Jukka Säikkälä, ulkomaankaupan määräysten asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari.

Mitä pitää ottaa huomioon ennen vientikaupan aloittamista?

Uutta vientikauppaa aloittaessa suomalaisten vientiyritysten on syytä varmistaa ostajan taustoja ennen kuin kauppaa aletaan viemään eteenpäin. Onko kauppakumppanin luottotiedot kunnossa, kuuluuko kauppakumppani mahdollisesti jollekin pakotelistalle ja ketkä ovat sen omistajia? Samaa tarkastelua on hyvä ulottaa myös jo olemassa oleviin toimitus- ja alihankintaketjuihin.

Kauppakumppaneiden taustojen tarkistamisessa voi käyttää Suomessa toimivia luottotietoyhtiöitä. Myös luottovakuuttajat voivat olla hyviä tietolähteitä, varsinkin silloin kun on kyse isommasta kaupasta. Ulkoministeriön edustustot sekä Business Finlandin toimistot maailmalla voinevat auttaa myös taustojen selvittelyssä.

Esimerkiksi Asiakastieto tarjoaa palveluja selvitystyöhön. Yrityskohtaisia raportteja on saatavilla suoraan verkosta 35 maasta ja erillisellä toimeksiannolla myös muista maista. Tilattavat raportit toimitetaan parhaimmillaan 1–4 työpäivässä. Luottokelpoisuuden ohella saadaan selvitettyä tarvittaessa myös mahdolliset pakotekytkökset ja yhteydet poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin tai ovatko ne kansainvälisillä sanktiolistoilla. Rahanpesun estämiseksi myös tosialliset edunsaajat on syytä kartoittaa. Lisätietoja Asiakastiedon kansainväliseen kauppaan liittyvistä palveluista.

Tämän ohella viejien tulisi varmistaa myös mahdolliset tuotekohtaiset vientirajoitukset. Onko vietävä tuote jollain pakotelistalla, jolloin sen vienti saattaa olla kiellettyä, tai vaaditaanko vientiluvan hankkimista. Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Lisätietoja EU:n pakotteisiin liittyvistä maakohtaisista vientirajoituksista löytyy Ulkoministeriön nettisivuilta.

Ulkoministeriöstä voi hakea myös normaalin siviilikäytön ohella sotilaallisiin tarkoituksiin soveltuvien niin kutsuttujen kaksikäyttötuotteiden vientiin liittyviä vientilupia. EU:n asettamien pakotteiden ohella on hyvä olla selvillä myös muiden maiden, erityisesti Yhdysvaltojen, asettamista rajoituksista kaupankäyntiin liittyen.

Tarkastukset olisi hyvä saada osaksi yrityksen prosesseja. Kaupallisten palveluntarjoajien kautta on saatavissa automaattisia ratkaisuja pakotelistojen, luottotietojen ja niiden muutosten seuraamiseen. Toki kustannuksia tästä syntyy, mutta vientikaupan oikeellisuuden varmistaminen on tullut viime aikoina yhä keskeisemmäksi tekijäksi vientiyritysten päivittäisessä toiminnassa.

Jukka Säikkälä
ulkomaankaupan määräysten asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari


Lue myös

Mielipidekirjoitus: ydinkeskustan näivettyminen on pitkäaikaisen kehityksen tulos

Näyttää siltä, että helsinkiläiset päättäjät eivät osaa kuunnella. Kokonaiskuva keskustan vetovoimaisuudesta on hukassa.

Neuvontapalvelut: Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa (päivitetty)

Lomakausi lähestyy kovaa vauhtia, ja nyt onkin sopiva aika muistuttaa muutamasta yleisestä vuosilomiin liittyvästä väärinkäsityksestä. Tämän luettuasi tiedät, miten toimia jatkossa oikein.

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...