Marko Silen on Helsingin seudun kauppakamarin johtaja.

Mitä ovat yleiset sopimusehdot (YSE:t) ja mistä niitä saa?

Yleisiä sopimusehtoja eli ns. vakiosopimuksia on laadittu usealle alalle helpottamaan sopimuksen tekoa. Ajatuksena on, että sopimuspuolet sopivat erillisellä sopimuksella tärkeimmät toimitukseen liittyvät seikat; kuten hinnan, toimitusajan, laadun jne. ja viittaavat muiden kauppaan liittyvien ehtojen osalta alan yleisiin tai yrityskohtaisiin sopimusehtoihin. Yleensä ehdot on räätälöity tietyn alan erityistarpeiden mukaisesti jonkin toimialajärjestön toimesta.

Yleisten sopimusehtojen laatiminen on nähty tarpeelliseksi sen takia että lainsäädännöstä ei ole usein saatavissa riittävän yksityiskohtaisia menettelyohjeita kaupan eri tilanteisiin. Ehdoissa voidaan sopia myös vastuiden jakautumisesta lainsäädännöstä tai oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla. Sekä kansallinen että kansainvälinen kauppalaki ovat ns. tahdonvaltaista oikeutta eli yritykset voivat sopia siitä poikkeavasti.

Yleisten sopimusehtojen tarve korostuu kansainvälisessä kaupassa, jossa sopimuskumppanien kotimaiden erilaiset oikeusjärjestykset voivat tuottaa ongelmia.

Yleiset sopimusehdot on erotettava mallisopimuksista. Mallisopimukset ovat itsenäisiä sopimuspohjia, joita täyttämällä tai muokkaamalla voidaan tehdä sopimus.

Käytettäessä yleisiä sopimusehtoja on huolehdittava niiden liittämisestä tarjoukseen tai sopimukseen – joko liitetiedostona tai fyysisesti printtisopimuksen liitteeksi. Vähintään sopimuskumppanilla on oltava mahdollisuus tutustua niihin sopimuksen tekotilanteessa. Muussa tapauksessa ne eivät tule sopimuksen osaksi.

Seuraavassa esimerkkejä yleisesti käytetyistä sopimusehdoista ja niiden myyjistä:

IT 2018 ehdot ovat tietotekniikka-alan yleiset sopimusehdot.
Niitä myy Teknologiainfo (Teknologiateollisuus ry.)
Kauppakamarikaupassa on myynnissä niiden kommentaarikirja.

NL-, NLM- , NR ja NU-ehdot ovat Pohjoismaisten teknologiateollisuuden järjestöjen ehtoja kone-ja laite toimituksiin, asennuksiin sekä huoltoihin. Niitä myy Teknologiainfo.

MET 03 ovat alihankinnan yleiset sopimusehdot. Niitä myy Teknologiainfo.

Orgalime-ehdot ovat NL-ehtoja vastaavat eurooppalaiset ehdot kansainvälisiin toimituksiin. Niitä myy Teknologiainfo.

ECE 188-ehdot ovat edellisen kaltaiset YK:n Euroopan talouskomission (ECE) laatimat ehdot. 
Niitä myy Teknologiainfo.

KSE 2013-ehdot ovat konsulttitoiminnassa (mm. rakentaminen) käytetyt yleiset sopimusehdot.
Niitä myy Rakennustietokauppa.

YSE 1998-ehdot ovat rakentamisen yleiset sopimusehdot. Niitä myy Rakennustietokauppa.
Kauppakamarikaupassa on myynnissä niiden kommentaarikirja.

TK-ehdot ovat teknisen kaupan myyntiehtoja. Niitä myy Teknisen Kaupan Liitto.

TAL2018-ehdot ovat Taloushallintoliiton tilitoimistopalveluihin laatimat ehdot. 


Marko Silen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Lue myös

Neuvontapalvelut: Ulkomaalaislakiin esitetään työperusteista oleskelulupaprosessia selkeyttäviä muutoksia

Hallituksen esitys on ollut eduskuntakäsittelyssä 12.10.2022 ja lakiuudistusten on tarkoitus tulla...

Mikä on asiakirja-aukko sopimuksessa?

Osaavampi sopimuspuoli voi nähdä etunaan sen että jokin asia jätetään sopimatta. Sopimus alkaa myös aina käytännönvaraisesti muuttumaan...

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...