Marko Silen on johtaja Helsingin seudun kauppakamarissa, neuvontapalvelut.

Neuvontapalvelut: Mistä voi tarkistaa onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa?

Maksamaton lasku eikä asiakas reagoi maksumuistutuksiin tai yhteydenottoihin? Tässä tilanteessa on syytä tarkistaa onko yritys asetettu konkurssiin tai onko se hakeutunut yrityssaneeraukseen.

Konkurssissa yrityksen johto menettää määräysvallan yrityksen omaisuuteen ja asioita alkaa hoitamaan pesänhoitaja. Yrityssaneerauksessa selvityshenkilö alkaa valmistelemaan yrityksen saneeraustoimia. Molemmissa tilanteissa voi kulua viikkoja ennen kuin pesänhoitajan tai selvityshenkilön tiedotus tavoittaa velkojia.

Oikeusministeriöllä on ilmainen palvelu, josta voi tarkistaa yrityksen konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn tilanteen.

Verkossa tulevat näkyville rekisteriin merkityt tiedot, kuten menettelyn aloittamispäivä, asiaa käsittelevä tuomioistuin, pesänhoitaja sekä velallisen nimi ja osoite. Rekisteristä näkyy myös konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyn kannalta olennaisia päivämääriä, kuten määräpäivä saatavien ilmoittamiselle.

Yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevat tiedot ovat saatavilla vain silloin, kun järjestellään elinkeinotoiminnassa syntynyttä velkaa. Muilta osin velkajärjestelyrekisterin tietoja pyydetään Oikeusrekisterikeskukselta, joka antaa tiedot maksutta.

Marko Silen
johtaja
Neuvontapalvelut
Helsingin seudun kauppakamari

Maksutonta neuvontaa jäsenillemme

Kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa ulkomaankauppaan, verotukseen, taloushallintoon ja lakiasioihin.

Voit lähettää kysymyksesi asiantuntijoillemme

Pohditko, onko yrityksesi jäsenemme?

Voit tarkistaa organisaatiosi jäsenyyden KauppakamariVerkostosta.

Miksi yhtiöoikeus -teos?

KauppakamariTieto: Yhtiöoikeus

  • apu yrityksen hallintoon
  • käytännönläheinen lähestymistapa
  • valmiit asiakirjamallit; mm. yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjat- yhtiön eri rahoitusmahdollisuudet
  • ohjeet dokumenttien laatimiseen, kuten osakassopimuksiin, toimisopimuksiin ja yritysjärjestelyihin
  • yhtiön varojen jakoa ja yritysjärjestelyitä koskevat vero-oikeudelliset neuvot
  • vastauksia osakeyhtiön toimintaan liittyviin käytännön kysymyksiin
  • mistä yhtiön johto vastaa: yhtiön johdon vahingonkorvausvelvollisuus, kokousten päätösten moittiminen, vaihtoehdot riitojen ratkaisemiseksi

Teos päivittyy tarvittaessa, ja siitä vastaa asianajaja Marko Vuori Asianajotoimisto Krogerus Oy:stä.

Lue myös

Päivitetty 28.6.2024: Ukrainan sodan vaikutukset yrityksiin

Olemme koonneet pakotteisiin liittyvää tietoa, tietolähteitä ja toimintaohjeita tähän artikkeliin. Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan ja...

Näitä juttuja luitte vuonna 2023

1. Yleisiä väärinkäsityksiä vuosiloma-asioissa 2. Mistä voi tarkistaa, onko asiakasyritys konkurssissa tai yrityssaneerauksessa 3. Viikon kysymys: lomarahan...

Neuvontapalvelut: Venäjän kauppapakotteiden kiertämisestä

Ulkoministeriö on kesällä tehnyt laajan ohjeistuksen yrityksille tunnistamaan tilanteita joissa kyse voi olla pakotteiden kiertämisestä...