Tansania Afrikka

Tansanian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Tansanian liiketoimintaympäristö on ollut melko haasteellinen, mutta sen parantaminen on yksi maan uuden hallinnon tärkeimmistä tavoitteista. Dialogi yksityisen sektorin kanssa on parantunut ja ongelmakohtiin on puututtu. Suomalaisyrityksille löytyy markkinamahdollisuuksia etenkin maataloudesta, metsäsektorilta, logistiikasta ja ICT-alalta.

Tansanian talous on kasvanut vahvasti viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta maa on edelleen yksi maailman köyhimmistä. Kasvu on hidastunut koronapandemian aikana, mutta osoittanut kuitenkin verrattain vahvoja elpymisen merkkejä. IMF:n arvion mukaan talous kasvoi 4,0 % vuonna 2021, ja kasvun odotetaan nousevan 5,1 %.iin 2022. Inflaation odotetaan pysyvän matalana ja velkasuhteen kohtuullisena. Tansania saavutti heinäkuussa 2020 Maailmanpankin kriteerit alemman keskitulon maalle. Koronan aiheuttamien seurausten vuoksi maan saattaa kuitenkin olla haastavaa pitää statuksensa lähivuosina. Vaikka talous kasvaakin, pandemia on johtanut köyhyydessä elävien ihmisten määrän merkittävään kasvuun.

Lue lisää Tansanian maa-analyysistä ja markkinamahdollisuuksista suomalaisyrityksille

Lue myös

Kansainvälinen katsaus Keskuskauppakamarista

Israelin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille Israel on yksi maailman innovatiivisimmista maista. Suomelle potentiaalisia yhteistyösektoreita ovat muun muassa energia, terveys,...

Kansainvälistymisen ja kasvun kevät – yritysten kokemuksia ympäri maailman

Kaakkois-Eurooppaa käsittelevän tilaisuuden 25.1.2022 teemana on kiertotalous. Suomalaiset yritykset jakavat omakohtaisia kokemuksiaan alueella toimimisesta ja...

Afrikka – toimintaympäristö ja markkinamahdollisuudet

Kuten strategiassakin todetaan, markkina ei ole helppo, mutta se tarjoaa suuria mahdollisuuksia. Kohtaamalla haasteet yhteistyössä yritysten, julkishallinnon,...