Artikkelikuva

Laurean avainkumppanuus: Paljon muutakin yhteistyötä kuin vain harjoittelupaikkoja 

Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa yrityksille kokonaispaketin, joka sisältää opiskelijoiden harjoittelun ohella yhteistyötä kehityshankkeissa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Pääkaupunkiseudulla toimivan Factory-ravintolaketjun toimipisteissä on ollut pitkään Laurean restonomiopiskelijoita harjoittelijoina, mutta vuosien varrella yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa on laajentunut paljon muuhunkin. 

– Viime vuosina olemme tehneet yhdessä parikymmentä isompaa ja pienempää hanketta, jotka liittyvät Factoryn uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen ja tutkimiseen, yrityksen toimitusjohtaja Matti Karvonen kertoo. 

Hyvä esimerkki on take away -asiakkaille tarkoitettu pantillinen ruokarasia, jonka kehitystyössä opiskelijat olivat mukana. Opiskelijat olivat mukana myös salaattibaariauton liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien tekemisessä. 

– Tällaiset hankkeet ovat myös opiskelijoille mielekkäitä, sillä projektiyhteistyön kautta he pääsevät nopeammin yrityselämään sisään verrattuna siihen, että he kävisivät tekemässä meillä vain pakolliset harjoittelut, Karvonen huomauttaa. 

Kumppanuudelle yhtenäinen konsepti 

Factory on mukana Laurean avainkumppanuusohjelmassa, joka tarjoaa yrityksille laaja-alaista yhteistyötä muun muassa opiskelijaprojekteissa, rekrytoinneissa ja innovaatiotoiminnassa. 

– Olimme tehneet jo 16 vuotta työelämäyhteistyötä, mutta pitkäaikaisilta kumppaneilta tulleiden toiveiden mukaan rakensimme kumppanuudelle yhtenäisen konseptin. Kaikki tähtää pitkäaikaiseen, laaja-alaiseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön, Laurean aluepalvelupäällikkö Pia Kiviharju sanoo. 

– Solmimalla avainkumppanisopimuksen yritys saa etuja, joita ei muuten sisälly Laurean kumppaniyhteistyöhön. 

Jokainen avainkumppani saa yhteyshenkilökseen key accountin. Tietyissä tapauksissa yritykselle nimetään myös vastuuopettaja. Esimerkiksi kyberturvallisuusalan yritysten kanssa olemme ottaneet asiantuntijan tietojenkäsittelykoulutuksesta suunnittelemaan yhteistyötä. 

Avainkumppanin kanssa tehdään säännöllisesti päivitettävä vuosisuunnitelma, jossa määritellään kumppanuuden tavoitteet, toimenpiteet, seuranta ja raportointi.  

Yhteistyötä kolmella sektorilla 

Kiviharjun mukaan avainkumppanuuden voi jakaa kolmeen osaan. Ensimmäinen niistä on opiskelijayhteistyö, joka kattaa yrityksissä tehtävät harjoittelujaksot, opinnäytetyöt ja opiskelijoiden toteuttamat projektit. 

Yritykset saavat kontaktipintaa opiskelijoihin myös pitämällä luentoja ja järjestämällä heille yritysvierailuja. 

– Laurean rekrytointikanavat tukevat opiskelijoiden tavoittamista, mutta avainkumppaneilla matchmaking-palvelu ja näkyvyys opiskelijoiden suuntaan toimii vieläkin tehostetummin. 

Toiseksi avainkumppanuus kattaa Laurean kanssa tehtävän hankeyhteistyön, jossa yritysten kanssa tehtäviin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan haetaan myös ulkopuolista rahoitusta. 

– Laurealla on toista sataa käynnissä tai valmisteilla olevaa TKI-hanketta. Niiden vetämiseen, koordinoimiseen ja rahoituksen hakemiseen Laurealla on 40–50 asiantuntijaa. 

Avainkumppanuuden kolmas osa koostuu yrityksen henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Yritys voi valita koulutustarjonnasta valmiita osioita tai koulutus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. 

Mukana jo yli 60 avainkumppania 

Laurealla on tällä hetkellä 62 avainkumppania. Suurin osa niistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, mutta mukana on myös Nokian, Unileverin, YIT:n ja SOL-palvelujen kaltaisia isoja yrityksiä. 

– Avainkumppaneissa on muun muassa monia IT-alan sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Lisäksi palveluliiketoiminnassa mukana olevia yrityksiä on paljon. 

Kiviharjun mukaan yritysten tarpeet vaihtelevat. Toiset haluavat painottaa yhteistyötä rekrytointeihin, toiset projekteihin. On myös yrityksiä, jotka haluavat koko paketin. 

Factoryn Matti Karvonen on ollut tyytyväinen laaja-alaiseen yhteistyöhön. 

– Kyse on oikeasti kumppanuudesta. Emme pyydä oppilaitokselta vain harjoittelijoita tai tekemään kehitysprojekteja, vaan vuorovaikutus ulottuu moneen muuhunkin asiaan aina opetukseen saakka. 

Laurean avainkumppanuus

Kokonaispaketti yrityksille, joka sisältää opiskelijayhteistyön ohella muun muassa yhteistyötä TKI-hankkeissa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä.

Myös Laurean rekrytointikanavat ovat tehostetusti avainkumppaneiden käytössä

Yhteistyömuodot valitaan yritysten tarpeiden mukaan.

Avainkumppanuus maksaa kumppanille 2500 euroa (+alv. 24%) vuodessa.

Lisätietoja: https://www.laurea.fi/avainkumppanuus/

Pikakeinoja yritysten osaajapulaan

Ennakointikamari nostaa esiin Helsingin seudun korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen järjestäjien , TE-toimiston sekä ELY-keskuksen palveluja, jotka tarjoavat työnantajille ratkaisuja osaavan työvoiman turvaamiseksi. Palveluja löytyy vaikkapa uuden työvoiman rekrytointiin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Monet palvelut auttavat yrityksiä erityisesti kansainvälisten työntekijöiden rekrytoinneissa.

Lue myös

Suomi tarvitsee metropolipolitiikkaa – MetropoliAreenalla fokuksessa on Helsingin seudun menestys

Helsingin seudun maapinta-ala on vain reilun prosentin koko Suomesta, mutta täällä...

Kyberuhkista selvitään vain yhteistyöllä

Maailma muuttuu ja globaaleista kyberuhkista on entistä vaikeampaa selvitä omin avuin. Siksi myös niihin liittyvää tietoa, kokemuksia...

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...