Toimitusjohtaja Jani Nieminen, Kojamo

Kojamon Jani Nieminen: Elvytystoimet on kohdistettava kasvuun ja työllisyyteen

Kiinteistöalan mielestä liiketilojen vuokratuki, asuntotuotannon turvaaminen ja uudet infrahankkeet olisivat tehokkaita elvytyskeinoja koronakriisissä.

Koronakriisin vaikutukset kiinteistöalaan ovat olleet toistaiseksi suhteellisen pienet. Tummia pilviä on kuitenkin kasaantumassa myös tämän toimialan ylle, jos tilanne pitkittyy.

– Toistaiseksi rakennustyömaat ovat toimineet lähes normaalisti. Ongelmia alkaisi kuitenkin syntyä, jos virolaiset palaisivat koteihinsa, eivätkä pääsisi enää takaisin. Siksi työvoiman liikkuvuus rajojen yli on tärkeä asia, sanoo asuntosijoitusyhtiö Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen.

Hyvä uutinen toimialalle oli, että maan hallitus päätti maanantaina sallia jälleen työmatkaliikenteen pysyvissä työsuhteissa ja toimeksiannoissa Schengenin sisärajoilla.

Vuokratukea Ruotsin malliin

Nieminen toimii puheenjohtajana kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavassa RAKLIssa, joka julkisti vapun alla ehdotuksensa elvytystoimista koronakriisin vaikutusten minimoimiseksi kiinteistö- ja rakentamisalalla.

RAKLIn mielestä yksi vaikuttavimmista toimista olisi vuokratuki kriisistä kärsiville yrityksille.

Mallia voisi ottaa Ruotsista, jossa kiinteistönomistajille korvataan takautuvasti osa vuokranalennuksista aiheutuvista tulonmenetyksistä.

– Näin turvattaisiin niin vuokranantajien kuin vuokralaistenkin edellytykset liiketoiminnan jatkamiseen vaikeassa tilanteessa.

Ruotsissa malli on osoittautunut vaikutuksiltaan nopeaksi ja tehokkaaksi. Vuokratuen suuruuden arviointi on ulkoistettu valtiolta vuokralaisten ja vuokranantajien neuvotteluihin, jossa vuokran alennuksesta neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Jos vuokranalennukseen päädytään, valtio maksaa 50 prosenttia alennuksen määrästä.

Tuet työllistäviin kohteisiin

Tuet ja investoinnit tulisi RAKLIn mielestä kohdistaa pikaisesti toimiin, joilla tuetaan työllisyyttä, kriisistä kärsiviä yrityksiä sekä autetaan talouden palautumista. Nieminen muistuttaa, että asuntotuotannon työllistävä vaikutus on merkittävä.

Kuluttajien luottamus omaan talouteen on heikentynyt, mikä voi vähentää omistusasuntojen kysyntää. Tämän vuoksi osa uusista RS-rakennushankkeista voi Niemisen arvion mukaan siirtyä myöhempään ajankohtaan ja uudisrakentamisen volyymit putoavat loppuvuoden aikana.

– Asuntorakentamisen jatkumiselle on tärkeää, että rakennusaikainen rahoitus turvataan jatkossakin, Nieminen sanoo.

Tämä voidaan tehdä esimerkiksi laajentamalla Finnveran takauksia myös asuntorakentamiseen. Nieminen muistuttaa, että Suomessa tarvitaan myös toimivat yritystodistus-, pankkirahoitus- ja joukkovelkakirjamarkkinat.

Myös vuokra-asuntotuotantoa on hänen mielestään lisättävä kasvukeskuksissa, sillä kaupungistuminen jatkuu tulevinakin vuosina.

– Kojamo tavoittelee investointeja, jotka ovat 200-400 miljoonaa euroa vuodessa ja joilla on merkittävä työllistävä vaikutus. Sen mukaan mennään.

Niemisen mielestä myös infrastruktuurihankkeet etenkin raideliikenteeseen ovat talouden tehokas elvytyskeino.

– Infrainvestoinnit pitävät Suomen liikkeellä, sillä ne vauhdittavat myös muuta rakentamista ja investointeja. Näin pidetään yllä työllisyyttä ja luodaan uusia työpaikkoja.

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Mitä on kielletty syrjintä työhönotossa?

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen...

Miksi EU:n yhteiset matkailua koskevat pelisäännöt eivät kelpaa Suomelle?

Keskuskauppakamari on huolissaan siitä, että Suomen maahantulomääräyksistä suunnitellaan muuta Eurooppaa tiukempia.