Artikkelikuva

Kauppakamarin juridiikkakatsaus: EU:n alueella annettu jo lähes sata GDPR-sakkoa

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus, GDPR, on ollut voimassa puolitoista vuotta. Lokakuuhun 2019 mennessä unionin alueella on annettu jo 82 tiedossa olevaa sakkoa asetuksen vastaisista toimista. Esimerkiksi Unkarissa yritykselle määrättiin yli 15 000 euron sakko, kun henkilötietoja sisältänyt yrityksen työntekijän muistitikku oli kadonnut, eikä yritys ollut täyttänyt ilmoitusvelvollisuuttaan.

– EU-kansalaisten tietoisuus tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä on noussut. Kansalliset viranomaiset ovat antaneet useissa jäsenvaltioissa huomattavia sakkoja asetuksen vastaisista toimista. Saksassa yritykselle määrättiin lähes 200 000 euron sakko, sillä yritys ei ollut muun muassa poistanut sellaisten rekisteröityjen tietoja, jotka eivät olleet enää vuosiin olleet yrityksen asiakkaina. Vastaavia esimerkkejä on useista muista jäsenvaltioista, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri.

Keskuskauppakamarin tänään julkaistussa juridiikkakatsauksessa kerrotaan tiiviissä ja selkeässä muodossa tärkeimmät ja ajankohtaisimmat muutokset lainsäädännön osalta.

Järjestyksessään ensimmäinen katsaus keskittyy erityisesti työaikalakiin liittyviin lainsäädäntömuutoksiin ja EU-sääntelyyn

Katsauksessa tärkeässä osassa ovat kansalliset lainsäädäntömuutokset sekä Euroopan unionista lähtöisin oleva sääntely, esimerkiksi uusi ilmoittajien suojelua koskeva direktiivi, joka on hyväksytty lokakuussa 2019.

– Lainsäädäntö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat yrityksiin usein enemmän kuin ne itse aavistavatkaan. Uusia säädöksiä annetaan jatkuvasti ja voimassa olevia lakeja tarkistetaan säännöllisesti.

Yhä suurempi osa sääntelystä on peräisin Euroopan unionista, mikä tuo oman haasteensa juridiikan seuraamiseen, Meri sanoo.

Juridiikkakatsaus esittää tiiviissä ja selkeässä muodossa tärkeimmät ja ajankohtaisimmat juridiikkaa koskevat teemat. Katsauksessa arvioidaan myös sääntelyn vaikutuksia yritysten toimintaan. Informaatiota voivat hyödyntää omassa työssään muun muassa yritysten toimitusjohtajat ja muut päättäjät.

– Juridiset kysymykset koetaan yrityksissä usein hankaliksi ja monimutkaisiksi. Uuden tiedon määrä voi olla hyvin suuri. Keskuskauppakamarin juridiikkakatsauksen tarkoituksena on vastata juuri näihin haasteisiin. Tuomme katsauksessa säännöllisesti esille yritysten kannalta tärkeimmät asiat, Meri sanoo.

– Varsinkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä saattaa olla hyvin vähän resursseja seurata aktiivisesti lainsäädännön kehitystä. Arjen kiireen keskellä on tärkeää löytää informaatiota luotettavasti yhdestä paikasta.

Juridiikkakatsaus on yksi Keskuskauppakamarin monista tavoista edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Haluamme edistää luotettavan tiedon jakamista, Meri sanoo.

Kauppakamarin juridiikkakatsaus

Katsauksen on koonnut Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri yhdessä Keskuskauppakamarin juristien kanssa, joilla on kokemusta muun muassa yhtiö-, vero-, sopimus- ja työoikeudesta sekä tietosuoja-, IPR- ja corporate governance -kysymyksistä. Kauppakamarin juridiikkakatsaus »

Lue myös

Helsingin seudun yritykset odottavat tulevalta hallitukselta vaikuttavaa metropolipolitiikkaa 

Sosialidemokraatit alleviivasivat kampanjassaan aggressiivista vasemmisto-oikeisto-blokkijakoa ja muista isoista puolueista kaukana olevaa...

Kauppakamarin syyskausi käynnistyi

Uutuuskirjoja, koulutuksia, seminaareja – Kauppakamarin syyskausi starttasi Kauden avajaisten lämpimissä tunnelmissa perjantaina 26. elokuuta 2022.

Mall Voice – jäsenedut kuuluviin yrityksessä kaikille

Tänä vuonna Mall Voicessa herättiin pohtimaan sitä, miten kauppakamarin jäsenyyttä voitaisiin hyödyntää aktiivisemmin ja miten varmistettaisiin se,...