Artikkelikuva

Mikä meitä liikuttaa? Viisi faktaa Helsingin seudun asukkaiden liikkumisesta

Mitä kulkutapoja Helsingin seudun asukkaat käyttävät arkipäivän matkoillaan? Miten liikkumistottumukset vaihtelevat eri asuinalueilla ja erilaisissa väestöryhmissä?

Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus Helsingin seudun liikenteen HSL:n ja 15 kunnan tekemästä tuoreesta Liikkumistutkimuksesta. Tutkimus antaa luotettavan ja monipuolisen kuvan ihmisten liikkumistavoista ja niiden muutoksista. Syksyllä 2018 kerättyä aineistoa analysoidaan parhaillaan. Nämä faktat ovat jo nousseet esiin.

1) Helsingin seudulla pyöräillään ja kävellään aikaisempaa enemmän.

Kävelyn osuus Helsingin seudun asukkaiden arkipäivän matkoista nousi 25 prosentista 29 prosenttiin ja pyöräilyn osuus 8 prosentista 9 prosenttiin vuodesta 2012 vuoteen 2018. Automatkojen osuus puolestaan laski 40 prosentista 39 prosenttiin ja joukkoliikenteen osuus 24 prosentista 22 prosenttiin. Kävelyn ja pyöräilyn suosiota on voinut nostaa esimerkiksi baana, pyöräilyn ja terveysliikunnan trendikkyys sekä kaupunkipyörät. Myös sää suosi kävelyä ja pyöräilyä syksyllä 2018, jolloin tutkimus tehtiin.

Mikä meitä liikuttaa? Viisi faktaa Helsingin seudun asukkaiden liikkumisesta

2) Pyöräilyn osuus helsinkiläisten työmatkoista on kasvanut ja henkilöauton osuus pienentynyt.

Helsinkiläiset ovat kunnostautuneet työmatkapyöräilyssä: vuonna 2012 helsinkiläiset tekivät 11 prosenttia kodin ja työpaikan välisistä matkoista pyörällä, kun vuonna 2018 osuus oli jo 16 prosenttia. Samalla henkilöauton osuus työmatkoista laski 32 prosentista 27 prosenttiin.

3) Hyvinkää, Järvenpää, Kerava ja Tuusula ovat Helsingin seudun ”pyöräilykaupunkeja”.

Näissä kunnissa 11–16 prosenttia arkipäivän matkoista tehdään pyörällä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla pyörämatkojen osuus oli pienempi, 9 prosenttia.

4) Kehärata on lisännyt vantaalaisten joukkoliikenteen käyttöä.

Vantaalaiset tekivät 20 prosenttia arkipäivän matkoistaan joukkoliikenteellä vuonna 2018, kun vuonna 2012 osuus oli 18 prosenttia. Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt niin työmatkoilla, koulu- ja opiskelumatkoilla kuin ostos- ja asiointimatkoillakin.

Mikä meitä liikuttaa? Viisi faktaa Helsingin seudun asukkaiden liikkumisesta 1

5) Naiset liikkuvat kestävämmin kuin miehet.

Naiset tekevät kestävillä kulkutavoilla – joukkoliikenteellä, pyöräillen tai kävellen – 67 prosenttia arkipäivän matkoistaan, kun taas miehet vain 53 prosenttia. Naiset käyttävät joukkoliikennettä ja kävelevät enemmän kuin miehet. Eroa kestävien kulkutapojen osuudessa sukupuolten välillä tasoittaa kuitenkin hieman se, että miehet kulkevat naisia useammin pyörällä.


Lisää tietoa ja tuloksia Liikkumistutkimus 2018

Mikä on Liikkumistutkimus 2018?

 

  • Matkapäiväkirjatutkimus, jolla selvitetään Helsingin seudun asukkaiden liikkumistapoja:
    mistä ja minne ihmiset kulkevat arkena ja millä kulkutavoilla.
  • 15 tutkimuskuntaa olivat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.
  • Tiedot kerättiin nettikyselyllä ja puhelinhaastatteluilla syys-marraskuussa 2018.
  • Tutkimukseen kutsuttiin 38 720 satunnaisesti väestörekisteristä valittua 7 vuotta täyttänyttä asukasta, joista 10 924 osallistui tutkimukseen. Tulokset yleistettiin laajennuskertoimien avulla koskemaan kaikkia seudun asukkaita.
  • Tutkimuksen tekivät tutkimuskunnat ja HSL, joka vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta osana seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelua.
  • Liikkumistutkimuksia on tehty säännöllisesti jo yli 50 vuoden ajan.

Elina Brandt
elina.brandt@hsl.fi


Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori ja HSL:n liikennetutkija, joka on Helsingin seudun liikkumistutkimusten lisäksi tutkinut auton omistuksen kehitystä Helsingin seudulla ja nuorten asenteita ajokortin ja auton omistusta kohtaan.

Lue myös

Lausunto: Luonnos valtion väyläverkoston investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032

Väylävirasto on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2025–2032.

Kannanotto: Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2023 -luonnos

Helsingin seudun kauppakamarin kannanottona esitetään seuraavaa: Yleistä MAL 2023 on strateginen...

Lausunto: Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 – raporttiluonnos

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 -raporttiluonnoksesta. Kauppakamari esittää...