Marko Silen on johtaja Helsingin seudun kauppakamarissa. Neuvontapalvelut.

Neuvontapalvelut: Mitä ovat Kauppakamarin antamat todistukset?

Koronatilanne ja Ukrainan sota ovat viime vuosina lisänneet yritysten tarvetta erilaisille todistuksille joita kauppakamarit antavat. Usein pyynnön taustalla on vientimaan viranomaisen tai kauppakumppanin vaatimus jonkin asian vahvistamisesta viejän kotimaasta saatavalla todistuksella.

Todistuksen sisältö voi suomalaisesta yrityksestä tuntua välillä itsestään selvyydeltä, mutta silti todistuksen hankkiminen voi olla hankalaa. Viranomaiset antavat Suomessa (ja muuallakin) yleensä todistuksia vain niistä asioista joihin heillä on lainsäädännössä valtuutus. Vaikka Kauppakamarit eivät ole Suomessa ja monessa muussakaan maassa viranomaisia, kelpuuttavat usein tullit ja muut viranomaiset Kauppakamarin antaman todistuksen. Kauppakamarit ovat maailman tunnetuin elinkeinoelämän järjestö, koska maailmassa on noin 12 000 Kauppakamaria eri maissa.

Todistuksia tehdään monista asioista

Todistuksia voidaan tehdä periaatteessa lähes mistä tahansa asiasta tai tapahtumasta, jonka oikeellisuus tiedetään Kauppakamarissa joko ”viran puolesta” tai josta todistusta pyytävä taho esittää luotettavat dokumentit. Usein asiasta on jo olemassa jonkin viranomaisen tai esimerkiksi laboratorion antama todistus, jonka sisältö selostetaan (uudestaan) annettavassa todistuksessa. Todistuksia on annettu myös yrityksen esittämien kauppasopimusten, vientiasiakirjojen, laskujen sisällöstä tai tuotteen markkinoilla olosta.  Usein pyydetään myös vahvistamaan ”yrityksen olemassaolo” eli että yritys on Suomessa perustettu, tietyllä toimialalla toimiva yritys ja että se on hyvämaineinen.

Todistus ylivoimaisesta esteestä

Yritys voi tarvita todistuksen jostakin tilanteesta jonka se katsoo olevan sopimussuhteessa ylivoimainen este toimitukselle. Tyypillisiä vahvistettavia asioita ovat lakot, työsulut, sääolosuhteet, tulipalot, pandemiaan liittyvät tilanteet jne. EU:n kauppapakotteiden osalta todistuksessa yleensä kerrotaan tietyn tuotteeseen tai henkilöön kohdistuvan pakotteen voimaan tulo. Se sitten onko tilanne lopulta ylivoimainen este, ratkaistaan viime kädessä tuomioistuimessa.

Alkuperätodistus on yleisin Kauppakamarin antama todistus

Yleisin Kauppakamarin ulkomaankauppaa varten antama todistus on alkuperätodistus. Suomen Kauppakamarit antavat vuosittain kymmeniä tuhansia alkuperätodistuksia, joilla yritykset osoittavat vietävän tavaran alkuperämaan. Kauppakamarit myös vahvistavat muita viennin dokumentteja kuten kauppalaskuja, pakkauslistoja jne. Vahvistuksella voidaan osoittaa tietyn sisältöisten dokumenttien olemassa olo vahvistushetkellä. Lue lisää.

Kauppakamarista saatava Ata Carnet-tulliasiakirja ei ole varsinaisesti todistus, vaan maailman kauppakamareiden kehittämä sopimusjärjestely, jolla näyttely- tai ammatinharjoittamistavarat voi viedä ilman tullia tietyksi ajaksi kohdemaahan.

Asiakirjan laillistamisen hoitaa DVV tai ulkoministeriö

Ulkomaiset viranomaiset ja muut tahot voivat vaatia suomalaista yritystä laillistamaan (legalisoimaan) tietyn asiakirjan. Laillistuksen tarkoituksena on todistaa asiakirjan antaneen viranomaisen allekirjoitus sekä se, missä asemassa allekirjoittaja esiintyy. Laillistaminen on viranomaistehtävä ja sen hoitavat digi- ja väestötietoviraston (DVV) julkinen notaari ja ulkoministeriö.


Marko Silen
johtaja
Helsingin seudun kauppakamari

Ulkomaankaupan asiakirjat

Ulkomaiset tahot voivat pyytää yritystä vahvistamaan tietyn asiakirjan Kauppakamarissa. Pyyntö liittyy useimmiten ulkomaankaupan rutiineihin. Kauppakamari myöntää Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet -tulliasiakirjoja ja CPD/China-Taiwan carnet’ieta.

Muita yleisimpiä kauppakamarissa vahvistettavia ulkomaankaupan asiakirjoja ovat kauppalaskut, pakkausluettelot, hinnastot sekä erilaiset muut todistukset. Lisäksi kauppakamari antaa suosituksia vientiyrityksille, Full Confidence -todistuksia, Force Majeure -todistuksia ja muita erikoistodistuksia.

Lue lisää Helsingin seudun kauppakamarin myöntämistä asiakirjoista

 

Sähköinen asiointipalvelu ulkomaankaupan asiakirjoille

Vientiasiakirjat.fi-palvelun kautta yritys voi hakea Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia sekä hakea vahvistusta muille asiakirjoille kuten kauppalaskuille, pakkausluetteloille ja hinnastoille.

Lue myös

Tavoitteena monimuotoinen ja yhdenvertainen työyhteisö – miten se tapahtuu? 

Kauppakamarilla toimii DEI-työryhmä, joka koostuu kahdesta johtoryhmän jäsenestä sekä neljästä työntekijästä. Työryhmää vedän minä, viestinnän...

Mitä on kielletty syrjintä työhönotossa?

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen...

Neuvontapalvelut: Venäjän kauppapakotteiden kiertämisestä

Ulkoministeriö on kesällä tehnyt laajan ohjeistuksen yrityksille tunnistamaan tilanteita joissa kyse voi olla pakotteiden kiertämisestä...