Artikkelikuva

Joustavista opintopoluista apua työvoiman saatavuuteen

Yritysten pula osaavasta työvoimasta pahenee. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenilleen helmikuussa 2019 tekemä kysely osoittaa, että yli 80 % yrityksistä on kokenut pulaa osaavasta työvoimasta ja sen koetaan myös haittaavan yritysten kasvua.

 

Kauppalehden artikkelissa 11.4.2019 nostetaan esille jatkuva oppimisen merkitys ja sen edellyttämät muutokset.

Artikkelin mukaan

koulutusjärjestelmän pitää pystyä tarjoamaan muuttuvassa maailmassa täydentäviä opintoja ja asennemuutosta vaaditaan niin työnantajilta, työntekijöiltä kuin koulutusjärjestelmältä.

Väestö ikääntyy ja ikäluokat pienenevät. Tulevan hallituksen keskeinen tavoite on taata osaavan työvoiman saatavuus ja mahdollistaa se, että työllisyysaste nousee ja pysyy 75 %:n paremmalla puolella.

Yksi keskeinen taustasyy työvoiman saatavuusongelmiin on koulutusjärjestelmän siiloutuneisuus.
Nykyinen koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä ohjaa toimijoita instituutiolähtöiseen toimintaan ja joustavia opintopolkuja on tarjolla rajoitetusti koulutusasteesta tai oppilaitoksesta riippuen.

Tieto vaihtoehtoisista poluista saattaa myös opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna heikosti saatavilla ja siten vaikeuttaa niille hakeutumista.

Opintojen yhdisteleminen koulutusasteiden välillä on tehtävä nykyistä toimivammaksi.

Joustavista opintopoluista apua työvoiman saatavuuteen

Riikka Vataja, asiantuntija,
osaaminen ja koulutuspalvelut

Joustavat opintopolut koulutusjärjestelmän eri asteiden välillä on mahdollistettava ja jo tällä hetkellä käytössä olevia on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin.

Esimerkiksi väyläopintomahdollisuus ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välillä saattaa lyhentää opintojen kokonaiskestoa vuodella.

Käytännössä siirtymistä koulutusasteelta toiselle voidaan sujuvoittaa varmistamalla tiedonkulku koulutusasteiden välillä, tekemällä yhteistyötä opiskelijavalinnoissa sekä luomalla kannusteita oppilaitosten ja yritysten yhteistyölle.

 

Väyläopintomalli elinkeinoelämän kanssa

Elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä toteutettavien väyläopintomallien rakentaminen ja yleistyminen joustavoittavat ja nopeuttavat opintopolkuja.

Tulevan hallituksen on osoitettava resursseja sekä erilaisten joustavien väyläopintomallien rakentamiseen että yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämiseen.

Lue myös

Elina Valtosen terveiset hallitusneuvotteluista: ”Jos tästä hallitus syntyy, se kuuntelee myös kauppakamareita ja yrittäjiä”

Helsingin seudun kauppakamarin perinteinen kevätkokous (23.5.) veti pitkästä aikaa Pörssisalin lähes...

Helsingin seudun kauppakamari mukana SuomiAreenassa

Kauppakamari on vaikuttamassa osaajapulan ratkaisuihin ja tuo SuomiAreenan MTV-lavalle Kuinka ratkaisemme osaajapulan -keskustelun yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa 28.6.2023 klo 12–12.45.