Riikka Vataja on Helsingin seudun kauppakamarin johtava asiantuntija, osaaminen ja kasvupalvelut.

Koulutus- ja työvoimavaliokunnan terveisiä: osaavien tekijöiden tarve kasvussa

Helsingin seudun kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asioiden valiokunnan teemana 24.5.2021 oli osaavan työvoiman saatavuuden eri ulottuvuudet Uudellamaalla koronan jälkeen. Yksi keskeisistä onnistumisen edellytyksistä on työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen.

Hallitus linjasi huhtikuussa puoliväliriihessä, että tavoitteena on muun muassa työperäisen maahanmuuton vähintään kaksinkertaistaminen nykytasosta. Myös opiskelijoiden valmistumisen jälkeinen oleskelulupaa pidennetään kahteen vuoteen.

Työperäisen maahanmuuton sujuvoittamiseksi tarvitaan joustavia käytäntöjä ja aktiivista vuoropuhelua

Asiakkuusjohtaja Harriet Mallenius ja hankejohtaja Vesa Hagström Maahanmuuttovirastosta kertoivat ajankohtaisista toimista työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseksi ja Lupa22 -hankkeen etenemisestä.

Lupaprosessien nopeuttaminen on mittava kokonaisuus, joka edellyttää lainsäädännön uudistamista, prosessiuudistuksia, menettelytapojen kehittämistä sekä laajamittaista digikehitystä.

Hanke käynnistettiin keväällä 2020 ja sen tavoitteena on yhden kuukauden käsittelyaika kaikille työ- ja koulutusperusteisille oleskeluluville sekä 14 vuorokauden nopean luvan reitti erityisasiantuntijoille ja start up –yrittäjille sekä heidän perheenjäsenilleen.

Valiokunnan keskustelussa todettiin, että kriteerit erityisasiantuntijuuden määrittelylle eivät saa olla pelkästään tutkintoon sidottuja, sillä monilla aloilla on tehtäviä, joihin ei välttämättä ole olemassa tutkintokoulutusta ja osaamista, jota ei mitata tutkinnoilla. Samalla eri lupalajien sisällä, esimerkiksi opiskelija – työntekijä – erityisasiantuntija, siirtyminen on tehtävä joustavaksi.

Jotta vuoropuhelu työperäisen maahanmuuton sujuvoittamiseksi olisi säännöllistä ja molempia osapuolia hyödyttävää, kauppakamari on perustanut työ- ja elinkeinoministeriön ja maahanmuuttoviraston yhteisen yritysraadin, jonka toiminnasta kertoi johtaja Markku Lahtinen. Yritysraati keskustelee, ottaa kantaa ja tekee ehdotuksia työperäisen maahanmuuton lainsäädännön ja palveluiden edistämiseksi. Työ painottuu ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämiseen, joka on Marinin hallituksen yksi painopistealue.

Uudistus tarkoittaa käytännössä ulkomaalaislain koko 5:nnen luvun uudistamista, mikä on ehdotus edellytys tavoitteena olevan 1 kuukauden lupakäsittelyaikaan vielä tämän hallituskauden aikana.

Raati on kokoontunut tähän mennessä kolmesti sekä toteuttanut kyselyn työnantajan sertifioinnista osana ulkomaalaislain valmistelua. Yritysraadissa on kauppakamarin jäsenyrityksiä ja kauppakamarien asiantuntijoita usealta eri toimialalta alueelta ympäri Suomea.

Osaamispolitiikan ja työelämän yhteyttä tuettava

Johtava asiantuntija Riikka Vataja kävi läpi puoliväliriihen kirjauksia osaamisesta ja työllisyydestä sekä kauppakamarin jäsenkyselyn tuloksia. Yritysten tarve osaavalle työvoimalle on jälleen nopeassa kasvussa ja seuraavan kuuden kuukauden aikana rekrytointitarve kasvaa jo lähes puolella yrityksistä. Ero viime syksyyn on selkeä, sillä silloin vain alle neljäsosa vastaajayrityksistä kertoi, että rekrytointitarve kasvaa lähitulevaisuudessa. Kyselyssä kartoitettiin myös yhteistyötä yritysten ja ammatillisten oppilaitosten välillä. Aktiivinen yhteistyö koetaan tärkeäksi ja kyselyn tulokset osoittavat, että siihen tarvitaan lisää tukea ja resursseja yhteiskunnan suunnalta.

Tutustu kauppakamarin koulutus- ja työvoima-asiainvaliokuntaan

07

Koulutus- ja työvoima-asiain valiokunta

Lue myös

Työelämän syrjintäkiellot ja työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Jokaisen työnantajan on muistettava toiminnassaan työsopimuslain, yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain velvollisuudet toimia tasapuolisesti ja kohdella työntekijöitä syrjimättömästi.

Yhteistoimintalaki uudistuu – mikä muuttuu? – päivitetty

Hallituksen esitys uudeksi yhteistoimintalaiksi on annettu 30.9.2021. Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaan, ja uusi laki on tulossa voimaan vuonna 2022.

Valmet – KoulutusOnlinen aktiivikäyttäjä

Valmet panostaa työnantajana henkilöstönsä kouluttamiseen ja kehittämiseen. 1.9.2020 alkanut KoulutusOnlinen käyttö on lähtenyt yrityksessä poikkeuksellisen upeasti; lähes...