Kansainväliset asiat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille. Kättely.

Kansainvälinen katsaus Keskuskauppakamarista

Laajassa Kansainvälisessä katsauksessa tuodaan esille ajankohtaisia asioita maailmalta ja markkinamahdollisuuksia yrityksille eri maissa. Katsauksen on koonnut Keskuskauppakamarin yhteyspäällikkö Anne Hatanpää. Ohessa muutama nosto vuoden 2022 ensimmäisestä Kansainvälisestä katsauksesta. Linkki katsaukseen löytyy jutun lopusta.

Israelin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Israel on yksi maailman innovatiivisimmista maista. Suomelle potentiaalisia yhteistyösektoreita ovat muun muassa energia, terveys, digital trust, kestävät ratkaisut ja kiertotalous sekä digitalisaatio laajemmin. Investointiyhteistyö kiinnostaa. Israelin ja Arabiemiraattien kaupallisen yhteistyön eteneminen voi avata mahdollisuuksia kolmansille maille.

Japanin taloustilanne ja markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Japani panostaa suuriin yhteiskunnallisiin muutoksiin pandemian jälkimainingeissa, ja mahdollisuuksia yhteistyöhön on esimerkiksi vihreän siirtymän alalla, kuten Suomen biotaloustuotteissa. Myös esimerkiksi suomalainen 5G/6G-kehitys sekä terveysteknologiaosaaminen ovat varsin tunnettuja. Suomen maakuva Japanissa on pysynyt erittäin vahvana ja positiivisena, ja suomalainen elämäntyyli, design ja saunakulttuuri ovat yhä näkyvämmin esillä. Japanin toimintaympäristö vaatii yrityksiltä pitkäjänteistä toimintahorisonttia, kärsivällisyyttä ja resursseja.

Team Finland China Flash Survey April 2022

Team Finland Kiina kysyi huhtikuussa suomalaisilta yrityksiltä koronatilanteen ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksista liiketoimintaan Kiinassa. Suuri osa raportoi liikevaihto- ja investointinäkymien huonontuneen sekä kertoi arvioivansa Kiina-riskiä uudelleen.

Maa-analyysi Thaimaa

Thaimaassa on merkittäviä tarpeita ja kysyntää erityisesti kiertotalouden, uusiutuvan ja vihreän energian aloilla, sekä opetus sektorin uudistuksissa. Thaimaan suunnitelmat bio-, kierto- ja vihreän talouden aloilla (BCG) sekä itäisen talousalueen kehittämiseksi (Eastern Economic Corridor – EEC) tuovat mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Maan autoteollisuus on kansainvälisesti merkittävä ja suunnitelmissa on sähköautojen ja akkutuotannon moninkertaistaminen. Yhteistyö Thaimaan suurten yritysten kanssa voi avata väyliä myös Kaakkois-Aasian markkinoille laajemmin.

Vihreän vedyn tuotanto tarjoaa
yhteistyömahdollisuuksia suomalaisille Namibiassa

Namibialla on kunnianhimoisia tavoitteita vihreän vedyn tuotannon kehittämistä koskien. Suunnitelmissa on esimerkiksi rakentaa lähivuosina valtavia aurinkopuistoja. Myös potentiaali tuotantoon on maailmanluokkaa: pelkästään aurinkoisia päiviä on vuosittain yli 300. Vetyhankkeen ympärille kaavaillaan myös esimerkiksi ammoniakin tuotantolaitosta laiva- ja lentoliikenteen polttoaineen tuotantoon, sinkinjalostamoa, lannoitetuotantoa, meriveden suolanpuhdistuslaitosta, satamahanketta ja uutta rautatietä. Vihreän vedyn tuotantokustannukset Namibiassa arvioidaan globaalisti verrattain alhaisiksi, minkä odotetaan tekevän maan vetytuotannosta kilpailukykyistä.

Parhaillaan laaditaan kansallista vihreän vedyn strategiaa ja haussa on kansainvälisiä kumppaneita suunnitelmien toteuttamiseen. Loppuvuodesta 2021 on jo solmittu yhteistyösopimuksia eräiden eurooppalaisten maiden ja yritysten kanssa, mutta yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia on edelleen runsaasti myös suomalaistoimijoille.

Namibia onkin ilmaissut olevansa erittäin kiinnostunut yhteistyöstä Suomen vetyklusterin toimijoiden kanssa.

Lue katsaus (PDF): Kansainväliset asiat – ajankohtaista 3.5.2022 | Anne Hatanpää


Helsingin seudun kauppakamarissa
toimii Enterprise Europe Network

Lue myös

Lausunto: Luonnos Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaksi 2024 (AM-ohjelma)

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen...

Vaisalan kansainväliset osaajat varmistavat kilpailukyvyn 

Henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen auttaa Vaisalaa pitämään paalupaikan globaaleilla markkinoilla. Suomessa jo asuvilla kansainvälisillä osaajilla on tässä tärkeä rooli.

Juridiikkakatsaus 1/2021

Kolme kertaa vuodessa ilmestyvä juridiikkakatsaus tuo esille keskeisimmät uudet säännökset ja sääntelyn muutokset sekä muut ajankohtaiset juridiikkaan...