Kauppakamarilehti nostaa keskiöön osaamisen ja työelämän.

Kauppakamarilehti nostaa keskiöön osaamisen ja työelämän

Helsingin seudun kauppakamarin vuoden ensimmäinen Kauppakamarilehti pureutuu osaamisen ja työelämän teemaan. Tarjolla on tuoreita näkökulmia jatkuvaan oppimiseen, TE-palvelu-uudistukseen ja ihmislähtöiseen johtamiseen.

MPS-yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Koskela herättelee yritysjohtoa osaamisen kehittämisessä. Hänen mukaansa yrityksissä löytyy kyllä halua osaamisen kehittämiseen, mutta suunta muuttuvien osaamistarpeiden edessä tuntuu olevan jollakin tapaa hukassa.

Jatkuvan oppimisen yhtälöä ratkomaan on perustettu uusi palvelukeskus, jonka luotsilta, johtaja Kirsi Heinivirralta Kauppakamarilehti kysyy keinoja osaamisen kehittämiseen yrityksissä. Heinivirran mukaan jatkuvaan oppimiseen tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja ja ratkaisuja. ja ratkaistavana on yhtälö, kuinka jatkossa huolehditaan sekä tutkintokoulutuksen että jatkuvan oppimisen tarpeista.

Helsingin seudun kauppakamarin kyselyt kertovat, että yrityksillä on varsin vähän tietoa henkilöstön osaamisen kehittämisen palveluista. Kauppakamarin johtava asiantuntija Riikka Vataja painottaa, että olemassa olevia palveluja pitäisikin nyt ottaa ahkerasti käyttöön.

Lue Kirsi Heinivirran, Elina Koskelan ja Riikka Vatajan ajatuksia
aiheesta Jatkuvaan oppimiseen tarvitaan tietoa ja toimintamalleja.


Filosofi Esa Saarinen herättelee lehden Henkilökuvassa luomaan yhteistä hyvää. Hänen mukaansa huipputulokset ovat mahdollisia vain, kun ihmiset aistivat, että heistä välitetään.

Lue Esa Saarisen mietteitä ihmisläheisestä johtamisesta
Ajattelemisen aihetta ihmisläheiseen johtamiseen


Alueelta jutussa Hotelli Gustavelundin ja Korsisaari-yhtiöiden toimitusjohtajat Antti Ropponen ja Antti Korsisaari kertovat kuinka liiketoiminta on joutunut ahtaalle viime vuosina. Gustavelundissa on jouduttu ajamaan liiketoiminta alas monta kertaa ja Korsisaarella huolta työntekijöiden riittävyydestä.

Lue miten Poukkoileva koronapolitiikka syö pohjaa liiketoiminnalta


Kauppakamarilehti ilmestyy verkkolehtenä kerran kvartaalissa

Lisää työelämän kompleksisuudesta, osaamisen kehittämisestä ja jatkuvasta oppimisesta voi lukea Kauppakamarilehdestä.

Kauppakamarilehden 2.2.2022 etusivulle Kauppakamarilehti


Lue myös

Muutostöissä-kampanja haluaa avata silmät kulttuurisesti moninaisen työelämän mahdollisuuksille

Jotta suomalainen työelämä pysyy kilpailukykyisenä ja täyttää kulttuurisen yhdenvertaisuuden vaatimukset, vaaditaan...

Uusi Kauppakamarilehti tarjoilee keinoja osaajapulan ratkaisemiseen

Kauppakamarilehden ilme uudistui ja samalla teimme lehdestä entistä saavutettavamman. Nyt voit myös kuunnella lehden artikkelit.

Työelämän syrjintäkiellot ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Jokaisen työnantajan on muistettava toiminnassaan työsopimuslain, yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain velvollisuudet toimia tasapuolisesti ja kohdella työntekijöitä syrjimättömästi.