Teija Kerbs on kirjanpidon asiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarissa.

Pääomavastike

Pääomavastikkeita ovat korjaus- ja rahoitusvastikkeet. Näitä vastiketuloja käytetään lainojen pääoman takaisinmaksuun tai lyhentämiseen sekä korko- ja muihin rahoitusmenoihin.

Yhtiössä voidaan periä samanaikaisesti useita eri pääomavastikkeita lainojen hoitoa varten. Kullakin katetaan vain kyseiseen vastikkeeseen kohdistuvia tapahtumia.
Yhtiö voi aika ajoin tarjota mahdollisuutta, jossa osakkeenomistaja voi maksaa koko rahoitus (pääoma) vastikkeen kerralla. Pääomavastike tyypillisesti kerätään kuukausittain hoitovastikkeen yhteydessä.

Saajan kirjanpidossa

Kirjanpidossa seurataan kutakin vastiketta erikseen sekä siihen liittyviä tapahtumia.

Yhtiökokouksen päätöksellä tai jos yhtiökokous on antanut hallitukselle valtuudet päättää pääomavastikkeen rahastoinnista ennen tilikauden päättymistä, kirjataan saatu pääomavastike rahoitustuotoista siirtokirjauksella taseen omaan pääomaan, muut rahastot, lainanlyhennysrahasto.

Rahastointipäätöstä ei voi tehdä siis enää tilinpäätösyhtiökokouksessa tilikauden päätyttyä.

Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 1.2.2017 on esitetty tuloslaskelman kohta Rahoitustuotot- ja kulut. Tässä rahastoitava osuus esitetään omana rivinään oikaisueränä rahastoidut vastikkeet sekä rahastoidut osuudet.

Osakkaiden maksamat suoritukset, jotka rahastoidaan pääomasijoituksina, eivät saa vaikuttaa yhtiön tilikauden tulokseen.

Rahastointia voidaan käyttää vain, jos hanke jota varten laina on nostettu aktivoidaan taseeseen.

Lainaosuuslaskelma

Jos yhtiön osakkaalla on oikeus suorittaa osuutensa lainoista, lainaosuudesta laadittava sovitulle maksuhetkelle lainaosuuslaskelma. Lainanosuuslaskelmien ja -suoritusten oikeellisuuden varmistamiseksi lainaosuuskirjanpito on suositeltavaa hoitaa omana osakirjanpitonaan.

Lainaosuuslaskelmasta löytyy Kirjanpitolautakunnan yleisohjeesta 1.2.2017 asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta esimerkki liitteestä 7

Maksavan kirjanpidossa

Yhtiövastikkeiden yhteydessä mahdollisesti perittävät asunto- tai kiinteistöyhtiön omaan pääoman kirjattavat rahastosuoritukset eivät ole vastikkeita vaan pääomasijoituksia, jotka ovat osa näiden osakkeiden hankintamenoa. Näitä ei siten voi vähentää vuosikuluina vaan ne kirjataan ko. osakesarjan hankintamenon osaksi.
Jos yhtiö ei rahastoi pääomavastikkeita, kirjataan ne vuosikuluina vastikkeisiin.

Isännöitsijältä saat tiedon siitä, onko vastikkeet tuloutettu vai rahastoitu. Kirjaus maksajan kirjanpidossa riippuu veloittavan yhtiön tavasta käsitellä pääomavastike.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija

Lue myös

Neuvontapalvelut: Poliittiset lakot – ohje työnantajalle

Poliittisella lakolla tarkoitetaan tilannetta, jossa työntekijä on poissa työstä osallistuakseen mielenilmaisuun tai vastaavaan tapahtumaan, jossa vastustetaan poliittisten...

Viikon kysymys: arvonlisäveroton myynti ja alarajahuojennus

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Viikon kysymys: perhevapaa ja vuosiloma

Viikon kysymys tuo vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.