Artikkelikuva

Paljon pelissä

Kevät on politiikassa poikkeuksellisen aktiivista aikaa. Huhtikuussa pidettävät eduskuntavaalit ovat lämmittäneet keskustelua jo tänä syksynä, eikä debatin aiheista tule pulaa keväälläkään.

Toukokuussa valitaan uudet jäsenet Euroopan parlamenttiin. Maakuntavaalien aikataulu on epäselvä, kun lakeja maakunta- ja sote-uudistuksesta ei ole saatu vielä säädetyiksi. Näyttää kuitenkin siltä, että koko kevät käydään yhtä vaalikeskustelua.

Myös yrityksillä on vaaleissa paljon pelissä. Eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen talouspoliittinen linja määrittelee julkisen talouden suunnan, suomalaisen tuotannon kilpailukyvyn ja kotimarkkinoiden ostovoiman puitteet neljäksi vuodeksi eteenpäin. Talous­poliittisen linjanvedon onnistuminen näkyy suoraan yritystoiminnan menestyksessä.
Yrityksille tärkeitä kysymyksiä ovat myös osaamisen ja työvoiman tarjonnan kehittäminen, infrastruktuurin parantaminen ja sääntelyn sujuvoittaminen.

On tärkeää, että elinkeinoelämä tuo vaaleja edeltävään keskusteluun omat painotuksensa. Kauppakamareissa olemmekin valmistelleet seuraavan vaalikauden tavoitteita huolellisesti. Vaalikeskustelun osapuoleksi emme rupea, mutta tuotamme keskusteluun sisältöä, joka auttaa fokusoimaan debattia yritystoiminnan kannalta oikeisiin aiheisiin.

Esimerkiksi yritysten verojalanjäljen kuvaamisella voidaan konkretisoida yritystoiminnan merkitystä hyvinvoinnin kasvattamiselle – ja ehkäistä uusia ehdotuksia yritysten vero­rasituksen kasvattamisesta.

Yritykset maksavat ja tilittävät erilaisia veroja melkein 50 miljardin euron verran vuodessa. Ei ole yhteiskunnan kehityksen kannalta ollenkaan yhdentekevää, ovatko yritykset hyvässä iskussa ja voimissaan myös jatkossa.

Kauppakamarit tuovat uuden selvityksen yritysten verojalanjäljestä kevään keskusteluun. Sitä tukemaan tarvitaan yritysten kuvauksia omasta verojalan­jäljestään. Yritysten verojalan­jäljen avaaminen on suora vastaus vastuullisuuden kasvaviin vaatimuksiin. Avoimuus kannattaa, sillä se johtaa parempaan ymmärrykseen yritystoiminnan merkityksestä.

Kauppakamari-lehti 4/2018

Juttu on julkaistu 11.12.2018 ilmestyneessä Kauppakamari-lehdessä.

Kirjastoon >>


 

Lue myös

Mielipidekirjoitus: Helsingin tärkein haaste on työvoimapulan ratkaiseminen

Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta kriittiset peruspalvelut pitävät yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Toimiva terveydenhoito varmistaa, että ihmiset pysyvät työkykyisinä....

Chambercast: Miten viedä lean käytäntöön, Tuomas Mikkonen?

Kirjakulman tämänkertaisen podcastjakson vieraana on Lean käytäntöön – opas tieto- ja palvelutyön kehittämiseen teoksen kirjoittaja Tuomas Mikkonen ja aiheena siis paljon puhuttu lean.

Oppivelvollisuusuudistuksessa ei ole riittävästi huomioitu asiantuntijoiden näkemyksiä

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä lainsäädäntö siirtyi 15.10. eduskunnan käsiteltäväksi. Oppivelvollisuutta laajentamalla pyritään...