Rahoitusta yritysten hankkeisiin kehittyvillä markkinoilla

Rahoitusta yritysten hankkeisiin kehittyvillä markkinoilla

Suomalaisilla yrityksillä on hyvä maine, osaamista ja teknologiaa, ja ne ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä.

Suomalaisten yritysten skaalautuvat ratkaisut sopivat hyvin kehittyvien maiden tarpeisiin Afrikassa ja Aasiassa, joissa markkinat kehittyvät perinteisiä markkinoita nopeammin.

Suomalaiset yritykset voivat hakea rahoitusta innovaatiohankkeisiin ja paikalliseen yhteistyöhön kehittyvissä maissa Business Finlandin Developing Markets Platformin kautta. Developing Markets Platform tarjoaa palveluja myös paikallisesti yhdessä ulkoministeriön, Finnpartnershipin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sopiva rahoitusmuoto löytyy hakemustyöpajassa

Rahoitusta innovaatiohankkeisiin ja paikalliseen yhteistyöhön voi hakea, kun kehittyvällä markkinalla on tunnistettu markkinamahdollisuus, tunnistettu paikallisia kumppaneita ja on mahdollisuus kehittää uusia ratkaisuja tai bisnesmalleja, jotka ottavat huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä paikalliset tarpeet. Rahoitusta paikalliseen yhteistyöhön on lisäavustus Business Finlandin normaalin rahoituksen päälle.

Pääkohdemarkkinoina ovat Saharan eteläpuoleinen Afrikka, Intia, Vietnam ja Indonesia. Rahoitusta voi hakea myös laajemmin kehittyville markkinoille, jotka kuuluvat kansainvälisen kehitysavun piiriin.

Lisäksi rahoitusyhteistyö Finnpartnershipin kanssa mahdollistaa myös kansalaisjärjestöjen sisällyttämistä hankerahoitukseen. Finnpartnership ja Business Finlandin hakemustyöpajoista saa laajemmin tietoa kehittyviin markkinoihin liittyvistä rahoitus- ja muista palveluista.

Kansainväliset referenssit ja verkostot
auttavat eteenpäin

Kansainväliset kehitysrahoittajat rahoittavat kehittyviä maita vuosittain noin 150 miljardilla dollarilla. YK tekee vuodessa kestävän kehityksen mukaisia hankintoja noin 20 miljardilla dollarilla. Kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät usein ympäristöongelmiin ja tasa-arvoon, mutta monen tavoitteen takana on tarve luoda paikallisille ja nuorille työpaikkoja ja osallistumismahdollisuuksia.

Yritysten on hyvä hankkia kansainvälisiä referenssejä ja pitää yhteyttä eri rahoittajin, jotta se voi parhaiten päästä mukaan eri projekteihin ja saada niihin rahoitusta kansainvälisillä markkinoilla. Hyvä on myös tunnistaa paikalliset yhteistyökumppanit, joilla on hyvä verkostot ja investointikykyä. Yhteistyökumppanitkin löytyvät usein verkostojen kautta.


Enterprise Europe Network -verkosto – Helsingin seudun kauppakamari

Suomessa yritykset niiden sijaintipaikasta riippumatta voivat hyödyntää Helsingin seudun kauppakamarissa toimivan Enterprise Europe Network –verkoston palveluita.

Neuvonnan lisäksi yrityksillä on mahdollisuus tehdä asiakas- ja kumppanihakuja sekä hyötyä erilaisista EU-kansainvälistymishankkeista.

EEN toimii esimerkiksi Egyptissä, Kamerunissa, Nigeriassa, Tunisiassa, Intiassa, Indonesiassa ja Vietnamissa. Yhteydenotot näihin hoituvat Suomen EEN:n kautta.

Neuvontaa ja lisätietoja

Business Finlandin Developing Markets Platform tarjoaa rahoituksen lisäksi tietoa, neuvontaa markkinoista (mukaan lukien YK ja kansainvälisten rahoituslaitosten tarjoamat mahdollisuudet) ja paikallisia kontakteja.


Ulkomaankaupan asiakirjat

Keskuskauppakamarin kautta yritykset saavat tietoa muun muassa ulkomaankaupan asiakirjoista, pääsevät mukaan maailmanlaajuiseen kauppakamariverkostoon ja 18. bilateraaliseen kauppayhdistykseen, joita Keskuskauppakamari tällä hetkellä hallinnoi.

Lisätietoja kauppayhdistyksistä

Lue myös

Vastuullisuudesta versoo myös parempaa bisnestä

Mitä isot edellä, sitä pienet perässä, muistuttaa vanha kansanviisaus. Se tuntuu olevan päivän sana myös yritysten vastuullisuusteoissa,...

Lausunto: Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä

Helsingin seudun kauppakamari on 10.11.2021 antanut lausunnon Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolle Elinkeinopoliittiset tavoitteet maankäytölle (ELMA) -työstä.

Afrikka – mahdollisuudet ja haasteet 2020 ja sen jälkeen

Afrikka, joka on maapallon toiseksi suurin ja toiseksi väkirikkain manner, on seuraava kasvumarkkina. Suomen maine on hyvä kaikkialla Afrikassa.