Hanna Värttö

Olen tulevaisuus- ja strategiatyöstä innostuva vastuullisuuden moniosaaja, jolla on laaja kokemus vastuullisen sijoittamisen ja kestävän kehityksen käytäntöjen edistämisestä kansainvälisesti.

Autan yrityksiä rakentamaan kestävää liiketoimintaa, minimoimaan riskejä ja luomaan positiivista vaikuttavuutta, sekä toisaalta navigoimaan sujuvasti kestävän rahoituksen ja ESG:n (environmental, social and governance) sidosryhmäodotusten ja regulaation paineessa.

Tuen organisaatioita mm. ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin tarttumisessa konkreettisten toimenpiteiden ja ratkaisujen avulla. Olen myös tottunut viestimään läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi ilmasto- ja kestävyystyön haasteista ja saavutuksista.

Advisorin roolissa haluan edesauttaa yritysten kestävää kasvua ja vauhdittaa organisaatioita etenemään vastuullisuuden integroinnissa sekä operatiivisella että strategisella tasolla. Erityisen tärkeänä koen ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien vaikuttavuustekijöiden, sekä riskien ja mahdollisuuksien huomioimisen keskeisenä osana sijoitus- ja liiketoimintaa.

Lue myös

Helsingin keskustan näivettyminen on pysäytettävä

Vuonna 2020 Aleksanterinkadun alueella vähittäiskaupan liikevaihto laski 10 %, mikä on enemmän kuin Helsingin seudulla ja koko...

Ruuhkamaksut olisivat päästövähennyskeinona epätasa-arvoinen ja elinkeinoelämän kannalta haitallinen – EI RUUHKAMAKSUILLE

Kuuma-seudun infograafi Ruuhkamaksut, päästöt ja pendelöinti.Aalto-yliopisto ja VTT. (Klikkaamalla kuvaa näet...

Helsingin keskusta vetovoimasimulaattorissa

Paljon on aiemmin käyty keskustelua keskustan kehittämistarpeista ja erityisesti liikennejärjestelyistä, kävelykaduista, raideliikenteen kehittämisestä ja keskustatunnelistakin. Keskustelu on...