Artikkelikuva

Miksi olemme alttiita kyberrikollisten ansoille?

Digimaailmassa olemme sopivan tilaisuuden tullen alttiita harhautuksille ja huijauksille, sillä vastaamme herkästi erilaisiin klikkaus- ja tiedonantopyyntöihin. Ihminen on luottavainen, velvollisuudentuntoinen, utelias, mutta myös ahne; tarvitaan vain sopiva hetki ja luottamusta herättävä kysyjä.

Kun toiseen ihmiseen pyritään vaikuttamaan ja teettämään toimenpiteitä, jotka ovat vastoin henkilön omaa etua, puhutaan käyttäjän manipuloinnista (social engineering). Digimaailmassa käyttäjiä manipuloidaan käyttämällä heitä tiedonhankinnan kanavana ja onkimalla heidän hallussaan olevia luottamuksellisia tietoja rikollista käyttötarkoitusta varten. Tiedot voivat olla henkilökohtaisia tai esimerkiksi organisaatioon liittyviä.

Manipuloinnille altistutaan erityisesti siksi, että ihmiset eivät odota tulevansa hyökkäysten kohteiksi.

Arjen kiireet ja rutiininomainen toiminta yhdistettynä tietämättömyyteen parantavat rikollisten mahdollisuutta onnistua aikomuksissaan. Turvallisuuden tunteeseen tuudittaudutaan, sillä itsellä hallussa olevan tiedon ei koeta olevan arvokasta.

Hyvä esimerkki hyökkäyksestä on massasähköpostina toteutettu tietojenkalastelu (phishing) tai tiettyyn henkilöön tai organisaatioon kohdennettuna tietojenkalasteluna (spear phishing). Kohteeseen liittyviä tietoja on saatettu etukäteen tutkia ja kerätä useista lähteistä. Hyökkääjät ovat taitavia hyödyntämään henkilöistä ja organisaatioista selville saamiaan taustatietoja sekä ihmisten henkilökohtaisia motiiveja ja olemassa olevia toimintamalleja.

Manipuloijat esiintyvät usein auktoriteettina tai luotettavana tahona, kuten viranomaisena tai johtajana. Uhria voidaan pyytää tekemään jokin tehtävä tai palvelus.

Pyynnöt voivat liittyä salasanoihin ja järjestelmän käyttäjätunnuksiin. Ne voivat olla päivityskehotuksia tai pyyntöjä laskun kiireelliseen ja luottamukselliseen maksamiseen. Ihmisiin vedotaan ja vaikutetaan myös uhkaamalla ja pelottelemalla tai uskottelemalla, että jokin ainutlaatuinen tilaisuus lipuu ohi, ellei siihen heti tartu. Auttavaiseen mieleemme voi vedota myös joku fiktiivinen avun tarpeessa oleva osapuoli.

Parempi tietoisuus ja osaaminen auttavat suojautumaan digimaailman ansoilta.

Vastuuntuntoiset palveluntarjoajat eivät pyydä koskaan sähköpostilinkkien kautta

  • asiakkaiden tunnuksia,
  • salasanoja tai
  • muita luottamuksellisia tietoja.

Palveluihin kohdistuviin muutoksiin reagoiminen on aina syytä tehdä palveluntarjoajan omassa palvelussa vahvoilla tunnuksilla. Jos yhteydenotto vaikuttaa hiemankin epäilyttävältä, kannattaa kiinnittää huomiota lähettäjään ja viestin sisällön oikeaoppiseen kieleen. Jos saa rahansiirtoon liittyvän viestin yllättäen tutun henkilön nimissä, on syytä tarkistaa vielä puhelimitse, mistä on kysymys. Normaaleista käytännöistä poikkeavat toimintapyynnöt ja -kehotukset ovat aina pysähtymisen ja lisätarkastelun arvoisia.

 

 

#OleTietoinen-tietouskampanja

Lue erilaisista huijaustyypeistä lisää cyberdi.fi/tietopankki -sivuilta, opi huijausten tunnusmerkit ja kuinka suojautua niiltä. 

Kampanjoinnin toteutuksesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun CYBERDI-projektin asiantuntijat. Digitaalisen maailman turvallisuuden kasvattamiseen tähtäävä #OleTietoinen-kampanjointi jatkuu aina vuoden 2021 lopulle saakka.

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Kyberrosvo pääsee pk-yritykseen usein paraatiovesta

Volvo-Markkasen taannoiset pankkiryöstösaaliit ovat euroilla laskien roposia kyberrikollisten saldoon verrattuna. Pelkästään tänä vuonna suomalaisilta on jo viety...

Elinkeinoelämän suhdannenäkymät paranevat nyt palveluiden vetämänä

EK:n heinäkuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannetilanne on jatkanut paranemistaan kesän aikana. Koronasta eniten kärsinyt palveluala on nyt myös nousemassa jaloilleen.