Artikkelikuva

Mielipidekirjoitus: Kansainväliset osaajat eivät odota

Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kiinnittyminen suomalaisiin yrityksiin on kriittinen asia, joka pitää hoitaa kuntoon.

Helsingin Sanomissa oli osuva kirjoitus kansainvälisten osaajien työllistymisestä suomalaisyrityksiin (Mielipide 1.9.). Huoli kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelupaikkojen ja työpaikkojen löytymisestä on todellinen. Ne, jotka saavat harjoittelupaikan suomalaisessa yrityksessä, jäävät hyvin paljon todennäköisemmin Suomeen kuin opiskelijat, jotka lähtevät harjoitteluun ulkomaille.

Uudellamaalla puolet kansainvälisistä tutkinto-opiskelijoista on työllistynyt vuosi valmistumisensa jälkeen, ja vajaa neljäsosa on muuttanut pois Suomesta. Muualla maassa nämä luvut ovat huonompia. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kiinnittyminen suomalaisiin yrityksiin on kriittinen asia, joka pitää hoitaa kuntoon.
Helsingin seudun kauppakamari tekee konkreettisia toimia yritysten kansainvälisten rekrytointivalmiuksien tukemiseksi. Starttaamme tänä syksynä viestintäkampanjan, jossa tuomme esille eri toimialojen yritysten hyviä käytäntöjä ja konkreettisia ratkaisuja kansainvälisen työvoiman rekrytoimiseksi. Tämä on opiksi yrityksille, jotka eivät ole vielä rekrytoineet kansainvälisiä osaajia. Jäsenkyselyymme vastanneista yrityksistä 41 prosenttia ei ollut vielä harkinnut ulkomaalaisen osaajan rekrytoimista tai vuokraamista. Tähän on saatava muutos.

Yksi keskeinen pullonkaula on se, miten opiskelijat ja yritykset löytävät toisensa. Suomesta puuttuu rekrytointi- ja työnvälitysalusta, jonka kautta yritykset tavoittavat kansainväliset osaajat helposti ja nopeasti. Ratkaisun tulee olla moderni, helppokäyttöinen ja avoimeen rajapintaan perustava palvelu.
Kauppakamari on käynnistänyt kehitystyön, jota toivottavasti pääsemme toteuttamaan yhteistyössä Business Finlandin, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, korkeakoulujen ja suurten kaupunkien kanssa.

Markku Lahtinen
johtaja

Johanna Larsson
projektipäällikkö
Helsingin seudun kauppakamari

Tämä mielipidekirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa 3.9.

Lue myös

VTT tekee onnistuneita rekrytointeja Suomessa asuvista ulkomaalaisista 

VTT hyödyntää rekrytoinneissaan Suomessa jo asuvia kansainvälisiä asiantuntijoita ja tutkinto-opiskelijoita. 

Vaisalan kansainväliset osaajat varmistavat kilpailukyvyn 

Henkilöstön monimuotoisuuden lisääminen auttaa Vaisalaa pitämään paalupaikan globaaleilla markkinoilla. Suomessa jo asuvilla kansainvälisillä osaajilla on tässä tärkeä rooli.

Mielipidekirjoitus: Tarvitsemme kipeästi ulkomaista työvoimaa

Työvoiman houkutteleminen Suomeen edellyttää myös meiltä joustoa, kuten englannin kielen käyttöä.