Artikkelikuva

Joustavista opintopoluista apua työvoiman saatavuuteen

Yritysten pula osaavasta työvoimasta pahenee. Helsingin seudun kauppakamarin jäsenilleen helmikuussa 2019 tekemä kysely osoittaa, että yli 80 % yrityksistä on kokenut pulaa osaavasta työvoimasta ja sen koetaan myös haittaavan yritysten kasvua.

 

Kauppalehden artikkelissa 11.4.2019 nostetaan esille jatkuva oppimisen merkitys ja sen edellyttämät muutokset.

Artikkelin mukaan

koulutusjärjestelmän pitää pystyä tarjoamaan muuttuvassa maailmassa täydentäviä opintoja ja asennemuutosta vaaditaan niin työnantajilta, työntekijöiltä kuin koulutusjärjestelmältä.

Väestö ikääntyy ja ikäluokat pienenevät. Tulevan hallituksen keskeinen tavoite on taata osaavan työvoiman saatavuus ja mahdollistaa se, että työllisyysaste nousee ja pysyy 75 %:n paremmalla puolella.

Yksi keskeinen taustasyy työvoiman saatavuusongelmiin on koulutusjärjestelmän siiloutuneisuus.
Nykyinen koulutuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä ohjaa toimijoita instituutiolähtöiseen toimintaan ja joustavia opintopolkuja on tarjolla rajoitetusti koulutusasteesta tai oppilaitoksesta riippuen.

Tieto vaihtoehtoisista poluista saattaa myös opiskelijoiden näkökulmasta katsottuna heikosti saatavilla ja siten vaikeuttaa niille hakeutumista.

Opintojen yhdisteleminen koulutusasteiden välillä on tehtävä nykyistä toimivammaksi.

Joustavista opintopoluista apua työvoiman saatavuuteen

Riikka Vataja, asiantuntija,
osaaminen ja koulutuspalvelut

Joustavat opintopolut koulutusjärjestelmän eri asteiden välillä on mahdollistettava ja jo tällä hetkellä käytössä olevia on hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin.

Esimerkiksi väyläopintomahdollisuus ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun välillä saattaa lyhentää opintojen kokonaiskestoa vuodella.

Käytännössä siirtymistä koulutusasteelta toiselle voidaan sujuvoittaa varmistamalla tiedonkulku koulutusasteiden välillä, tekemällä yhteistyötä opiskelijavalinnoissa sekä luomalla kannusteita oppilaitosten ja yritysten yhteistyölle.

 

Väyläopintomalli elinkeinoelämän kanssa

Elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä toteutettavien väyläopintomallien rakentaminen ja yleistyminen joustavoittavat ja nopeuttavat opintopolkuja.

Tulevan hallituksen on osoitettava resursseja sekä erilaisten joustavien väyläopintomallien rakentamiseen että yritysten ja oppilaitosten yhteistyön tiivistämiseen.

Lue myös

Pulaa sairaanhoitajista, ylitarjontaa myyjistä – Ennakointikamarin katsauksessa tarkastellaan työvoiman kohtaantoa Uudellamaalla

Maaliskuussa 2024 Uudellamaalla ilmoitettiin 18 088 uutta työpaikkaa. Työvoiman kysyntä on...

Ennakointikamarin katsauksessa marraskuisen harmaita työvoimanäkymiä

Marraskuinen harmaus on sanapari, joka kuvaa yleisiä työvoima- ja talousnäkymiä Suomessa ja Helsingin seudulla harmillisen...

Työvoiman veto- ja pitovoima puhutti kuutoskaupunkien tapaamisessa

Kansainvälisen työvoiman houkuttelu ja kotouttaminen nousivat koulutuksen ohella kärkiaiheeksi, kun kauppakamarit tapasivat kuutoskaupunkien päättäjät.