Artikkelikuva

Operandi on rahoitusriskien hallinnan ammattilainen

Yksityisesti omistettu, pankeista riippumaton Operandi Oy tarjoaa asiakkailleen käytännönläheistä, puolueetonta ja riippumatonta neuvontaa sekä valuutta-, korko- että raaka-aineriskien markkinalähtöiseen hallintaan.

Operandin asiantuntijat työskentelevät asiakkaan rinnalla samalla puolella pöytää ja heillä on keskimäärin yli 20 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden päivittäisestä seurannasta ja analysoinnista.

– Ymmärryksemme mukaan asiakkaat arvostavat erityisesti sitä, että emme pankkien tai muiden välittäjien tapaan halua maksimoida kaupankäyntiä, luonnehtii toimitusjohtaja Hannu Penttinen Operandin asiakkailleen tarjoamasta konkreettisesta asiantuntemuksesta.

Rahoitusriskien markkinalähtöisessä hallinnassa Operandin asiantuntijat seuraavat ja analysoivat rahoitusmarkkinoita sekä antavat allokaatiosuosituksia tavoitesuojausasteen saavuttamiseksi.

– Rahoitusriskien hallinnassa sekä markkinoiden kehitys että esimerkiksi odotuksemme dollarin tulevasta kehityksestä vaikuttavat allokaatiopäätöksiin kokonaisriskistä suojattavan osuuden määrittämiseksi. Asiantuntemuksemme tuo asiakkaille suurena lisäarvona mukanaan suunnitelmallisuuden, jossa varmistamme kauppojen tekemisen reiluun markkinahintaan.

Suunnitelmallisuutta ja ammattitaitoa

Markkinoilla toimiva yritys voi valita kaupankäyntiinsä joko arvon nousua edustavan pitkän position tai arvon laskuun viittaavaan lyhyen position. Operandin asiantuntijoiden mukaan erityisesti pk-yritysten pitäisi määrittää strategiaratkaisut sekä positiomääritykset huolellisten pohdintojen jälkeen.

– Valuutta- ja korkoriskien hallinnan strategian pitää ottaa kantaa muun muassa siihen suojaudutaanko valuutta- ja korkoriskejä vastaan vai ei, millä suojausinstrumenteilla sekä millä periaatteilla. Entä tapahtuuko suojaus robottimaisesti vai tehdäänkö dynaamista suojausta kurssien muutosten suhteessa. Riskipositiolaskelmaan liittyvä työ tulisi tehdä tarkemmin ja säännöllisemmin, kuvailee Penttinen.

Kirkkaiden ratkaisujen ja määritysten jälkeen yritysten tapa tehdä päätöksiä siirtyisi pois ajan hetkessä tehtävistä päätöksistä kohti harkittuja päätöksiä Operandin edustamalla tavalla.

– Yritys saattaa pankin suosituksesta suojata esimerkiksi dollareita tietämättä edes kaupan syntymisen todennäköisyyttä. Tai sitten tehdään korkosuojaus, mutta ei tiedetä, mikä suojauksen hinnan pitäisi olla. Yrityksessä voidaan jopa mieluummin olla tekemättä ensin mitään, ja sitten tehdään paniikkipäätös myymällä huonoimmalla hetkellä riskin toteutumisen kynnyksellä.

Operandi osaa asiansa

Yli kaksikymmentä vuotta toimineen Operandin asiakaskunta koostuu pörssinoteeratuista yhtiöistä ja pk-sektorin yrityksiä, mutta myös kunnista ja kaupungeista sekä konserniyhtiöistä. Asiakkailleen Operandi tarjoaa kivikovaa osaamista, puolueettomuutta sekä käytännönläheisyyttä.

– Työskentelemällä kanssamme asiakkailla on mahdollisuus tehostaa toimintaansa merkittävällä tavalla, sillä rahoitusriskien hallinnan lisäksi ymmärrämme hyvin myös yritystoiminnan taloushallinnon rakenteet. Haluamme olla asiakkaan kanssa samalla puolella pöytää parantamassa yrityksen rahoitusriskien hallintaa sanaparilla suunnitelmallisuus ja ammattitaito, kertoo Hannu Penttinen.

Yhteistyön aloittamisen ensimmäisenä askeleena Operandin edustajat kohtaavat yritysasiakkaan edustajan sekä syventyvät yrityksen toimintaan, joiden tuloksena tehdään useimmiten lähtötilanneanalyysi.

– Yhteistyö kanssamme käynnistyy monesti niin, että teemme asiakkaalle ensin valuutta- ja/tai korkoriskianalyysin. Sen jälkeen sovimme käytännön suojaustoiminnan yhteistyöstä, jossa avustamme asiakasta käytännön riskienhallinnassa kiinteällä kuukausimaksulla.

 

 pankeista riippumaton, Operandi Oy, neuvontaa, raaka-aineriskien, rahoitusmarkkinoiden, asiantuntijayritys

Operandi Oy
Mannerheimintie 12 B, 5. kerros,
00100 Helsinki
Puh. 09 685 6300

www.operandi.fi
operandi@operandi.fi

Lue myös

Leena Saarinen: Oppiminen vie yhteiskuntaa – ja yhteiskunnassa – eteenpäin

HELBUS on vuonna 2012 perustettu yksityinen suomalainen kauppakorkeakoulu, jossa voi suorittaa englantilaisen yliopiston University of...

Business Espoon Elinkeinofoorumissa pureuduttiin osaamispääomaan

Business Espoon perinteisessä Elinkeinofoorumissa tehtiin keskiviikkona 18.4. historiaa. Dipolin saliin ja livestream-linjoille oli ilmoittautunut ennätysyleisö...

Taloudellista tukea aineettoman omaisuuden hyödyntämiseen ja hallinnan kehittämiseen

PRH osallistuu tukiohjelman toteutukseen ja koordinoi IPR-esianalyysipalvelua Suomessa. Tukea voi saada tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksiin ja...