Enterprise Europe Network -verkoston keskeisiä palveluita on auttaa yrityksiä löytämään kansainvälisiä yhteistyökumppaneita.

Oletko jo kokeillut EEN-verkoston virtuaalisia matchmaking-tapahtumia?

Enterprise Europe Network -verkoston keskeisiä palveluita on auttaa yrityksiä löytämään kansainvälisiä yhteistyökumppaneita niin kaupalliseen, teknologiseen kuin tutkimusyhteistyöhön.

Mistä matchmaking-tapahtumissa on kyse? Yksi verkoston tarjoamista mahdollisuuksista verkottua potentiaalisten kumppaneiden kanssa ovat usein suurten, kansainvälisten messujen yhteydessä järjestettävät matchmaking-tapahtumat eli yrityskontaktitapahtumat.

Näissä tapahtumissa rekisteröityneillä osallistujilla on mahdollisuus varata tapaamisia muiden osallistujien kanssa ennakkoon heidän tekemiensä esittelyprofiilien perusteella. Tapahtuman järjestäjät aikatauluttavat osallistujille kahdenväliset, noin 15–20 minuuttia kestävät tapaamiset, ja toimittavat kullekin osallistujalle heidän oman henkilökohtaisen tapaamisaikataulunsa sähköpostiin ennen tapahtumaa. Aikataulut ovat nähtävissä myös sähköisessä ilmoittautumistyökalussa.

Matchmaking-tapahtumat tarjoavat hyvän mahdollisuuden tavata lyhyessäkin ajassa useita potentiaalisia kumppaneita.

Parhaan hyödyn tapahtumasta saa, kun tietää mitä etsii, osaa kertoa sen selkeästi esittelyprofiilissaan, ja osallistuu oman alan tapahtumaan.

Virtuaaliset tapahtumat live-tapaamisten vaihtoehdoksi

Keväällä puhjennut koronavirus-epidemia peruutti kaikki suuret messutapahtumat, joka tarkoitti samalla sitä, että EEN-verkoston perinteiset matchmaking-tapahtumat jouduttiin myös peruuttamaan. Yrityksille on kuitenkin haluttu edelleen tarjota mahdollisuus kansainväliseen verkottumiseen, joten EEN-verkoston jäsenet ovat muuttaneet matchmaking-tapahtumat virtuaalisiksi. Näin ollen yritykset voivat edelleen osallistua heitä kiinnostaviin tapahtumiin ja varata tapaamisia potentiaalisten kumppaneiden kanssa. Osallistuminen mahdollistaa tapaamiset myös niille yrityksille, jotka eivät olisi voineet osallistua tietyille messuille tai miettivät vielä osallistumista.

Virtuaaliset tapahtumat ovat kustannustehokas tapa löytää uusia yhteistyökumppaneita.

Ainoana erona perinteiseen tapahtumaan on se, että tapaamiset tapahtuvat virtuaalisesti. EEN-verkoston pääsääntöisesti käyttämä tapahtumajärjestelmä B2Match tarjoaa alustan virtuaalisille tapaamisille – osallistujalla tarvitsee olla vain tietokone, kamera ja mikrofoni käytössään.

Tule mukaan tapahtumiin

Suomalaisen yritykset ovat lähteneet aktiivisesti mukaan virtuaalisiin tapahtumiin, joita järjestetään tulevan syksyn aikana kymmeniä.

Tutustu tuleviin virtuaalisiin matchmaking-tapahtumiin Suomen EEN-verkoston tapahtumakalenterista sekä koko verkoston tapahtumakalenterista ja lähde rohkeasti mukaan verkottumaan!

Lisätietoja ja apuja saat Suomen EEN-asiantuntijoilta.

Lue myös

Lausunto: Valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2024-2031

Kauppakamari on antanut lausunnon Väylävirastolle valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2024-2031.

Lausunto: Ympäristöministeriön ehdotus hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on yksi tämän...

Lausunto: Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 – raporttiluonnos

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt Helsingin seudun kauppakamarin lausuntoa Helsingin pysäköintipolitiikka 2022 -raporttiluonnoksesta. Kauppakamari esittää...