uuden hallitusohjelman kynnyksellä on hyvä hetki katsoa taaksepäin ja käydä läpi niitä veromuutoksia, joita on tehty edellisellä hallituskaudella.

Neuvontapalvelut: Kesällä voimaan tulevia työlainsäädännön muutoksia

Työturvallisuuslakiin on tulossa 1.6.2023 alkaen muutoksia, joiden taustalla on tavoite työllisyysasteen nostamisesta ja ikääntyvien työntekijöiden työurien pidentämisestä.

Hyvää yrittäjän päivää!

Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään jälleen tänään, lauantaina 5.9.2020. Tänä vuonna yrittäjiä juhlitaan #sellainenonyrittäjä -kampanjalla, joka muistuttaa yrittäjien...