Enterprise Europe Network -logo ja EU-lippu.

REACH-asetuksen tarkistamisesta – vastaa ja vaikuta 6.5. mennessä

Komissio tarkistaa parhaillaan REACH-asetusta ((EY) N:o 1907/2006). Tällä pk-yrityspaneelikyselyllä pyritään saamaan pk-yrityksiltä näkemyksiä siitä, miten tarkistetun REACH-asetuksen olisi toimittava pk-yritysten hyväksi.

REACH-asetuksen tavoitteena on parantaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua tunnistamalla kemiallisten aineiden sisäiset ominaisuudet paremmin ja aikaisemmin. Tämä tapahtuu REACH-asetuksen neljän menettelyn avulla: kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset.

REACH-asetuksen tavoitteena on myös varmistaa kemiallisten aineiden vapaa liikkuvuus EU:ssa ja parantaa EU:n kemianteollisuuden innovointia ja kilpailukykyä.

Tarkistuksen yleisenä tavoitteena on varmistaa, että REACH-asetuksen säännökset ilmentävät komission tavoitteita, jotka koskevat turvallisiin ja kestäviin kemikaaleihin liittyvää innovointia sekä korkeatasoista terveyden ja ympäristön suojelua, vaarantamatta sisämarkkinoiden toimintaa kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian mukaisesti. Lisätietoja on alustavassa vaikutustenarvioinnissa.


Käy vastaamassa SME panel questionnaire on the REACH revision -kyselyyn. Kysely on auki 6.5.2022 asti. Kiitos!


Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheuttaa haasteita myös raaka-aineiden saatavuuteen ja toimitusketjuihin

Lue artikkeli

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Networkin yksikkö toimii Helsingin seudun kauppakamarissa. EEN tarjoaa pk-yrityksille maksuttomia kansainvälistymispalveluita.
Lue lisää

Lue myös

REACH Regulation – Vastaa ja vaikuta

The Commission is currently revising the REACH Regulation and would like to get views on what are the expected impacts for SMEs of the envisaged changes through a questionnaire.

Lausunto: Hallituksen esitys ulkomaalaislain 5 luvun muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt ulkomaalaislain 5 luvun ja siihen liittyvien lakien uudistamisesta lausuntoa. Helsingin...

Ennakointikamari vastaa Helsingin seudun työvoimahaasteeseen yhdistämällä yritykset, oppilaitokset ja viranomaiset

Koronan kuritus palveluvaltaiselle Uudellemaalle on ollut raskas, ja työttömyyden kasvu tuntuu...