Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Mitä kannattaa ottaa huomioon 2020 tilinpäätöksessä?

Takana on poikkeuksellinen vuosi, joka vaikuttaa myös tilinpäätösten laadintaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää muun muassa omaisuuden arvostamiseen, tilinpäätösperiaatteisiin, tilinpäätöksen jälkeisiin tapahtumiin sekä mahdolliseen voitonjakoon.

Varsinkin pienempien yrityksen johdon on nyt jos koskaan otettava tilinpäätöksen laadinnassa kantaa tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin.

Jatkuvuuden periaate

Tuloslaskelmaa ja tasetta tarkastellessaan lukijan tulee voida uskoa, että toiminta jatkuu vähintään seuraavan tilikauden. Osalla toimialoja on varsin haasteelliset ajat takana, eikä helpotusta ole tilanteeseen hetkeen näkyvissä. Muitakin syitä voi yrittäjällä olla lopettaa liiketoimintansa, ja jos sellaiseen päädytään, tulee tilinpäätöksessä omaisuuden arvoissa tämä huomioida. Liitetiedoissa tulee myös kertoa, jos yrityksen toiminta tulee päättymään seuraavalla tilikaudella.

Omaisuuden arvostaminen

Hyödykkeet tulee erillisarvostaa tilinpäätöksessä, eikä omaisuus saa olla arvostettu liian korkeaan arvoon. Tulontuottamiskykyä tulee tilinpäätöksessä aina pysähtyä miettimään: Vastaako jäljellä oleva poistosuunnitelma vielä alkuperäistä suunnitelmaa? Tuleeko poistosuunnitelmaa muuttaa perustellusta syystä, vai onko kenties tehtävä arvonalentumiskirjaus? Aineettoman omaisuuden arvossa tulee olla erityisen kriittinen ja tarkistaa laskelmat, jotka osoittavat tulontuottamiskyvyn. Mahdolliset alaskirjaukset tulee varovaisuuden periaatteella kirjata.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Pien- ja mikroyritysasetuksen 3:3:n mukaan liitetietona on esitettävä sellaiset tiedot tilikauden päättymiseen jälkeisistä olennaisista tapahtumista, jotka eivät muuten ilmene tilinpäätöksestä. Lisäksi on esitettävä arvio tällaisten tapahtumien taloudellisesta merkityksestä. Myös kirjanpitolain 3:1a edellyttää, että esitetään tiedot olennaisista tapahtumista tilikauden päättymisen jälkeen.

Esimerkkeinä tällaisista tapahtumista ovat Brexitin ja pandemian mahdoilliset vaikutukset toimintaan jatkossa – yrityksen tulee arvioida, ovatkonko nämä kenties yrityksen toiminnalle oleellisia asioita, jotka on esitettävä tässä kohdassa.

Voitonjako

Osakeyhtiössä varojenjako perustuu viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen.

Vapaata jakokelpoista pääomaa laskettaessa tulee huomioida varoja vähentävänä tekijänä saadut tuet (laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta 508/2020 , hallituksen esitys 91/2020 ja laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä 403/2020) sekä taseessa olevat kehittämismenot.

Yrityksen tulee myös huomioida varojen riittävyys voitonjaon jälkeen. Varoja ei saa jakaa, mikäli jaosta päätettäessä tiedetään tai ainakin pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai että varojen jako tulee aiheuttamaan yhtiön maksukyvyttömyyden.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Lausunto: Helsingin ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos

YLJS:n vaikutuksia on arvioitu olennaisella tavalla puutteellisesti, mikä tekee arvioinneista harhaanjohtavia. Elinvoimavaikutuksia ja liikenteellisiä vaikutuksia...

Lausunto: Viikinrannan–Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavaluonnos Viikinrannan-Lahdenväylän alueen kaavoitustarpeen taustalla on Helsingin viimeisin kokonaisyleiskaava Yleiskaava 2016, jonka korkein hallinto-oikeus...

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...